Cele zrównoważonego rozwoju

Chcemy budować naszą kulturę i rozwijać wyniki za pośrednictwem programu Biofore Site, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Cele zrównoważonego rozwoju w zakresie pokoju, dobrobytu i sprawiedliwości

Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała 17 celów zrównoważonego rozwoju w ramach programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Jest to plan działania mający na celu wyeliminowanie biedy, ochronę planety oraz zapewnienie wszystkim ludziom pokoju, dobrobytu i sprawiedliwości. Wzywa on do udzielenia pomocy rządy, sektor prywatny i obywateli. 

 
 
 

Realizacja celów UPM na rok 2030

Mając na uwadze cele zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy program Biofore Site, którego celem jest poprawa wyników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych naszych zakładów produkcyjnych w celu realizacji celów UPM na rok 2030.

Silna kultura zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie pracowników

Większa przejrzystość

 

Program Biofore Site ułatwia rozkwit silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości. Nasz wkład w cel zrównoważonego rozwoju 12, w ramach którego pakowanie stanowi część zrównoważonej konsumpcji i produkcji, jest szczególnie istotny. 

 

Program Biofore Site