UPMRaflatac

Usługa Label Life

Kompleksowa ocena cyklu życia, umożliwiająca oszacowanie etykiet i tworzenie bardziej ekologicznych projektów opakowań.

 

Zoptymalizowane możliwości wyboru etykiet, dzięki ocenie cyklu życia produktów

Usługa Label Life by UPM Raflatac opiera się na ocenie cyklu życia produktu (LCA), która jest naukową metodą analizowania  wpływu produktów na środowisko. Dzięki naszej usłudze można wykonać obliczenia LCA dla trzech podstawowych skutków: emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i zużycia wody. Obliczenia z wykorzystaniem innych wskaźników cyklu życia dostępne są w usłudze Tailored UPM Raflatac Ponadto narzędzie Label Life zapewnia możliwość porównania różnych produktów firmy UPM Raflatac i odpowiednich scenariuszy, dotyczących wycofania z eksploatacji podkładu, dzięki czemu można znaleźć odpowiednie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. 

 
 
 

Certyfikowana i kompleksowa analiza

 

Bardziej ekologiczne projekty opakowań