UPM Raflatac Ocean Action

Twój wybór etykiety ma moc przeciwdziałania zanieczyszczaniu oceanów tworzywami sztucznymi.

 

Problem z plastikiem w oceanach jest poważny. Wymaga uwagi konsumentów, marek oraz całej ludzkości. Obecnie tylko około 10% odpadów z tworzyw sztucznych na całym świecie jest poddawanych recyklingowi, podczas gdy reszta trafia na składowiska odpadów, do spalarni, na dzikie wysypiska w lasach lub do oceanów*. Świat desperacko potrzebuje nowych sposobów na ponowne wykorzystanie plastikowych odpadów pokonsumpcyjnych. 

Naszym rozwiązaniem jest etykieta Ocean Action wykonana z tworzyw sztucznych zanieczyszczających oceany z zastosowaniem podejścia opartego na bilansie masy. 

 

Etykiety opakowaniowe mogą przyczynić się do zatrzymania napływu plastiku do oceanów u samego źródła

Szacuje się, że OBP, czyli tworzywa sztuczne trafiające do oceanu z obszarów położonych w odległości do 50 km od linii brzegowej, obejmują 80% zanieczyszczenia morskiego tworzywami sztucznymi*. UPM Raflatac jest pierwszą firmą, która oferuje materiał etykietowy wykonany z tworzyw sztucznych potencjalnie zanieczyszczających oceany. Celem jest stworzenie rynku zbytu na odzysk odpadów z tworzyw sztucznych, zanim zanieczyszczą one nasze oceany. Etykieta Ocean Action, wykonana z tworzyw sztucznych zanieczyszczających oceany, jest dostępna w białej lub przezroczystej folii C-PCR z certyfikatem ISCC PLUS (w oparciu o zasadę bilansu masy). 

Fakty są wstrząsające*

  • Ogromne ilości odpadów z tworzyw sztucznych trafiają do oceanów każdego dnia.
  • Daje to niemal 13 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie, a ilość co roku wzrasta o ponad 5%.
  • Aby uchwycić skalę, trzeba wyobrazić sobie, że co minutę pojawia się jedna ciężarówka pełna plastikowych odpadów.
  • Przy tym tempie wzrostu do 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.
  • Mamy możliwość zatrzymania napływu plastiku do oceanów u samego źródła. 
 
 
 

Ze względu na fakt, że oceany obejmują 71% powierzchni Ziemi, ich ochrona odgrywa kluczową rolę w ochronie wszystkich ekosystemów, przyrody i całej planety. 

 
Nazwa „Ziemia” jest więc nieadekwatna — powinniśmy raczej mówić „Ocean”.
Arthur C. Clarke
 

Wybierając etykietę Ocean Action, Twój produkt może przyczynić się do ratowania oceanów. Zacznij działać na rzecz oceanów. Bądź twórcą zmian. Zatrzymaj napływ śmieci.

 
 

Czym są tworzywa sztuczne potencjalnie zanieczyszczające oceany?

Tworzywa sztuczne potencjalnie zanieczyszczające oceany to porzucone odpady z plastików różnych rozmiarów znajdujące się w odległości do 50 km od brzegu w społecznościach lub obszarach, gdzie gospodarka odpadami jest bardzo nieefektywna lub nieistniejąca. Odpady z tworzyw sztucznych nie są zbierane prawidłowo, a porzucane w środowisku, z którego mogą zostać przeniesione do oceanu przez deszcz, wiatr, nurt rzek lub powodzie. Tworzywa sztuczne potencjalnie zanieczyszczające oceany to odpady, które mogłyby zaszkodzić oceanowi, florze i faunie morskiej, a nawet pojawić się na naszych talerzach poprzez morskie łańcuchy pokarmowe. 

 

Dlaczego warto wybrać etykietę Ocean Action wykonaną z tworzyw sztucznych potencjalnie zanieczyszczających oceany?

  • Ze względu na recykling chemiczny etykiety mają identyczne właściwości jak w przypadku standardowej folii PP.
  • Etykieta stanowi proste, elastyczne rozwiązanie niewymagające dodatkowych regulacji procesów.
  • Odpowiednie rozwiązanie do wymagających zastosowań, np. żywności i kosmetyków
  • Umożliwia markom uzyskanie w opakowaniach większej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, przy jednoczesnym wykluczeniu stosowania surowców pierwotnych i kopalnych.
  • Cenne działania na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu oceanu odpadami z tworzyw sztucznych.
  • Etykieta z tworzyw sztucznych potencjalnie zanieczyszczających oceany to folia White and Clear Top Coated PP.
  • Etykieta posiada certyfikat ISCC i wykorzystuje podejscie w oparciu o bilans masy. 
 

Produkcja etykiet z tworzyw sztucznych potencjalnie zanieczyszczających oceany 
— z azjatyckich wybrzeży prosto na półki sklepowe 

Etykiety z tworzyw sztucznych potencjalnie zanieczyszczających oceany są wykonywane z plastiku pochodzącego z recyklingu chemicznego. Recykling chemiczny umożliwia przetwarzanie niskiej jakości plastików, które w innym przypadku trafiłyby na składowiska odpadów. To cenny proces nadawania odpadom z tworzyw sztucznych drugiego życia, przy zachowaniu jakości typowej dla nowego plastiku. 

 

Współpraca na rzecz obiegu zamkniętego

Współpraca na każdym etapie łańcucha wartości jest prawdopodobnie najważniejszym działaniem w procesie urzeczywistniania gospodarki obiegu zamkniętego. Przy użyciu takich narzędzi jak wskaźnik cyrkulacji materiałów (MCI), opracowany w ramach współpracy fundacji Ellen MacArthur Foundation i firmy Granta Design, można wykazać, że dzięki tej etykiecie Twoje opakowania mają potencjał zamknięcia obiegu.

Innowacje tego typu otwierają drogę do czystszej i bardziej nadającej się do zamieszkiwania planety. 

 
 

Chcesz już złożyć zamówienie?

Sprzedajemy rolki i arkusze do drukarni etykiet na całym świecie. Poniżej dowiesz się, jak zamówić materiały etykietowe. 

Nie zajmujesz się drukowaniem? Nasze materiały wierzchnie, kleje i materiały podkładowe zostały dobrane tak, aby spełniać potrzeby twojej marki, jeszcze zanim zostaną złożone w produkty etykietowe. Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby uzyskać porady na temat połączenia materiałów etykietowych, które będzie odpowiednie dla twoich potrzeb. Możemy również pomóc, polecając te materiały twojej drukarni.

 
 
 
 
 
 

Dołącz do
twórców zmian

Świat potrzebuje więcej przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie etykiet. Każdy wybór dokonywany przez producentów i marki może zmienić przyszłość naszej planety. 

Bądź twórcą zmian — zamknij obieg. 

Przejdź na przyjazne środowisku rozwiązania etykietowe