Avrupa için gıda güvenliği mevzuatı

 

Gıda güvenliği ekiplerimiz ve etiketleme uzmanlarımız, güvenilir gıda güvenliği süreçleri uyguladığımızdan emin olarak Avrupa'daki basımcıları ve marka sahiplerini destekliyor:

  1. ISO 22000 sertifikamız, İyi Üretim Uygulamalarının gerekliliklerini karşıladığımızın kanıtıdır
  2. ISO 9001 sertifikamız sistemlerimizin, süreçlerimizin ve araçlarımızın kalite performansımızı yönettiğini ve talep edilen ürün izlenebilirliğini sağladığını gösterir 
  3. Ürün bileşeni düzeyindeki DoC belgelerimizde gerekli güvenlik bilgileri gösterilir
 

İyi üretim uygulaması

UPM Raflatac, Avrupa'daki tüm birimlerini ISO 22000:2005 gıda güvenliği standardına göre sertifikalandıran ilk kendinden yapışkanlı laminat tedarikçisidir. Bu sertifika, ürünlerin Avrupa İyi Üretim Uygulaması Düzenlemesi EU 2023/2006'ya göre tasarlandığını ve üretildiğini garanti eder. Yönetim sistemleri üçüncü taraf bir denetim şirketi tarafından sertifikalandırılıp düzenli olarak denetlenir ve operasyonlarımızın DNA'sına bir gıda güvenliği kültürünü yerleştirmeye yönelik sürekli çabamızı doğrular.

Uygunluk Beyanı (DoC)

Kapsamlı bir Uygunluk Beyanı (DoC), gıda güvenliği düzenlemelerine uyulduğunu kanıtlar. Ambalaj malzemelerinin güvenliğinin bir sonraki operatör için değerlendirilmesi ve malzemenin amaçlanan kullanımıyla ilgili bilgilerin bu operatöre sağlanması ambalajlama tedarik zincirindeki her işletme operatörünün görevidir. Nihai ambalajın güvenliğinin değerlendirilmesinden ambalajcı ve marka sahibi sorumludur.

Gıda etiketleme film üst yüzey malzemelerine yönelik UPM Raflatac Uygunluk Beyanları (DoC'ler), ürün bileşeninin önerilen kullanımını ve yasal uyumluluğunu tanımlar. Bu DoC'ler ayrıca EU 10/2011 Plastik Yönetmeliğindeki tanıma göre migrasyon olasılığı olan tüm maddeleri de listeler. Yapışkanlar ve kağıt üst yüzey malzemelerine yönelik DoC belgeleri de uygun olduğu üzere aynı formatı kullanır.

 

EC 1935/2004 Avrupa Yönetmeliği gıdalarla temas eden malzemelerle ilgilidir

Gıdalara yönelik etiket malzemesi yelpazemiz EC 1935/2004 Avrupa Yönetmeliğiyle uyumludur. Bu çerçeve yönetmelik, bölgedeki gıdalarla temas eden tüm ambalaj malzemeleri için geçerlidir ve gıdalarla temas edecek şekilde kullanılan tüm malzemelerin, gıdalara aşağıdakilere neden olacak kadar büyük miktarlarda madde aktarmamasını sağlar:

  • insan sağlığını tehlikeye atma 
  • gıda bileşiminde kabul edilemez değişikliklere neden olma 
  • gıdanın görünümü, tadı veya kokusuyla ilgili özelliklerini zayıflatma

EU 10/2011 Yönetmeliği plastik içeren ambalajlarla ilgilidir

AB 10/2011 Yönetmeliği, ambalajın herhangi bir plastik katmanından kaynaklanan besin kirlenmesi riskini en aza indiren yasal bir yükümlülüktür. Plastik katmanlı doğrudan gıda etiketleri ve birincil ambalaja uygulanan tüm film etiketler, ilgili yasal gerekliliklere uygunluğu, EU 10/2011 tarafından kontrol edilen maddelere uygunluğu ve ürünün önerilen kullanımını belirten Uygunluk Beyanlarıyla (DoC'ler) birlikte sunulmalıdır. Ambalaj tedarik zincirindeki her şirket, ürünleriyle ilgili DoC'leri önemli iş ortaklarıyla paylaşmaktan sorumludur.

UPM Raflatac'ın film etiket stokunda FTC gıda üst tabakası ve korona filmleri (PP/PE) içeren gıdalar açısından güvenli üst yüzey malzemeleri kullanılır. FTC etiket filmleri yasal uyumluluğu kolaylaştırır, sürdürülebilirliğinizi ve üretkenliğinizi artırmaya yönelik seçenekler sunar ve rağbet gören bir görsel çekiciliği destekler.

EC 1935/2004 Çerçeve Yönetmeliği kağıt etiketler ve kartonlarla ilgilidir

Kağıt etiket ve kartonların Avrupa çapında EC 1935/2004 Çerçeve Yönetmeliğine, GMP düzenlemesine ve diğer ilgili ulusal mevzuatlara uygun olması gerekir. Bir etiket veya kartonun yapışkan veya plastik kaplama gibi diğer bileşenlerinin Plastik Yönetmeliğinin ilgili kısımlarına uyması gerekir.

Gıdalara yönelik UPM Raflatac kağıt ve karton malzemelerinde kullanılan her ürün bileşeninin ayrıntılı uyumluluk bilgilerine ve özel Uygunluk Beyanı (DoC) belgelerine ulaşmak için gıda etiketleme uzmanlarımızla iletişime geçin.

 

Doğrudan gıda etiketleme

 

Gıda güvenliği sertifikaları, politikaları ve kaynakları

Her ürün bileşeninin yasal uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek veya bu bileşenlerin özel Uygunluk Beyanı (DoC) belgelerinin bir kopyasını almak için gıda etiketleme uzmanlarımızla iletişime geçin.