Tüm malzemelerimiz sorumluluk bilinciyle tedarik edilir

Ham maddeler, işimizdeki en önemli çevresel etki kaynaklarından biridir ve sorumlu kaynak kullanımını en önemli önceliğimiz haline getirmektedir. McKinsey'e göre, ortalama bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim ayak izinin üçte ikisi tedarikçilere aittir. Sorumlu davranan ve sürdürülebilirliklerini, performanslarını ve iş modellerini geliştirmek için onlara destek olan tedarikçileri özenle seçiyoruz. Müşterilerimiz, ürünleri için sunduğumuz tüm çözümlerin sorumluluk bilinciyle tedarik edildiğinden emin olabilir.

 

Sürdürülebilirlik sertifikalarımıza bakın

 

 

Sürekli yenilik sayesinde, çözümlerimizin sürdürülebilirliğini iyileştiriyoruz

Etiketleme çözümlerimizde yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin payı sürekli olarak artmaktadır. Geniş kapsamlı, sürdürülebilir etiket portföyümüzü desteklemek için onaylanmış, yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş ham maddelerden sürekli olarak yeni ürünler üretiyoruz.

 

upmr-path-in-forest1000px.jpg

2030 yılına kadar %100 nitelikli malzeme harcaması

Hedefimiz, tüm ham madde harcamalarımızın, sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan sorumlu davranış hedeflerimizi belirleyen UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'na uygun olarak nitelendirilmesini sağlamaktır.

UPM Tedarikçi Kuralları

upmr-pet-flakes-in-hand-1000px.jpg

Yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin payını büyütme

Fosillerin ötesine uzanan yolculuğumuzda, fosil kaynaklarının kullanımını azaltmak ve döngüsel bir ekonomi sağlamak için yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş alternatif malzemeler kullanıyoruz.

upmr-sustainability-wood-close-up1000px.jpg

2030'a kadar %100 sertifikalı kağıtlar

Tüm kağıt ham maddelerimizi sertifikalı olarak almayı amaçlıyoruz. FSC™ (FSC CO12530) ve PEFC (PEFC/02-31-196) sertifikalarımız tüm fabrika ve terminallerimizi kapsar ve global olarak onaylanmış etiket çözümleri sunmamızı sağlar.

UPM sorumlu kaynak kullanımı yönergeleri hakkında daha fazla bilgi edinin

 

Sorumlu kaynak kullanımı iş birliklerimizin dört bileşeni

Sorumlu kaynak kullanımı için bir temel olarak iç uyumluluk

İç uyumluluğu sağlamak için temel belgeler olarak Davranış Kuralları ve sorumlu kaynak kullanım yönergeleri

Şeffaf tedarikçi gereklilikleri

UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları, etik davranış için minimum gerekliliklerimizi aşmaktadır

Sistematik tedarikçi risk değerlendirmesi

Tedarikçi durum tespiti periyodik risk değerlendirmeleri ve ayrıntılı anketler

İşbirliğinde sürekli tedarikçi gelişimi

Tedarikçi denetimleri, ortak geliştirme projeleri ve iş birliği

 

Çözümlerimizin sorumluluğu şeffaftır ve üçüncü taraflarca doğrulanmıştır

Ahşap kaynak tedariki için grup düzeyinde taahhütlerle ve uluslararası kabul görmüş sürdürülebilir ormancılık ilkelerine bağlı kalarak sorumlu orman yönetimini teşvik ediyoruz. Ayrıca Forest Film™ gibi yenilenebilir ham maddelerden son teknoloji etiketleme çözümleri üretiyoruz.

Sorumlu orman yönetimi

FSC ve PEFC sertifikalarımızı görüntüleyin

Yenilenebilir plastikler

ISCC PLUS Sertifikalarımızı görüntüleyin

 
 

Biofore Site™ programıyla sorumlu imalatı yeni zirvelere taşıyoruz

Sürdürülebilirlik, etiket malzemesi üretim tesislerimizde önemli bir önceliktir. Biofore Site programı, sürdürülebilirlik kültürü oluşturmayı amaçlar ve yaklaşık 40 göstergeye dayanarak fabrika performansını ölçer.

 
 

Biofore Site programı nedir?

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri (SDG'ler); hükümetlerin, işletmelerin ve sivil toplumun sürdürülebilirliği sağlamak için kullandığı çerçevedir. UPM Raflatac, bu hedefleri göz önünde bulundurarak üretim tesislerimizin sürdürülebilirlik performansını artırmayı amaçlayan Biofore Site programını geliştirdi. Bunu başarmak için fabrika ekiplerimiz, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve bir Biofore Site puan çizelgesi üzerinden ilerleme durumlarını izlemek için tesise özel yol haritaları oluşturdu.

 
 

Biofore Site programı neyi ölçer?

Puan çizelgesi, UPM Raflatac operasyonları için yaklaşık 40 performans göstergesine sahiptir. Her tesis tarafından yılda bir doldurulan bu çizelge; atık oluşumu, enerji tüketimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, refah ve güvenlik performansı gibi sürdürülebilirlik önlemlerine değiniyor.

 

Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Durum Tespiti Yükümlülükleri Kanunu

Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Durum Tespiti Yükümlülükleri Kanunu (LkSG), Almanya'da faaliyet gösteren şirketlerin tedarik zincirlerinde insan hakları bakımından ve çevreyle ilgili uygun durum tespiti yapmalarını gerektirir. Buna bir risk yönetimi sisteminin sürdürülmesi, düzenli risk analizleri yapılması, bir politika beyanı yayınlanması, önleyici tedbirlerin belirlenmesi, düzeltici eylem gerçekleştirilmesi, bir şikayet prosedürünün oluşturulması ve belgeleme ile raporlama dahildir.

UPM Raflatac'ta, hem üretim hem de tedarik zincirlerinde sorumlu ve düzenlemelerle uyumlu iş faaliyetleri yürütmek, kurumsal stratejimizin ayrılmaz parçasıdır. UPM Raflatac'ın Tedarik Zinciri Kanunu'na uyumluluğuyla ilgili bilgiler UPM Sertifika Bulucu'daki beyanlarda bulunabilir.