Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Chinach

 

W 2017 r. krajowa komisja ds. zdrowia i planowania rodziny w Chinach (NHFPC), ustaliła krajowe normy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FMC), mające zastosowanie w Chińskiej Republice Ludowej. Przepisy te obejmują ogólne wymagania, których celem jest zapobieganie szkodom konsumentów. Są one opisane w ogólnej normie bezpieczeństwa GB 4806.1-2016. Komisja NHFPC wprowadziła również wymogi dotyczące stosowania dodatków, opisane w normie GB 9685-2016, które mają również zastosowanie do materiałów samoprzylepnych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dalsze normy dotyczące produktów ustalone są dla innych materiałów i wyrobów gotowych, używanych w kontakcie z żywnością.

Normy dotyczące etykiet obejmują:

  • normę GB 4806.6-2016, dotyczącą żywic plastikowych

  • normę GB 4806.7-2016, dotyczącą materiałów foliowych

  • normę GB 4806.8-2016, dotyczącą papierów i tektur

Normy stosowane są  w zależności od produktu etykietowego i zastosowania, co oznacza różne wymagania w zakresie wyboru produktu etykietowego i dokumentacji deklaracji zgodności.

Uzyskaj wskazówki dotyczące znajdowania materiałów etykietowych, najbardziej dostosowanych do twoich potrzeb, i dowiedz się więcej o zgodności z przepisami od naszych ekspertów w dziedzinie etykietowania żywności.