Odpowiedzialność społeczna

Nasza strategia opiera się na odpowiedzialności, w związku z czym staramy się zapewnić partnerom, dostawcom i otaczającym nas społecznościom korzyści z naszej działalności.

 

Zaangażowanie na rzecz ludzi i społeczności

W firmie UPM dążymy do wspierania zrównoważonego rozwoju społeczności, w których prowadzimy działalność. W wielu lokalizacjach jesteśmy ważnym pracodawcą, podatnikiem i partnerem dla lokalnych przedsiębiorców, wnosząc pozytywny wkład do lokalnej gospodarki. Stosujemy kilka środków ostrożności, których celem jest ograniczenie i przeciwdziałanie potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i społeczeństwa w otaczających społecznościach. 

 

Dowiedz się więcej o wpływie społecznym firmy UPM

 

Wierzymy w angażowanie się w otwarty dialog ze wszystkimi interesariuszami, od klientów po władze, nie zapominając o własnych pracownikach. Nasz Kodeks Postępowania określa zasady odpowiedzialnego postępowania wobec wszystkich naszych interesariuszy.

Nasza globalna obecność i rozwój w nowych obszarach biznesowych stwarza wiele możliwości wywierania pozytywnego wpływu na ludzi na skalę międzynarodową. Skupienie się na ludziach stanowi integralną część wszystkich naszych działań i nasz wkład w realizację celów ONZ, dotyczących zrównoważonego rozwoju.

 

Dowiedz się więcej o celach firmy UPM na 2030 rok w zakresie odpowiedzialności społecznej

 

 

Wspieranie odpowiedzialności społecznej w ramach programu Biofore Share and Care

Program Biofore Share and Care odzwierciedla nasze zaangażowanie w budowanie zrównoważonej i innowacyjnej przyszłości poprzez angażowanie naszej wiedzy i zasobów na rzecz realizacji ważnych dla nas celów. Program obejmuje trzy formy wsparcia: sponsoringi, darowizny i wolontariat pracowników. 

 

W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość dla naszych społeczności — 
Trzy obszary zainteresowania