Kompleksowość, wiarygodność i użyteczność

Zalety usługi Label Life

Szukasz innowacyjnego podejścia do oceny etykiet, wspierającego tworzenie bardziej zrównoważonych projektów opakowań? Poznaj Label Life by UPM Raflatac — usługę oceny cyklu życia, dzięki której sięgniesz dalej poza etykietę.

Usługa Label Life pomaga świadomie podejmować zrównoważone decyzje poprzez dostarczanie kluczowych kalkulacji całościowej oceny cyklu życia (LCA) naszych produktów. Dodatkowo produktowe prototypy paszportów (PPP) wyróżniają szereg wskaźników: od śladu węglowego i zużycia wody po 16 wskaźników zalecanych w Przewodniku dotyczącym śladu węglowego produktu (Product Environmental Footprint; PEF). PPP są dostępne dla większości produktów z naszej oferty.

Wraz z naszymi kalkulacjami Label Life otrzymasz również porównanie oparte o trzy kluczowe wskaźniki: emisję gazów cieplarnianych, zapotrzebowanie na energię i zużycie wody, które pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Kompleksowość

W PPP dostępnych jest łącznie 25 różnych wskaźników dla całego cyklu życia etykiety, podzielonych na etapy: (1) od wydobycia surowca po opuszczenie fabryki, (2) transport do klienta, (3) zadruk, (4) wpływ zużytego produktu. Potencjalne korzyści dla następnego etapu cyklu życia są również oddzielnie określane ilościowo.

Wiarygodność

Proces generowania wyników Label Life przeszedł zewnętrzną walidację. Podczas weryfikacji stwierdzono, że wyniki są odpowiednie dla zamierzonych celów i zatwierdzono kontrole jakości wprowadzone w celu zapewnienia wiarygodnych wyników zgodnych z odpowiednimi normami międzynarodowymi ISO 14040 i ISO 14044.

Użyteczność

Wyniki LCA, które obejmują szeroki zakres wskaźników i zostały zweryfikowane, stanowią dobrą podstawę do podejmowania działań. Wskaźniki te mają na celu wsparcie naszych klientów w przejściu na bardziej zrównoważoną alternatywę.

 
 
 

Jak działa usługa Label Life by UPM Raflatac?

Więcej niż etykieta — usługa Label Life (ocena od wydobycia surowca po opuszczenie fabryki)

Usługa Label Life zapewnia klientom wyjątkowy prototyp paszportu produktowego (PPP) — deklarację środowiskową produktów etykietowych wraz z licznymi wskaźnikami podzielonymi na etapy cyklu życia: od wydobycia surowca po opuszczenie fabryki, transport do klienta, zadruk, aż po koniec okresu eksploatacji. Dzięki temu klienci i właściciele marek mogą uzyskać informacje o potencjalnym wpływie w całym łańcuchu wartości.

 
 
 

Szczegółowy wgląd i dostęp do podstawowych informacji pozwala ekspertom po stronie klienta wybrać zrównoważony produkt alternatywny o najbardziej pasującym profilu. Chociaż jakość produktu stoi na pierwszym miejscu, wielu klientów określa swój Zakres 3 i podejmuje świadome wysiłki w celu jego ograniczenia. Użytkownicy końcowi etykiet często poruszają się po jeszcze szerszym kontekście, przepisach dotyczących recyklingu czy zawartości surowców wtórnych i często zwracają uwagę na indeks zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia więcej danych niż tylko informacje o śladzie węglowym. W kontekście europejskim metoda opisana w Przewodniku dotyczącym wpływu produktu na środowisko (Product Environmental Footprint; PEF) zyskała dużą popularność i wymienia się ją w dyrektywie Green Claims i Ecodesign for Sustainable Products Regulation jako jeden z zalecanych sposobów dostarczania wyników LCA.

PPP wraz z obszerną listą mierników obejmujących wszystkie 16 wskaźników PEF, obliczone w fabryce UPM Raflatac i poza nią, mają na celu spełnienie tych potrzeb w zakresie, w jakim pozwalają na to dane. A ewolucja trwa…

 
 

quote-icon-75px.png

„Zalecenia firmy UPM Raflatac dotyczące ograniczania emisji gazów z Zakresu 3 były bezcenne w identyfikacji potencjału optymalizacji. Jako mała firma polegamy na profesjonalnych dostawcach z doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, którzy wspierają nas w osiąganiu celów środowiskowych, a firma UPM Raflatac zapewniła nam właśnie to, czego potrzebowaliśmy”.

- Thomas Nielsen, Dyrektor Generalny Ikonprint A/S

 
 
 

Wybór materiałów etykietowych może mieć ogromny wpływ na zrównoważony rozwój opakowań. Firma UPM Raflatac to pierwszy producent materiałów etykietowych, który angażuje się w działania na rzecz eliminacji użycia paliw kopalnych i stale opracowuje nowe produkty pozwalające klientom ograniczyć wpływ opakowań na środowisko. W ciągu 10 lat funkcjonowania usługa Label Life nieustannie ewoluowała, oferując klientom i markom kalkulacje zarówno w ujęciu od wydobycia surowca po opuszczenie fabryki, jak i od wydobycia surowca do jego utylizacji. Walidacja wykonana przez DEKRA potwierdza wiarygodność obliczeń LCA firmy UPM Raflatac i pomaga klientom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów, przybliżając ich do realizacji własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

 

Dlaczego LCA dla poszczególnych produktów ma znaczenie