Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, obowiązujące w USA

Status zgodności z przepisami, dotyczącymi opakowań żywności amerykańskiej agencji FDA

Końcowi użytkownicy etykiet są w najlepszej pozycji do określenia wymogów prawnych, dotyczących etykiet w zastosowaniach związanych z pakowaniem żywności, i są do tego zobowiązani.

W Stanach Zjednoczonych obowiązkiem podmiotu pakującego żywność lub właściciela marki jest ocena materiałów opakowaniowych oraz upewnienie się, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami amerykańskiej agencji FDA, a także że nie zmieniają żywności w żaden inny sposób, jak również potwierdzenie, że materiały są bezpieczne i technicznie odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Klienci mogą polegać na uzasadnionych zapewnieniach swoich dostawców, w odniesieniu do statusu prawnego i informacji dotyczących bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych, które wytwarzają i dostarczają. Gwarancje prawne powinny być ważne i zgodne z przeznaczeniem materiałów w kontakcie z żywnością.

W firmie UPM Raflatac dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa produktów były podawane na produkowanych przez nas laminatach etykietowych. Rozumiemy, że etykiety, które wybierasz, powinny być nie tylko bezpieczne, ale także wydajne w swoim zastosowaniu.

UPM Raflatac oferuje produkty, które są powszechnie stosowane w opakowaniach do żywności i spełniają, wymienione w przepisach, wymogi w zakresie składu. Rozporządzenie Food and Drug Administration 21 CFR 175.105 (Kleje).

 
Aby uzyskać informacje na temat przepisów dotyczących opakowań do żywności poza Stanami Zjednoczonymi, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy UPM Raflatac.