UPMRaflatac

Dlaczego etykiety mają znaczenie?

Etykiety są wszędzie i na wszystkim, co konsumujemy. Dołącz do nas w tworzeniu nowych, bardziej ekologicznych projektów opakowań i dążeniu do bardziej inteligentnych rozwiązań etykietowych przyszłości.

 

Tworzenie cykli eksploatacji o obiegu zamkniętym

Etykiety stanowią integralną część projektowania opakowań przyjaznych środowisku. Przed projektantami opakowań stawiamy wyzwania związane z tworzeniem śmiałych koncepcji, natomiast od kierowników marek oczekujemy, aby dokonywali wyborów przyjaznych środowisku z myślą o ich wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej. Główny element naszej działalności to oferowanie produktów i usług etykietowych, które umożliwiają naszym klientom i markom osiągnięcie celów oraz ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 
 

Etykiety w gospodarce o obiegu zamkniętym

Nasze ekologiczne myślenie rozpoczyna się od wyboru i świadomego wykorzystania surowców, aby następnie objąć zoptymalizowany ekologiczny projekt i kilka rozwiązań z zakresu utylizacji. Wyszukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie bardziej inteligentnych etykiet i opakowań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym, na przykład etykiety usuwalne, które umożliwiają ponowne wykorzystanie opakowań. Dopasowujemy też optymalne etykiety do odpowiednich materiałów opakowaniowych, aby zoptymalizować recykling. 

 
Rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczą ponownego wykorzystywania i recyklingu produktów oraz materiałów.
 

Dowiedz się, w jaki sposób pomogliśmy firmie Sonoco zmniejszyć ilość odpadów i poprawić recykling. Poznaj też nasze globalne zobowiązania w zakresie tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych oraz dowiedz się więcej na temat naszego udziału w inicjatywach fundacji Ellen MacArthur. 

 
 

Ograniczamy wykorzystanie zasobów

Od projektowania produktu, po technologię inżynieryjną - zmniejszenie wykorzystania zasobów może mieć znaczny wpływ na środowisko. Dzięki ograniczeniu zużycia surowców możemy teraz oferować cieńsze i lżejsze folie o mniejszej gramaturze, bez zmniejszania wydajności etykiet. Mniejsze zużycie surowców przyczynia się również do zmniejszenia ilości odpadów i zmniejszenia całkowitej ilości opakowań dla konsumentów. Oznacza to również większą wydajność dla właścicieli marek. 

Promujemy możliwość recyklingu 

Ponieważ nasza etykieta stanowi fizyczną część opakowania, chcemy umożliwić recykling twoich produktów. Jesteśmy na przykład liderem w dziedzinie produkcji klejów zmywalnych, które umożliwiają recykling pojemników PET. 

Przekształcanie odpadów w zasoby jest kluczową koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym i ważnym elementem naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Aby zapewnić wsparcie w tym zakresie, opracowaliśmy program RafCycle - wiodący, innowacyjny program recyklingu, który pozwala zapewnić nowe życie odpadom etykietowym. 

Wybieramy materiały odnawialne 

Projektując nasze produkty, staramy się wyjść poza wykorzystanie pierwotnych surowców kopalnych, wybierając więcej opcji odnawialnych, takich jak certyfikowane podkłady papierowe i inne biorozwiązania, które spełniają techniczne potrzeby bardziej wymagających opakowań. Innowacje i inteligentne rozwiązania zapewniają bardziej zrównoważone opcje, które przewyższają starsze, mniej ekologiczne materiały.