RafCycle ile etiket atığını geri dönüştürme

RafCycle® by UPM Raflatac, tam döngüsellik için tasarlanan orijinal etiket taşıyıcı geri dönüşüm hizmetidir.

 

Döngüsel ekonomiyi ambalaj etiketlerine nasıl taşıyabiliriz?

Küresel atık sorunu gerçektir. Malzemelerin doğrusal kullanımının etkisi iklim değişikliğini yönlendirir. Markalar için bu gerçek, sürdürülebilirlik yönetmeliklerinin ve tüketici trendlerinin zorlayıcı hale gelmesiyle hissedilir. Etiket taşıyıcı, ürün etiketleme sürecinde genellikle göz ardı edilen bir atıktır. UPM Raflatac, döngüsel ekonomiye katkıda bulunan ve iklim üzerinde olumlu bir etkisi olan uygulamalı bir geri dönüşüm çözümü ile karşınızda. Tam döngüselliği hedeflediğimiz bu yolculukta dünya çapında 350'den fazla iş ortağımız bulunuyor.

RafCycle ile geri dönüşüm kılavuzumuzu indirin (İngilizce)

 
 
 

Etiket taşıyıcı atığını RafCycle ile geri dönüştürmenin avantajları

Sürdürülebilir ve döngüsel

Maliyet tasarrufu

Kolaylık

Marka ve işletme değeri

 

Gittikçe daha da zorlayıcı hale gelen sürdürülebilirlik yönetmelikleri ve müşterilerin sürdürülebilir çözüm talepleri sonucunda etiket atıklarıyla nasıl başa çıkacağınız konusunda kararsız kalabilirsiniz. Etiket taşıyıcı, ürün etiketleme sürecinde genellikle göz ardı edilen bir atıktır. RafCycle ile bu değerli ham maddeleri, atığın yeni etiket malzemeleri oluşturmak için kullanıldığı kapalı döngü çözümleri de dahil olmak üzere daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 

RafCycle, etiket taşıyıcı atığı geri dönüşümünün en basit halidir. Atıklarınızı toplayın, biz de sizin için bunları alıp işleyelim. İhtiyaç duyduğunuz her zaman özel ihtiyaçlarınız konusunda yetkin uzmanlarımız tarafından sağlanan uygulamalı desteğe erişebilirsiniz.

Basitliğin ve hizmetin ötesinde RafCycle, somut maliyet tasarruflarından sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya kadar gerçek işletme etkisini ortaya koyar. Ayrıca, kendi hikaye anlatımınızda ve pazarlama sürecinizde somut sürdürülebilirlik eylemlerinin tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.

 

Bizimle iletişime geçin

 

Ormanlar üzerindeki baskıyı hafifletme

 

RafCycle nasıl işler?

Döngüselliği mükemmelleştirmek şu kadar basit:

1. Adım. Taşıyıcı atıklarınızı toplayın. 

2. Adım. Anlaştığınız miktara ulaştığınızda bize bildirin.

Teslim alma işlemini biz halledeceğiz ve atıkları ya yeni etiket malzemelerine, kağıt veya PET ürünlere ya da diğer yenilikçi döngüsel çözümlere dönüştüreceğiz.

 
 

RafCycle 2014 ile 2021 arasında geri dönüştürülen toplam taşıyıcı atığı miktarı şunlara eşittir:

null

İki Eyfel Kulesi'nin ağırlığına

null

Başka kullanımlara ayrılan 280.000 ağaca

null

Çöp sahasına atmaya kıyasla 641 uzun mesafe uçuşuna denk gelen önlenmiş CO2e emisyonuna

 

Taşıyıcı atıklarını kağıt ürünlerine dönüştürme

RafCycle ile kağıt taşıyıcılar silikondan arındırılıp geri dönüştürülerek kağıt hamuru ve kağıt elde edilebilir. Uygun maliyetli taşıyıcı geri dönüşümünü kolaylaştırmak için kapsamlı toplama ağımızı kullanabiliriz. Geri dönüştürülmüş içeriğin yeni etiket malzemeleri veya diğer kağıt ürünler için kullanıldığı kapalı döngü çözümleri sunuyoruz.

Taşıyıcı atıklarını PET ürünlere dönüştürme

Yeni PET ürünler için ham madde oluşturmak amacıyla PET taşıyıcılar, RafCycle ile mekanik veya kimyasal olarak geri dönüştürülebilir. Uygun maliyetli taşıyıcı geri dönüşümünü kolaylaştırmak için kapsamlı toplama ağımızı kullanabiliriz.

Çapak atığını kompozitlere dönüştürme

Almanya'da etiket işleme sırasında elde edilen çapak atığı, UPM ProFi kompozit ürünlerinde ham madde olarak yeniden kullanılabilir.

 
 

Haberler ve hikayeler

Raben Logistics: Değer zinciri boyunca döngüselliği sağlama
Makale | 12/10/2021 11:42:47 | 6 min

Raben Logistics: Değer zinciri boyunca döngüselliği sağlama

Daha fazla bilgi
Rebiome: Öncü cilt bakımı markası, UPM Raflatac ile sürdürülebilir çözümler buluyor
Makale | 12/10/2021 09:42:30 | 6 min

Rebiome: Öncü cilt bakımı markası, UPM Raflatac ile sürdürülebilir çözümler buluyor

Daha fazla bilgi