UPMRaflatac

Usługa Label Life

Kompleksowa ocena cyklu życia, umożliwiająca oszacowanie etykiet i tworzenie bardziej ekologicznych projektów opakowań.

 

Zoptymalizowane możliwości wyboru etykiet, dzięki ocenie cyklu życia produktów

Narzędzie Label Life by UPM Raflatac opiera się na ocenie cyklu życia (LCA). Jest to naukowa metoda analizy wpływu produktów na środowisko. Dzięki naszej usłudze, można wykonać obliczenia LCA dla trzech podstawowych wskaźników: emisji gazów cieplarnianych, zapotrzebowania na energię i zużycia wody. Obliczenia z wykorzystaniem innych wskaźników cyklu życia dostępne są w usłudze Tailored Label Life. Ponadto narzędzie Label Life umożliwia porównanie różnych produktów firmy UPM Raflatac i scenariuszy utylizacji podkładu, dzięki czemu można znaleźć ekologiczne rozwiązania dostosowane do potrzeb.

 
 
 
 
 
 

Standaryzowana kompleksowa analiza

Label Life to najbardziej wszechstronna ocena cyklu życia (LCA) materiałów etykietowych w branży. Nasze narzędzie pozwala na ocenę materiałów etykietowych wykonanych z wielu różnych dostępnych kombinacji — materiały wierzchnie, kleje i podkłady — w modelu „od wydobycia surowca po wyjście z organizacji”. Zakres obejmuje wydobycie surowców, wpływ produkcji i transport do momentu opuszczenia firmy UPM Raflatac.

Dostosowane do potrzeb obliczenia pozwalają nam pójść o krok dalej: możemy zapewnić pełną ocenę cyklu życia obejmującą dodatkowy transport, drukowanie, wywóz etykiet i ich utylizację (czyli „od wydobycia surowca po wyjście z organizacji”). Ocena cyklu życia produktu firmy UPM Raflatac przeprowadzona została zgodnie z wytycznymi określonymi w normach ISO 14040/44 oraz PAS 2050.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do ekologicznego projektowania

 

 
 

Bardziej ekologiczne projekty opakowań

Etykiety stanowią widoczną część cyklu życia opakowania produktu. Z tego powodu wybór etykiet ekologicznych ma znaczenie. Wspólnie możemy rozwijać działalność bardziej przyjazną środowisku, koncentrując się na wyborze surowców, projektowaniu produktów, pozyskiwaniu surowców w sposób odpowiedzialny, wydajności produktów i procesów.

Zrównoważony rozwój