Sosyal sorumluluk

Sorumluluk stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ve çevremizdeki toplulukların eylemlerimizden ve varlığımızdan faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Kendimizi insanlara ve topluluklara adadık

UPM'in bir parçası olarak faaliyet gösterdiğimiz toplumların sürdürülebilir gelişimini desteklemek için çabalıyoruz. Birçok yerde, yerel ekonomiye olumlu katkılarda bulunan önemli bir işveren, vergi mükellefi ve yerel girişimcilerin ortağıyız. Çevre topluluklarımız üzerindeki potansiyel olumsuz çevre ve sosyal etkileri azaltmak ve gidermek için çeşitli ihtiyati tedbirler uyguluyoruz.

 

UPM'in toplumsal etkisi hakkında daha fazla bilgi edinin

 

Kendi çalışanlarımız da dahil olmak üzere, müşterilerden yetkililere kadar tüm paydaşlarımızla açık bir diyalog içinde olmaya inanıyoruz. Davranış Kurallarımız, tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu davranış ilkelerini belirler.

Yeni iş alanlarındaki global varlığımız ve büyümemiz, insanlar üzerinde uluslararası ölçekte olumlu bir etki yaratmamız için bize pek çok fırsat yaratıyor. İnsanlara odaklanma, yaptığımız her şeyin ve BM'nin Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri'ne olan katkısının ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

UPM'in 2030 yılı için sosyal sorumluluk hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinin

 

 

Biofore Share and Care programıyla sosyal sorumluluğu destekleme

Biofore Share and Care programımız, önem verdiğimiz meselelerle birlikte uzmanlığımızı ve varlıklarımızı paylaşarak sürdürülebilir, yenilik odaklı bir gelecek oluşturma hedefimize olan bağlılığımızı yansıtır. Program üç destek biçiminden oluşur: sponsorluklar, bağışlar ve çalışan gönüllülüğü.

 

Topluluklarımız için sürdürülebilir bir geleceği bu şekilde inşa ediyoruz –
Üç odak alanı