Czas przejść na zrównoważone alternatywy i zamknąć obieg materiałów opakowaniowych 

Etykieta produktu jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na postrzeganie marki opakowań, dzięki któremu klienci zakochują się w produkcie, rozpoznają go i powracają do niego. Etykiety są również integralną częścią zrównoważonego pakowania, a popyt konsumentów na rozwiązania i produkty zrównoważone nigdy nie był większy niż teraz.

Nasze przyszłościowe rozwiązania opakowaniowe pomagają przemysłowi opakowaniowemu w przejściu na bardziej zrównoważone, przyjazne dla środowiska rozwiązania alternatywne i zamknięciu obiegu materiałów opakowaniowych. Współpraca z przetwórcami, właścicielami marek, dostawcami surowców i innymi przedstawicielami branży umożliwia firmie UPM Raflatac przekształcanie innowacji w wiodące rozwiązania i źródła przewagi konkurencyjnej dla naszych klientów. Razem możemy zmieniać tę branżę i budować przyszłość bez paliw kopalnych. 

 
 
 

Osiągnij wyższym poziom zrównoważonego rozwoju opakowań dzięki czterem obszarom —
redukcji, recyklingowi, odnawianiu i ponownemu wykorzystaniu

Wszystkie nasze rozwiązania są wykonane z materiałów pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny. Jednak dla właścicieli marek i firm zajmujących się drukowaniem etykiet, którzy chcą podjąć kolejny krok w kierunku zrównoważonych opakowań, polecamy rozwiązania opisane w głównych kategoriach zrównoważonego rozwoju. Spraw, aby Twój produkt był najlepszą alternatywą dla Twoich klientów i zadbaj o budowę lepszej przyszłości. 

upm-raflatac-switch-smartchoice-reduce-left.png

Zmniejsz wpływ na środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych, używając materiałów etykietowych zoptymalizowanych pod kątem wykorzystania zasobów. 

upm-raflatac-switch-smartchoice-recycled-left.png

Zmniejsz wykorzystanie naturalnych surowców, wybierając materiały etykietowe zawierające materiały pochodzące z recyklingu. 

upm-raflatac-switch-smartchoice-renew-left.png

Wyeliminuj użycie paliw kopalnych, wybierając materiały wykonane z zasobów odnawialnych i przyjaznych środowisku. 

upmr-smartcircle-recycling-reuse-left.png

Promuj gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wybieranie materiałów etykietowych, które umożliwiają recykling i nadają się do recyklingu opakowań lub umożliwiają ponowne wykorzystanie.

 
 
 
 

Posłuchaj ekspertów — gotowe do pobrania przewodniki po współczesnym etykietowaniu

 

Zagłęb się w różne obszary opakowań przyjaznych środowisku

 

Wytyczanie kierunku w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
— podejście firmy UPM Raflatac 

Popyt konsumentów na ekologiczne opakowania jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Aby sprostać temu wyzwaniu, właściciele marek wyznaczyli sobie ambitne cele w zakresie ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego, zastępując pierwotne surowce z paliw kopalnych w swoich łańcuchach dostaw oraz podejmując kroki w celu zapewnienia przyszłości wolnej od odpadów. 
 
Firma UPM Raflatac działa jako branżowy lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferując najnowocześniejsze rozwiązania, zrównoważoną produkcję i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców. Zrównoważony rozwój wpływa na wszystkie obszary organizacji, od ciągłych innowacji w zakresie zrównoważonych produktów po zobowiązanie do stosowania metod produkcji bez odpadów trafiających na składowiska - realizacja do 2030 r. Dowiedz się, jak nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój rewolucjonizuje Twój produkt pod kątem troski o środowisko.