UPMRaflatac

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców jest podstawą naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Współpracując z naszą globalną bazą dostawców, zapewniamy innowacyjne i zrównoważone rozwiązania etykietowe.

 

Zrównoważony rozwój zaczyna się u źródła

Surowce stanowią w naszej firmie jedną z największych przyczyn wpływu na środowisko, a zatem odpowiedzialne pozyskiwanie surowców jest jednym z naszych głównych priorytetów. Starannie wybieramy dostawców, których działania są odpowiedzialne, i pomagamy im poprawiać wydajność oraz usprawniać działalność. 

Etykiety są integralną częścią projektów opakowań przyjaznych środowisku, a podstawę naszej działalności stanowi pomoc klientom w realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyznaczyliśmy ambitne cele dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i przekazujemy te wartości klientom oraz markom w całym cyklu eksploatacji. 

 

Nasze cele dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania surowców

Zrównoważony rozwój leży w naszym DNA. Dążąc do wyeliminowania paliw kopalnych,  w naszych rozwiązaniach etykietowych aktywnie zwiększamy udział materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Nieustannie wprowadzamy innowacje w nowych produktach z certyfikowanych, odnawialnych i przetworzonych surowców, aby uzupełnić naszą szeroką gamę ekologicznych etykiet. 

 
Materiały zakwalifikowane w 100%
Do roku 2030 naszym celem jest zakwalifikowanie całości naszych wydatków na surowce, zgodnie z Kodeksem postępowania dostawców UPM, który określa nasze wymagania w zakresie postępowania odpowiedzialnego społecznie, ekologicznie i ekonomicznie.
Zwiększenie ilości materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu
W naszych dążeniach do wyeliminowania paliw kopanych, wykorzystujemy materiały odnawialne i pochodzące z recyklingu w celu ograniczenia wykorzystania zasobów kopalnych i umożliwienia gospodarki o obiegu zamkniętym
Wszystkie włókna mają certyfikat
Do roku 2030 chcemy pozyskiwać wszystkie nasze włókna drzewne z certyfikowanych źródeł. Nasze certyfikaty FSC™ (FSC C012530) i PEFC (PEFC/02-31-196) obejmują wszystkie nasze fabryki i terminale, dzięki czemu możemy oferować certyfikowane rozwiązania etykietowe na całym świecie.
 

Nasz proces zaopatrzenia