Kapsamlı, güvenilir ve uygulanabilir

Label Life'ın avantajları

Daha sürdürülebilir ambalaj tasarımını destekleyen, yenilikçi bir etiket değerlendirmesi yaklaşımı mı arıyorsunuz? Etiketin ötesine bakmanızı sağlayan yaşam döngüsü değerlendirmesi hizmeti Label Life by UPM Raflatac ile tanışın.

Label Life, ürünlerimizin sürdürülebilirliği hakkında beşikten mezara temel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) metrikleri sunarak bilinçli ve çevreye duyarlı kararlar almanıza yardımcı olur. Birlikte sunulan ürün pasaportu prototipleri (PPP'ler); karbon ayak izi, su tüketimi ve Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) kılavuzunda önerilen 16 gösterge gibi çeşitli metrikleri vurgular. Ürün portföyümüzün büyük bir kısmı için PPP'ler mevcuttur.

Label Life karşılaştırmalarımız ile şu üç temel metriğe odaklanmış bir karşılaştırma da elde edersiniz: Sera gazı emisyonları, enerji talebi ve su tüketimi. Bunlar, karar verme sürecinize rehberlik eder.

Kapsamlı

PPP'lerde toplam 25 farklı gösterge mevcuttur. Bunlar, etiketin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde aşamalara ayrılmıştır: (1) beşikten kapıya, (2) müşteriye nakliye, (3) baskı ve (4) kullanım ömrü sonu etkileri. Sonraki yaşam döngüsü aşamasına yönelik potansiyel faydalar da ayrı ayrı ölçülür.

Güvenilir

Label Life sonuç oluşturma işlemi, harici doğrulama sürecinden geçmiştir. İncelemede, sonuçların amaçlanan hedeflere uygun olduğu bulunmuş ve ilgili Uluslararası Standartlar ISO 14040 ve ISO 14044 ile tutarlı güvenilir sonuçlar elde etmek için uygulanan kalite kontrolleri onaylanmıştır.

Uygulanabilir

Çok çeşitli metrikleri kapsayan ve doğrulanmış olan LCA sonuçları, uygulanacak adımlar için iyi bir temel oluşturur. Bu metrikler, daha sürdürülebilir bir alternatife geçiş yapma konusunda müşterilerimizi desteklemek amacıyla sağlanmaktadır.

 
 
 

Label Life by UPM Raflatac nasıl çalışır?

Beşikten mezara: Label Life ile etiketin ötesine bakın

Label Life, müşterilere benzersiz bir ürün pasaportu prototipi (PPP) sunar. Bu, etiket ürünlerine yönelik çevresel bir öz beyandır ve yaşam döngüsü aşamalarına bölünmüş (beşikten kapıya, müşteriye nakliye, baskı ve kullanım ömrü) çeşitli metrikler içerir. Bu sayede müşteriler ve markalar, değer zincirindeki potansiyel etkiler konusunda fikir edinebilir.

 
 
 

Ayrıntılı görünüm ve arka plan bilgileri sayesinde müşteri tarafındaki uzmanlar, en uygun profile sahip ürün alternatifini seçebilir. Ürün kalitesi ilk sırada gelse de, birçok müşteri Kapsam 3 değerlerini ölçer ve bunları azaltmak için bilinçli bir çaba gösterir. Etiketlerin son kullanıcıları; geri dönüştürülebilirlik yönetmelikleri, geri dönüştürülmüş madde ve genellikle "sadece" karbondan fazlasını içeren sürdürülebilirlik endeksi gibi birçok konuyu göz önünde bulundurmaktadır. Avrupa söz konusu olduğunda, Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) yöntemi oldukça yaygınlaştı. Bu, Yeşil Savlar direktifinde ve Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Düzenlemesi'nde, LCA sonuçları sağlamak için önerilen yöntemlerden biridir.

Hem 16 PEF göstergesinin tamamı dahil kapsamlı bir metrik listesine sahip olan hem de UPM Raflatac fabrikası içinde ve dışında hesaplanan PPP'ler, bu ihtiyaçları veriler izin verdiği ölçüde karşılamayı amaçlamaktadır. Gelişim devam ediyor...

 
 

quote-icon-75px.png

"UPM Raflatac'ın Kapsam 3 emisyonlarımızı nasıl azaltacağımız konusundaki rehberliği, optimizasyon potansiyellerinin belirlenmesinde çok değerliydi. Küçük bir şirket olarak, iklim değişikliği hedeflerimize ulaşmamıza destek olmak için sürdürülebilirlik uzmanlığına sahip profesyonel tedarikçilere güveniyoruz ve UPM Raflatac tam da ihtiyacımız olan şeyi sağladı."

- Thomas Nielsen, CEO, Ikonprint A/S

 
 
 

Etiket malzemesi seçiminin, ambalaj sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir etkisi olabilir. UPM Raflatac, Fosillerin Ötesine geçmeyi taahhüt eden ilk etiket malzemeleri şirketidir ve sürekli olarak müşterilerin, ambalajlarının çevre üzerindeki etkisini azaltmalarını sağlayan yeni ürünler geliştirmektedir. 10 yıllık hizmet süresi boyunca Label Life, müşterilere ve markalara hem beşikten kapıya hem de özelleştirilmiş beşikten mezara hesaplamaları sunmak için sürekli olarak gelişmiştir. DEKRA tarafından yapılan doğrulama, UPM Raflatac'ın LCA hesaplamalarının güvenilirliğini gösterir ve müşterilerin daha bilinçli seçimler yapmalarını destekleyerek kendi sürdürülebilirlik hedeflerine yaklaşmalarını sağlar.

 

Ürüne özel LCA'lar neden önemlidir?