UPMRaflatac

Rozwiązania etykietowe bezpieczne dla żywności

 

Firma UPM Raflatac opracowała materiały do etykietowania produktów spożywczych, w których uwzględniono zarówno parametry techniczne związane z takimi zastosowaniami, jak i stosowne wymogi prawne.

Aby już na samym początku wybrać właściwy materiał, skontaktuj się z najbliższym biurem firmy UPM Raflatac w celu uzyskania pomocy w znalezieniu materiału najlepiej odpowiadającego danemu zastosowaniu oraz odpowiedniej dokumentacji, dotyczącej bezpieczeństwa produktów.

Równie poważnie traktujemy wymogi dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). Wszystkie nasze europejskie zakłady produkcyjne mają już certyfikat ISO 22000 z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, co świadczy o tym, że spełniamy wymogi prawne związane z dobrą praktyką produkcyjną.

 

Europejskie przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

Amerykańskie przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

Chińskie przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności