Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności dla Europy

 

Nasze zespoły ds. bezpieczeństwa żywności i eksperci ds. etykietowania, wspierają drukarnie i właścicieli marek w Europie, zapewniając stosowanie solidnych procesów bezpieczeństwa żywności:

  1. Certyfikat ISO 22000 jest dowodem na to, że spełniamy wymogi dobrych praktyk produkcji

  2. Certyfikat ISO 9001 świadczy o tym, że nasze systemy, procesy i narzędzia umożliwiają skuteczne zarządzanie jakością oraz pozwalają nam zapewnić wymaganą możliwość weryfikacji pochodzenia produktu

  3. Nasze deklaracje zgodności, dotyczące składu produktów, zawierają wymagane informacje na temat bezpieczeństwa

 

Dobra praktyka produkcyjna

UPM Raflatac jest pierwszym dostawcą laminatów samoprzylepnych, którego wszystkie oddziały w Europie mają certyfikat bezpieczeństwa żywności ISO 22000:2005. Certyfikat ten gwarantuje, że produkty są projektowane i wytwarzane zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (WE) nr 2023/2006. Nasze systemy zarządzania są certyfikowane i regularnie kontrolowane przez zewnętrzną firmę audytorską, co potwierdza nasze nieustające wysiłki na rzecz włączenia kultury bezpieczeństwa żywności w podstawy funkcjonowania naszej firmy.

Deklaracja zgodności

Kompleksowa deklaracja zgodności potwierdza zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Obowiązkiem każdego podmiotu gospodarczego w łańcuchu dostaw opakowań jest ocena bezpieczeństwa materiału opakowania i przekazanie informacji na temat jego przeznaczenia podmiotowi gospodarczemu, odpowiedzialnemu za kolejny etap. Odpowiedzialność za sprawdzenie bezpieczeństwa opakowania ponosi firma pakująca/właściciel marki.

Deklaracje zgodności foliowych materiałów wierzchnich etykiet spożywczych, firmy UPM Raflatac, określają zalecane zastosowanie i zgodność z przepisami danego elementu produktu. Ponadto, deklaracje te zawierają wykaz wszelkich potencjalnie migrujących substancji w oparciu o definicję zawartą w rozporządzeniu o tworzywach sztucznych UE 10/2011. Deklaracje zgodności dotyczące klejów i papierowych materiałów wierzchnich mają taki sam format.

 

Rozporządzenie europejskie WE nr 1935/2004 dotyczy materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Nasza oferta materiałów etykietowych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jest zgodna z rozporządzeniem europejskim WE nr 1935/2004. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich materiałów etykietowych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością w tym obszarze. Zgodnie z tym rozporządzeniem, materiały wchodzące w kontakt z żywnością nie mogą przenosić na nie substancji ze swojego składu w ilościach, które:

  • zagrażają zdrowiu człowieka;

  • powodują zmianę w składzie żywności;

  • zmieniają jej wygląd, smak lub zapach.

Rozporządzenie UE nr 10/2011 dotyczy opakowań zawierających tworzywa sztuczne

Rozporządzenie WE nr 10/2011 jest obowiązkiem prawnym, który minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia żywności substancjami zawartymi w elementach opakowania, wykonanych z tworzyw sztucznych. Bezpośrednie etykiety spożywcze z warstwą z tworzywa sztucznego i wszystkie etykiety foliowe naklejane na opakowania pierwotne, muszą być opatrzone deklaracją zgodności, określającą zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi, substancje kontrolowane przez UE 10/2011 oraz zalecane przeznaczenie produktu. Każda firma, należąca do łańcucha dostaw opakowań, ma obowiązek udostępniać deklaracje zgodności swoich produktów kluczowym partnerom.

W asortymencie etykiet foliowych firmy UPM Raflatac znajdują się materiały wierzchnie, które są bezpieczne dla żywności, w tym folie z powłoką wierzchnią FTC do żywności i folie koronowane (PP/PE). Folie etykietowe FTC ułatwiają zachowanie zgodności z wymogami prawnymi, pozwalają skuteczniej zadbać o zrównoważony rozwój i wydajność, a także nadają atrakcyjny wygląd, zgodny z trendami i zainteresowaniem klientów.

Rozporządzenie ramowe WE nr 1935/2004 dotyczy papierowych etykiet i tektur

Papierowe etykiety i tektury muszą być zgodne z rozporządzeniem ramowym WE nr 1935/2004, przepisami GMP i innymi odpowiednimi przepisami krajowymi w całej Europie. Inne elementy etykiety lub tektury - takie, jak klej lub powłoka z tworzywa sztucznego - muszą być zgodne z odpowiednimi częściami rozporządzenia dotyczącego tworzyw sztucznych.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgodności i deklaracji zgodności, dotyczących poszczególnych składników produktów papierowych i kartonowych do etykietowania żywności, należy skontaktować się z naszymi ekspertami ds. etykiet spożywczych.

 

Etykiety do bezpośredniego kontaktu z żywnością

 

Certyfikaty, zasady i zasoby z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. etykietowania produktów spożywczych, aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności lub otrzymać kopię dokumentów deklaracji zgodności dla każdego elementu produktu.