Etykiety z tworzyw sztucznych UPM Raflatac Carbon Action

Wykonaj następny krok w kierunku redukcji śladu węglowego opakowań

 

Aby umożliwić realizację celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C do roku 2030, łańcuch wartości opakowań musi dołożyć cegiełkę w zakresie redukcji śladu węglowego. Rozwiązania o obiegu zamkniętym należy wdrażać w całym łańcuchu wartości. Proces przejścia na tworzywa sztuczne, które nie są pochodzenia kopalnego, rozpoczął się i nabiera tempa.

Wraz z UPM zaangażuj się w inicjatywę UN Global Compact Forward Faster . Wykonaj następny krok w kierunku redukcji śladu węglowego opakowań, korzystając z etykiet z tworzyw sztucznych Carbon Action. Bądź twórcą zmian. Zmień bieg zdarzeń i zamknij obieg.

​Skontaktuj się z nami, aby przejść na etykiety Carbon Action

Kompleksowo wspieraj obieg zamknięty

Każdy produkt z oferty Carbon Action łączy kilka cech gospodarki obiegu zamkniętego, popularyzując rozwiązania pomagające branży odejść od materiałów kopalnych. Są to materiały o mniejszym śladzie węglowym, poddane recyklingowi lub odnawialne, które umożliwiają recykling lub ponowne wykorzystanie. Wybierz etykiety Carbon Action, aby zamknąć obieg materiałów.

Kompleksowo wspieraj obieg zamknięty

Każdy produkt z oferty Carbon Action łączy kilka cech gospodarki obiegu zamkniętego, popularyzując rozwiązania pomagające branży odejść od materiałów kopalnych. Są to materiały o mniejszym śladzie węglowym, poddane recyklingowi lub odnawialne, które umożliwiają recykling lub ponowne wykorzystanie. Wybierz etykiety Carbon Action, aby zamknąć obieg materiałów.

Wydajność to podstawa

Materiały etykietowe Carbon Action mają płynnie zastąpić tradycyjne opcje bez uszczerbku na jakości i wydajności.


 

„Aby zrealizować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 r., potrzebujemy myślicieli, działaczy, budowniczych, twórców zmian, motywatorów, liderów. Obecnie tylko 15% wyznaczonych celów jest na dobrej drodze do realizacji do roku 2030. Musimy mieć większe ambicje”.

Źródło: UN Global Compact, Forward Faster


 

Dlaczego natychmiastowe działanie na rzecz redukcji śladu węglowego jest kluczowe

 • W 2023 r. globalne emisje dwutlenku węgla z paliw kopalnych osiągnęły rekordowy poziom
 • Stężenia CO2 rosną głównie za sprawą stosowania paliw kopalnych
 • Wyższe poziomy CO2 zwiększają naturalny efekt cieplarniany, powodując wzrost temperatur na całym świecie
 • Rok 2023 był najgorętszym rokiem w historii. Przewiduje się, że 2024 będzie nawet gorszy
 • W 2023 roku odnotowano rekordową liczbę klęsk żywiołowych powodujących straty na poziomie miliardów dolarów. Sytuację pogorszyły zmiany klimatyczne

Źródła: WWF, Stanford University, NOAA Climate.gov

 

Przyspiesz rozwój swojej firmy dzięki Carbon Action

 

W ramach inicjatywy UN Global Compact Forward Faster, w którą jest zaangażowana firma UPM, wybrano pięć strategicznych dziedzin — mają one przyczynić się do rozwoju w zakresie wszystkich 17 celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. W tych kluczowych obszarach wspólne wysiłki sektora prywatnego mają największy potencjał, aby do 2030 r. wprowadzić istotne i szybkie zmiany. Jednym z tych obszarów jest działanie na rzecz klimatu

Działania na rzecz klimatu koncentrują się m.in. na wyznaczeniu celów przedsiębiorstw w zakresie redukcji emisji netto na podstawie badań naukowych, zgodnie z planem dążenia do 1,5°C, zmniejszenie o połowę globalnych emisji do 2030 r. oraz osiągnięcie zerowych emisji netto najpóźniej w roku 2050.

 

 

Dlaczego Twoja firma powinna podjąć działania, aby dążyć do docelowej wartości 1,5°C

 • Konieczność niezwłocznego działania na skalę globalną: międzyrządowy zespół ds. zmian klimatu (IPCC) ostrzega, że przekroczenie wzrostu temperatury na świecie na poziomie 1,5°C spowoduje poważne konsekwencje. Firmy muszą działać szybko, aby zapobiec nieodwracalnym szkodom.
 • Ograniczenie ryzyka: niepodejmowanie działań dążących do docelowej wartości 1,5°C wiąże się z poważnymi zagrożeniami, w tym zakłóceniami w łańcuchach dostaw, nałożeniem kar i uszczerbkiem na reputacji. Firmy aktywnie dążące do redukcji śladu węglowego zapewniają sobie długoterminową zdolność do utrzymania się na rynku.
 • Innowacyjność i odporność: dążenie do osiągnięcia docelowej wartości 1,5°C jest motorem innowacji. Firmy inwestujące w czyste technologie, praktyki gospodarki obiegu zamkniętego i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju produkty zyskują przewagę konkurencyjną.
 • Oczekiwania interesariuszy: klienci, inwestorzy i pracownicy wymagają działań na rzecz klimatu. Czołowe firmy dążące do zrównoważonego rozwoju wzbudzają zaufanie i przyciągają uświadomionych ekologicznie konsumentów oraz najbardziej utalentowanych specjalistów.
 • Odpowiedzialność zbiorowa: firmy odgrywają kluczową rolę w globalnym ekosystemie. Dążenie do docelowej wartości 1,5°C jest nie tylko obowiązkiem, ale także stanowi istotny wkład w zdrowszą planetę dla wszystkich.
 
 
 
 

Podejmij działania, korzystając z etykiet Carbon Action — przyczyń się do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju nr 12 i 13

Etykiety z tworzyw sztucznych Carbon Action umożliwiają firmom wykonanie kolejnego kroku w kierunku redukcji śladu węglowego opakowań w całym łańcuchu wartości, włączając w to wspieranie drukarni i właścicieli marek w ograniczaniu emisji z zakresu 3. Wpływ ten jest obliczany ilościowo w ramach zatwierdzonego zewnętrznie procesu kalkulacji LCA. Wprowadź zmiany i dołącz do nas w działaniach na rzecz klimatu.

Skontaktuj się z nami, aby przejść na etykiety Carbon Action

 

 

„Oczyszczanie naszego systemu energetycznego ratuje życie już dzisiaj, a nie tylko w nieokreślonej przyszłości. Tysiące ludzi wciąż żyje, ponieważ znacznie obniżyliśmy wykorzystanie węgla.” 

–Robert Jackson, profesor i administrator na Uniwersytecie Stanforda, nauki biologiczne


 
 

Label Life by UPM Raflatac

Nasza usługa oceny cyklu życia produktu (LCA) jest kompleksowa, wiarygodna i praktyczna.

 • Zasady obliczania LCA zostały poddane krytycznej ocenie zgodnie z normami ISO 14040/44 oraz ISO 14067, a proces generowania wyników LCIA* zatwierdzono zewnętrznie.
 • Modele „od wydobycia surowca po utylizację” są podzielone na segmenty „od wydobycia surowca po opuszczenie fabryki”, transport do klienta, drukowanie i wpływ zużytego produktu.
 • Koncentrację na emisji związków węgla oraz zużyciu wody i energii rozszerzono o kolejne wskaźniki zgodnie z zaleceniami przewodnika Product Environmental Footprint (PEF).

Dowiedz się więcej na temat usługi Label Life

 

Firma UPM jest zaangażowana w inicjatywę UN Global Compact Forward Faster

Dołączyliśmy do inicjatywy UN Global Compact Forward Faster, która wzywa branżowych liderów na całym świecie do podjęcia wymiernych działań w celu przyspieszenia realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy zaangażowani w promowanie równości płci, płacenie godnych stawek i działania zgodnie z ambitnym celem zerowych emisji netto.

 
 

Chcesz już złożyć zamówienie?

Sprzedajemy rolki i arkusze do drukarni etykiet na całym świecie. Poniżej dowiesz się, jak zamówić materiały etykietowe. 

Nie zajmujesz się drukowaniem? Nasze materiały wierzchnie, kleje i materiały podkładowe zostały dobrane tak, aby spełniać potrzeby twojej marki, jeszcze zanim zostaną złożone w produkty etykietowe. Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby uzyskać porady na temat połączenia materiałów etykietowych, które będzie odpowiednie dla twoich potrzeb. Możemy również pomóc, polecając te materiały twojej drukarni.

 
 
 
 
 

Dołącz do
twórców zmian

Świat potrzebuje więcej przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie etykiet. Każdy wybór dokonywany przez producentów i marki może zmienić przyszłość naszej planety. 

Bądź twórcą zmian — zamknij obieg. 

Przejdź na przyjazne środowisku rozwiązania etykietowe