Warunki ogólne

 

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich umów, umów sprzedaży i ustaleń regulujących relacje handlowe między firmą UPM Raflatac Oy i/lub jej podmiotami stowarzyszonymi a nabywcą materiałów etykietowych.

Ogólne warunki sprzedaży UPM Raflatac

 

 

Ameryka Północna i Południowa

Specyfikacje UPM Raflatac dotyczące ilości, wymiarów i opakowań mają zastosowanie do: