UPM Raflatac RAFNXT+ to pierwszy na świecie materiał etykietowy z certyfikatem CarbonNeutral®

Informacja prasowa 28.9.2021 11:00 EEST

w 2019 r. firma UPM Raflatac ogłosiła, że RAFNXT+ jest pierwszym na świecie materiałem etykietowym zweryfikowanym przez Carbon Trust. Pozwala on zmniejszyć ślad węglowy firmy i ograniczyć jej wpływ na zmiany klimatyczne. Teraz firma UPM Raflatac podejmuje kolejny krok w zakresie dostarczania klientom bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie etykietowania i przedstawia RAFNXT+ — pierwszy na świecie materiał etykietowy CarbonNeutral®, certyfikowany jako produkt CarbonNeutral® przez firmę Natural Capital Partners.

RAF-woman-and-child-walking-in-the-forest-web.jpg

„Ostatni raport IPCC dotyczący klimatu pokazał, że nadszedł czas na podjęcie działań. Istnieje ponad 50% prawdopodobieństwo, że globalne ocieplenie przekroczy 1,5°C po roku 2030. Marki konsumenckie wyznaczyły sobie ambitne cele dotyczące klimatu i poszukują konkretnych rozwiązań, które pozwolą im podjąć pozytywne działania w wiarygodny sposób. Opakowania produktów odgrywają tu ważną rolę, a my możemy pomóc naszym klientom w walce ze zmianami klimatycznymi” — mówi Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie UPM Raflatac.

W ramach działań na rzecz klimatu firma UPM Raflatac kontynuuje redukcję własnych emisji, a także emisji pochodzących z surowców i transportu. Pozytywne działania na rzecz klimatu związane z wyborem materiału RAFNXT+ zamiast standardowego materiału etykietującego zostały zweryfikowane przez Carbon Trust. Obejmują one inteligentniejsze wykorzystanie surowców, co ogranicza wykorzystywanie lasów i zwiększa możliwości łagodzenia zmian klimatycznych.

Stawiając kolejny krok w kierunku zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez produkcję materiałów etykietowych, firma UPM Raflatac podejmuje działania mające na celu zrównoważenie obecnych, nieuniknionych emisji. Firma UPM Raflatac, jako pierwsza w branży etykiet, pomaga swoim klientom wybrać inteligentne rozwiązanie, jakim są materiały etykietowe RAFNXT+ z certyfikatem CarbonNeutral®. Emisje gazów cieplarnianych pochodzące z produktów od wydobycia surowca po dostarczenie do klienta są w pełni kompensowane poprzez globalne projekty weryfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak Gold Standard.

Certyfikat CarbonNeutral został wydany przez Natural Capital Partners zgodnie z protokołem CarbonNeutral. Ten wiodący globalny system stanowi solidny i praktyczny plan osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Projekty, które firma UPM Raflatac wybrała w celu zrównoważenia emisji dwutlenku węgla, zapewniają zweryfikowane redukcje emisji gazów cieplarnianych i przynoszą dodatkowe korzyści, na przykład poprzez wspieranie lokalnych społeczności. Wybrane projekty obejmują dostarczanie rozwiązań umożliwiających czystsze gotowanie społecznościom w Chinach i Bangladeszu, poprawę infrastruktury wodnej w Afryce oraz ochronę użytków zielonych w Stanach Zjednoczonych.

„Certyfikat CarbonNeutral umożliwia naszym klientom osiągnięcie neutralnego śladu węglowego w solidny, realny i przejrzysty sposób. Certyfikat ten stanowi uzupełnienie i rozwinięcie szerszych działań na rzecz klimatu podjętych przez firmę UPM Raflatac w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą UPM Raflatac, wspierając jej klientów w wywieraniu pozytywnego wpływu na globalne emisje poprzez wybór produktów” — mówi Natalie Taylor, dyrektor ds. rozwiązań dla klientów w Natural Capital Partners.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy UPM Raflatac, tel. +358405148866
Kontakt z mediami koordynuje Heli Aalto, starszy kierownik, dział ds. komunikacji, UPM Raflatac, tel. +358 2041 50699 lub heli.aalto@upm.com.