UPMRaflatac

Usługa recyklingu RafCycle®

Bądź częścią gospodarki o obiegu zamkniętym i nadawaj nowy charakter odpadom etykietowym, dzięki naszemu innowacyjnemu programowi recyklingu RafCycle® by UPM Raflatac.

 

Usługa RafCycle wprowadza gospodarkę o obiegu zamkniętym do etykietowania

UPM Raflatac jest pionierem w zakresie wprowadzania rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami etykietowymi. Przekształcanie odpadów w zasoby jest kluczowe dla gospodarki cyrkulacyjnej i stanowi ważny element naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju Liczymy na rozwój nowych i istniejących relacji partnerskich z klientami oraz właścicielami marek, mających na celu wyeliminowanie wyrzucania odpadów na składowiska.

 

Dlaczego warto zostać partnerem programu RafCycle? 

Sieć RafCycle stale się rozwija, a na całym świecie działa już ponad 150 partnerów. Partnerzy RafCycle otrzymują certyfikaty oraz prawo do wykorzystania marki w marketingu i komunikacji. Ponadto mogą liczyć na to, że zajmiemy się ich odpadami etykietowymi. 

 
 

Dostosowana do potrzeb usługa RafCycle pomaga

 

Jak działa program RafCycle? 

Typowymi rozwiązaniami dla odpadów etykietowych, w zależności od regionu,  są składowanie na wysypisku i przetwarzanie odpadów na energię. Dzięki programowi RafCycle i gospodarce o obiegu zamkniętym, można uniknąć generowania odpadów wysypiskowych.  

Zajmujemy się odpadami etykietowymi powstającymi w trzech punktach łańcucha wartości:  

  1. Produkcja laminatów etykietowych: odpady z procesu powlekania i przycinania  
  2. Drukarnie etykiet: odpady ażurowe i rozruchowe 
  3. Właściciele marek: odpady Glassine/PET  

W RafCycle zbieramy odpady z etykiet samoprzylepnych i dajemy im nowe życie w postaci papieru do czasopism, podkładów papierowych, materiałów kompozytowych lub energii. 

 
 
 

Zmienianie odpadów podkładowych w produkty etykietowe 

Papierowe pokłady można oczyścić z silikonu i przetworzyć wtórnie w pulpę oraz papier, dzięki rozwiązaniu RafCycle i unikatowej technologii dostępnej tylko w firmie UPM. Obecnie na terenie Europy zbiera się 10 000 ton podkładów co roku, które przetwarzane są na papier graficzny i podkłady papierowe. Jako firma, która wykorzystuje największą na świecie ilość makulatury do produkcji papieru graficznego, możemy skorzystać ze swojej rozbudowanej sieci gromadzenia odpadów, aby przetwarzanie podkładów papierowych było jeszcze bardziej opłacalne. Wtórne wykorzystanie odzyskanych włókien węglowych w produktach papierowych to rozwiązanie z obiegiem zamkniętym i wspaniały przykład gospodarki cyrkulacyjnej w praktyce. 

Kompozyty z produktów ubocznych 

Produkty uboczne wytwarzania laminatów etykietowych i etykiet mogą być wtórnie wykorzystywane jako surowiec do wytwarzania produktów kompozytowych UPM ProFi® w Niemczech.  

Od odpadów po energię 

Laminaty etykietowe mogą być wykorzystane jako paliwo w wysokowydajnych elektrociepłowniach funkcjonujących przy papierniach firmy UPM.