Bizimle çalışarak iklime yararlı bir eylemde bulunabilirsiniz

UPM Raflatac, fosillerin ötesine geçerek ambalajlama sektörü için daha iyi çözümler tasarlamayı taahhüt eden dünyanın ilk etiket malzemeleri şirketi olacak. Bizim için fosillerin ötesine geçmek, karbon döngüsüne karbon yükü ekleyecek işlenmemiş fosil karbon kaynaklarını azaltmak veya değiştirmektir.

İlk adım emisyonları azaltmak ve daha az karbondioksit ve diğer sera gazları yaymaya başlamaktır. Bunu yapmanın en etkili yolu, iklim etkimizi azaltmak için 360° yaşam döngüsü yaklaşımı benimsemektir. Sorumlu kaynak kullanımı ve sürdürülebilir operasyonlardan yenilikçi, sürdürülebilir ürün ve hizmetlere kadar, azaltma, geri dönüşüm, yenileme ve yeniden kullanım ilkelerini uyguluyoruz. Taahhüdümüz tüm çözümlerimizi etkilemektedir ve müşterilerimizin ürünleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

UPM'in bir parçası olarak, küresel sıcaklık artışını 1,5°C'ye sınırlamak için bilimsel tabanlı önlemler almayı vaat etmek üzere önde gelen diğer şirketlere katıldık.

 

UPM'in iklim eylemleri hakkında bilgi edinin

 
 

Onaylı malzemelerin kullanımı, CO2 emisyonlarını %65 oranında azaltma ve yenilikçi, sürdürülebilir ürünlerin kullanımı konusunda bizimle birlikte taahhütte bulunun

 

Ormanlarla ve topraklar aracılığıyla harekete geçiyoruz

Etiket ürünlerimizin yüksek bir payı, karbon yutakları olarak yönetilen ormanlardan gelen onaylı ve sürdürülebilir ağaç lifleri kullanmaktadır ve bu sayı gelecekte de artmaya devam edecektir. Ayrıca ham maddenin sürdürülebilirliğini değerlendirebilmek için biyobazlı plastik etiketlerin değer zincirinde şeffaflığını artırmak için çalışıyoruz. Ağaçlar ve bitkiler karbondioksit emip toprakta depoladıkça işlenmemiş kaynakları kullanmamız iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynar.

Sürdürülebilirlik politikalarımızı ve sertifikalarımızı görün

Ormanlar hakkında daha fazla bilgi edinin

Verimlilik ve azaltma adına hareket ediyoruz

İklim değişikliğini azaltmanın en önemli yolu fosil yakıtların kullanımını en aza indirmektir. Amacımız, yakıtlardan ve üretim tesislerimizde kullanılan satın alınan elektrikten kaynaklanan CO 2 emisyonlarını 2015 yılına kıyasla 2030 yılına kadar %65 oranında azaltmaktır. Ayrıca tedarik zincirimizin emisyon seviyelerini 2018 yılına kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 30 azaltmayı hedefliyoruz.

CO2 emisyonlarını en aza indirme hakkında daha fazla bilgi edinin

Ürünler ve hizmetler aracılığıyla harekete geçiyoruz

Sürdürülebilir ürünler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. UPM Raflatac, iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilere ve marka sahiplerine en iyi yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri sunmak için elinden gelenin fazlasını yapar. Bir etiket çok büyük bir şey gibi görünmeyebilir ancak dünya çapında bu miktar milyonlarla çarpılır ve etkisi çok büyüktür. Müşterilerimiz için değer yaratıyoruz, sürdürülebilir çözümlere geçmelerine yardımcı oluyoruz ve döngüsel bir ekonomi için döngüyü kapatıyoruz.

Forest Film™ ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin

RAFNXT+ ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Label Life hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinin

RafCycle hakkında daha fazla bilgi edinin

 

Karbon salınımını sıfırlama yolculuğunda, CarbonNeutral® ürünlerimiz için emisyonları dengeliyoruz

Çevresel yükü ve emisyonları azaltmak bizim için son derece önemlidir. Onaylı RAFNXT+ ve Linerless ürünlerimiz için iddialı emisyon azaltma planları uyguladık. Ancak bu ürünler, bugün hâlâ kaçınılamayacak bir iklim etkisine sahiptir. Karbon nötrlüğü elde etmenin tek yolu, kalan emisyonları başka bir yerde telafi etmektir. Bu, eşdeğer miktarda sera gazı emisyonunu telafi etmek için onaylı karbon dengelemelerine yatırım yapmak anlamına gelir.

İklim değişikliğinin temel nedenlerini ele alan, uluslararası standartları karşılayan, BM'nin Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri ile bağlantılı olan ve yerel toplulukları destekleme gibi ek avantajlar sağlayan karbon telafi projelerini dikkatle seçiyoruz.

 

Ortaklıklar, olumlu iklim etkisinin en yüksek seviyesine ulaşmamıza yardımcı olur

İklim ve insanlar üzerinde mümkün olan en yüksek olumlu etkiyi elde etmek için değişikliği aktif bir şekilde yönetmek ve bilimsel olarak güvenilir ortaklar ve kuruluşlarla iş birliği yapmak istiyoruz. UPM Raflatac, iklim etkisinin seviyesini izlemek ve iyileştirmek için Climate Impact Partners, Sphera ve The Carbon Trust gibi kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Ayrıca Ellen MacArthur Vakfı'nın plastik ambalajları döngüsel bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlayan Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhüdü'ne bağlıyız.

Sonuç olarak iklim krizi çözümünün bir parçasıyız. Ortaklarımız ve sizin yardımınızla birlikte iklim için olumlu bir aksiyon alıp fosillerin ötesinde daha akıllı bir gelecek yaratabiliriz.

 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) etiketiyle daha sürdürülebilir etiketler almayı hedefleyin

 

Gezegenimiz için harekete geçin ve RAFNXT+ etiket malzemelerini seçin

 

Bizimle iklim değişikliğinin üstesinden gelin

UPM Raflatac RAFNXT+, dünyanın ilk CarbonNeutral® sertifikalı etiket malzemesidir
Haberler | 09/28/2021 08:00:00 | 4 min

UPM Raflatac RAFNXT+, dünyanın ilk CarbonNeutral® sertifikalı etiket malzemesidir

Daha fazla bilgi