Zrównoważony rozwój w praktyce

Firma UPM Raflatac dąży do tego, by etykiety stały się widocznym i przyjaznym dla środowiska elementem cyklu życia wszystkich produktów. Etykiety mają ogromne znaczenie i za ich sprawą możesz zobaczyć zrównoważony rozwój w praktyce.

Horizontal divider

 

 

FruitMasters: korzyści dla środowiska dzięki innowacyjnej serii rozwiązań etykietowych RAFNXT+ http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/fruitmasters-gaining-sustainability-benefits-of-rafnxt-label-innovation-2018-4FruitMasters: korzyści dla środowiska dzięki innowacyjnej serii rozwiązań etykietowych RAFNXT+ <p>Grupa FruitMasters znalazła w ofercie firmy UPM Raflatac przyjazne środowisku rozwiązanie etykietowe — produkty z serii RAFNXT+.</p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/fruitmasters-570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>W procesie produkcji etykiet RAFNXT+ zużywane jest mniej papieru, co przekłada się na mniejsze zużycie surowca.</em></p><div style="text-align:center;"> </div><p style="text-align:center;"> <strong>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>1. Grupa FruitMasters udoskonaliła swoje opakowania, aby były bardziej przyjazne dla środowiska, dzięki etykietom z serii RAFNXT+.</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>2. Rozwiązanie etykietowe RAFNXT+ umożliwia grupie FruitMasters wykorzystywanie przyjaznych środowisku surowców bez negatywnego wpływu na dotychczas używane metody produkcji etykiet.</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>3. Ograniczona ilość odpadów i zmniejszona emisja dwutlenku węgla to tylko niektóre z korzyści dla środowiska wynikające z przejścia przez grupę FruitMasters na etykiety RAFNXT+.</strong></p><h3>Pozytywny wkład w zrównoważony rozwój bez negatywnego wpływu na proces produkcji</h3><p>Grupa FruitMasters, spółdzielnia skupiająca producentów owoców, nieustannie szuka możliwości ulepszenia opakowań, tak aby były bardziej przyjazne dla środowiska. Firma postanowiła przetestować RAFNXT+, przyjazne środowisku rozwiązanie etykietowe. Testy wypadły pomyślnie. </p><p>„Ten typ materiału nie ma negatywnego wpływu na dotychczas używane metody produkcji etykiet i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju” — mówi Jochem Kuipers, koordynator ds. zakupów opakowań w firmie FruitMasters.</p><p>Grupa FruitMasters magazynuje, sortuje i sprzedaje jabłka, gruszki, truskawki i inne owoce wyhodowane przez należących do spółdzielni 400 rolników, głównie z terenu Holandii.</p><p>„Cieszymy się również, że wykorzystywane surowce pochodzą z certyfikowanych lasów” — dodaje Kuipers. </p><p>Etykiety RAFNXT+ są o 20 % bardziej przyjazne dla środowiska pod kątem produkcji dwutlenku węgla niż standardowa etykieta firmy UPM Raflatac. Ponadto etykiety te są opatrzone certyfikatem Forest Stewardship Council<sup>®</sup> (FSC<sup>®</sup>) lub certyfikatem Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™), co oznacza, że surowiec, z którego zostały wykonane, pochodzi ze źródeł certyfikowanych i kontrolowanych przez organizację FSC lub PEFC. </p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/fruit%20storage-%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br><em>Grupa FruitMasters magazynuje, sortuje i sprzedaje jabłka, gruszki, truskawki i inne owoce wyhodowane przez należących do spółdzielni 400 rolników.</em></p><h3>Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii</h3><p>Grupa FruitMasters poznała wiele korzyści wynikających z korzystania z etykiet RAFNXT+. Jedną z nich jest mniejsze zużycie papieru w procesie produkcji etykiet RAFNXT, co przekłada się na mniejsze zużycie surowca.</p><p>„Poza tym możemy produkować więcej etykiet w każdej rolce bez jej powiększania, co pozwala zmniejszyć wykorzystanie maszyn, zaoszczędzić czas na zmianę rolek i ograniczyć transport” — mówi Kuipers.</p><p>Oznacza to zmniejszone emisje dwutlenku węgla z transportu. Ponadto etykiety RAFNXT+ umożliwiają ograniczenie zużycia energii.</p><p>Kuipers daje praktyczne rady firmom, które chciałyby przejść na etykiety RAFNXT+: „Trzeba przetestować materiał. Przeprowadzić analizę całego łańcucha i zaangażować pracowników z produkcji. Zapytać ich, jakie mają doświadczenia w zastosowaniu tego materiału”.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=85bAL5YOUTk" target="_blank">Zobacz produkty RAFNXT+ oczami naszych partnerów »</a></p><p> <a href="/emea/pl/solutions-and-services/product-ranges/rafnxt-plus-range" target="_blank">Dowiedz się więcej o etykietach RAFNXT+ » </a></p><p> </p><p> <strong><img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/FruitMasters%20logo-200.jpg" alt="" style="margin:5px;width:115px;" /></strong></p><p> <strong>FruitMasters</strong><br>Grupa FruitMasters to spółdzielnia skupiająca producentów owoców pochodzących głównie z Holandii. Firma magazynuje, pakuje i sprzedaje owoce wyhodowane przez należących do spółdzielni rolników. Celem grupy FruitMasters jest zaoferowanie klientom najlepszych dostępnych produktów, jednocześnie mając na uwadze tak ważne kwestie, jak bezpieczeństwo żywności, zrównoważony rozwój i dobre środowisko pracy. Firma spełnia różne standardy, w tym BRC, IFS, ISO14001 i SMETA.</p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/UPM_Logo_2008_150.png" alt="" style="margin:0px;width:105px;" /> <br> <strong>Produkt firmy UPM Raflatac </strong> <br>Seria RAFNXT+ to bezpieczne dla środowiska rozwiązania etykietowe, które zapewniają oszczędności energii, wody i odpadów w całym cyklu eksploatacji w porównaniu ze standardowymi etykietami papierowymi. Wszystkie produkty należące do serii opierają się na kompleksowym podejściu Forest Positive. Mniejsza częstotliwość zmian rolki to krótsze przestoje i mniejsza ilość odpadów, niższe koszty opakowań i transportu oraz zwiększona powierzchnia magazynowa dla surowców i gotowych produktów.<br>FSC<sup>®</sup>-C012530<br><strong>     </strong></p><p>   </p>
Bardziej efektywny i przyjazny środowisku system logistyczny UPM Raflatac http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatacs-more-effective-and-sustainable-logistics-system-2018-4Bardziej efektywny i przyjazny środowisku system logistyczny UPM Raflatac <p>​Zrównoważony rozwój jest podstawową wartością biznesową UPM Raflatac, dlatego skupiamy się na poszukiwaniu przyjaznych środowisku rozwiązań na wszystkich etapach łańcucha wartości etykiet. UPM wdraża obecnie nowe rozwiązania w zakresie bezpiecznego dla środowiska systemu logistyki na dwóch głównych trasach dostaw w Europie.</p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/new%20truck%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Dzięki zaplanowaniu na nowo tras dostaw firma UPM zmniejszyła liczbę użytkowanych pojazdów ciężarowych. </em></p><div style="text-align:center;"> </div><p style="text-align:center;"> <strong>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>1. Logistyka i transport mają duży wpływ na globalne środowisko</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>2. Firma UPM Raflatac zrealizowała dwa projekty logistyczne mające na celu uzyskanie korzyści w zakresie ochrony środowiska</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>3. Dzięki zmianie sprzętu transportowego i wytyczeniu nowych tras firma zdołała obniżyć poziom emisji CO2</strong></p><h3>Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym dzięki optymalizacji w dziedzinie logistyki</h3><p>UPM Raflatac podejmuje wiele działań na rzecz zmniejszenia codziennych kosztów transportu. Ponieważ firma zdaje sobie sprawę z globalnych wyzwań związanych z transportem, takich jak zmiany klimatyczne, podejmuje również zakrojone szerzej działania w zakresie wdrożenia bardziej efektywnego — i przyjaznego środowisku — systemu logistyki. </p><p>W 2017 roku firma skupiła się na wdrażaniu bezpiecznego dla środowiska systemu logistyki na trasach przebiegających przez pięć europejskich państw. Projekty te zrealizowano wraz z wieloletnim partnerem UPM Raflatac, firmą Kuehne + Nagel — globalnym dostawcą rozwiązań w dziedzinie łańcucha dostaw. <img class="ms-rtePosition-2" src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/icons%202%20web.jpg" alt="" style="margin:5px;width:150px;height:102px;" /></p><p>„Opracowując procesy dla obu przedsiębiorstw, byliśmy w stanie podnieść jakość świadczonych usług, zmniejszyć emisję CO2 i obniżyć koszty transportu”, twierdzi <strong>Craig England</strong>, kierownik działu logistyki w regionie EMEIA, odpowiedzialny za sieć dystrybucji UPM Raflatac.</p><p>England dostrzega również inne korzyści obejmujące m.in. zwiększoną elastyczność i terminowość dostaw. </p><p>W jaki sposób udało się to osiągnąć? W projektach tych zastosowano dwa efektywne rozwiązania. Po pierwsze, przyczepy jednopokładowe zastąpiono dwupokładowymi. Po drugie, wytyczono na nowo dwie główne trasy dostaw na obszarze Europy, aby usprawnić system transportu i ograniczyć liczbę użytkowanych pojazdów ciężarowych. Dzięki tym rozwiązaniom zmniejszeniu w skali rocznej uległy zużycie paliwa i związana z nim emisja CO2.</p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/rolls%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br><em>Zmiana przyczep jednopokładowych na dwupokładowe była jednym z najskuteczniejszych rozwiązań mających na celu uczynienie systemu logistyki bardziej przyjaznym środowisku.</em></p><h3>Znaczące ograniczenia emisji CO2 na trasach dostaw</h3><p>Firma UPM Raflatac zdołała dzięki efektywności logistycznej osiągnąć znaczne ograniczenia emisji CO2 na obu trasach. W przypadku pierwszej trasy, rozpoczynającej się w Polsce, przechodzącej przez Niemcy i Francję, a kończącej się w Szwajcarii, emisję CO2 udało się zmniejszyć o 23% rocznie. </p><p>W przypadku drugiej trasy oszczędności wynoszą 31% rocznie. Trasa rozpoczyna się w Polsce, biegnie następnie przez Niemcy i Francję, a kończy się w Hiszpanii.</p><p>England udziela też praktycznych rad innym rozważającym realizację podobnych projektów. </p><p>„Należy zadbać o zaangażowanie partnerów od początku realizacji projektu, a także dowiedzieć się, czy możliwe jest zastosowanie przyczep dwupokładowych”. </p><p>Uważa on, że istotne jest również dokonanie przeglądu planów transportowych dotyczących dostaw towaru w celu wykorzystania maksymalnej ładowności ciężarówek.</p><p>Dzięki wdrożeniu tych projektów system logistyczny UPM Raflatac na obszarze Europy jest teraz jeszcze staranniej zaplanowany i zoptymalizowany. Podsumowując, firma stale monitoruje i dostosowuje sieć transportu, aby logistyka była bezpieczniejsza dla środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 i kosztów transportu. </p><p> <a href="http://www.upm.com/Responsibility/Supply-chain/Logistics/Pages/default.aspx" target="_blank">Dowiedz się więcej na temat optymalizacji firmy UPM w dziedzinie logistyki »</a></p><p> <a href="https://www.upmbiofore.com/responsibility/make-the-right-choices-along-the-way/" target="_blank">Dowiedz się więcej na temat ekonomicznych i przyjaznych środowisku dostaw realizowanych przez firmę UPM »</a></p><p> <a href="http://www.upmraflatac.com/emea/pl/sustainability/sustainable-value-chain/sustainable-label-manufacturing">Dowiedz się więcej na temat rozwiązań firmy UPM Raflatac z zakresu przyjaznej środowisku produkcji etykiet »</a></p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/UPM%20logo-200.jpg" alt="" style="margin:0px;width:80px;" /> <br>Firma UPM Raflatac wprowadza rozwiązania etykietowe przyszłości, które są innowacyjne i bezpieczne dla środowiska, a ich dopełnieniem jest światowej klasy obsługa. Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do produktów powszechnego użytku oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych i biur sprzedaży.</p><p>       </p><p>    </p>
Historia sukcesu programu Biofore Site™: fabryka UPM Raflatac w Changshu otrzymała status Zielonej Fabryki (Green Factory) od rządu Changshu.http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatacs-changshu-factory-recognized-as-a-green-company-by-the-changshu-government-in-china-2018-2Historia sukcesu programu Biofore Site™: fabryka UPM Raflatac w Changshu otrzymała status Zielonej Fabryki (Green Factory) od rządu Changshu.<p>​</p><p>Fabryka UPM Raflatac w Changshu otrzymała od rządu Changshu status Zielonej Fabryki (Green Factory) w ramach rankingu Environment Credit. Fabryka otrzymała najwyższe wyróżnienie na 5 poziomach (zielonym/ niebieskim / żółtym / czerwonym / czarnym). Odzwierciedla to zaangażowanie fabryki w trzech obszarach: zarządzenia środowiskowego i emisji, zgodności z przepisami i wpływu na społeczeństwo.</p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/Jukka%20and%20Yifan%20in%20CS%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> </p><p>„Włożyliśmy wiele wysiłku, aby spełnić oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju, więc jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia. W 2017 roku w prowincji Changshu ocenie podlegało 582 firm, z czego tylko 30 otrzymało status zielony”, mówi <strong>Jukka Piitulainen</strong>, dyrektor generalny UPM Raflatac w regionie Azji i Pacyfiku. „Wysiłek naszego całego zespołu sprawił, że staliśmy się firmą wyznaczającą standardy w regionie”.</p><p>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Koncepcja ta jest powiązana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i wyznacza ramy dla celów firmy UPM do roku 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej.</p><p> <strong>Yifan Qian</strong>, kierownik ds. ochrony środowiska w fabryce w Changshu factory mówi: „W ramach koncepcji Biofore Site wprowadziliśmy w życie kilka inicjatyw mających na celu poprawę naszej efektywności środowiskowej. Są to m.in. zmniejszenie zanieczyszczeń dzięki programowi Clean Run, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dzięki systemom filtrującym węgiel, zmniejszenie zużycia energii i wody oraz odpowiednie segregowanie odpadów”.</p><p>Działamy również na rzecz rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska społeczności za sprawą naszych inicjatyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, wydarzeń, takich jak Dzień rodziny, stypendiów dla studentów oraz współpracy z Organizacją China Women’s Development Foundation (CWDF).</p><p>Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Chinach i na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych pozostałych interesariuszy.</p><p> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> </p><p> <em> Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. </em></p><p> <em></em> </p><p> <em>  </em></p><p> </p><p>  </p><p>       </p><p>       <br> </p>
Leading the way in sustainable labeling of wine, spirits, and craft beveragehttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/leading-the-way-in-sustainable-labeling-of-wine-spirits-and-craft-beverageLeading the way in sustainable labeling of wine, spirits, and craft beverage<p>In recent years the wine, spirits, and craft beverage sector has continued its push for improved sustainability by increasingly adopting certified label stock sourced from responsibly managed forests. Certified label papers are fast becoming the norm rather than the exception, and UPM Raflatac is supporting the industry by continuously expanding its range of eco-designed products to serve this growing need.</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/sustainable-wsc-labeling.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p>Using sustainably sourced raw materials is always the first step in our sustainable-by-design process. At UPM Raflatac we have been expanding our range of certified label faces for the wine, spirits, and craft beverage segment to make it even easier for our customers – label converters and brand owners – to make sustainable choices for a smarter future. <br> <br>Currently, over 75% of European label materials used for wine, spirits, and craft beverage applications are made from PEFC™ or FSC™ certified papers. This means we are close to achieving our ambitious goal of having all our label products for this segment certified. These certifications ensure that the wood raw material used in our products is legally sourced and originates from sustainably managed forests. In just nine years we have increased the number of UPM Raflatac certified label products from zero to over 850. By expanding our label material range with the goal of achieving 100% certified products, we are helping to make it as easy as possible for customers and brand owners to make sustainable choices. ​</p><h2><em style="color:#76b82a;">"Currently, over 75% of European label materials used for wine, spirits, and craft beverage applications are made from PEFC™ or FSC™ certified papers."</em></h2><p>     <br>The label material is just one part of the story, though. Using our Label Life tool – based on the Life Cycle Assessment (LCA) method – we evaluate the environmental impacts associated with our products over their entire lifecycle, from raw material sourcing to end of life. What’s more, we also offer resource-optimized paper products to lighten the environmental load, while our release liners can be recycled through the RafCycle waste management concept.<br> <br>Find out more about how our sustainable labeling solutions for wine, spirits, and craft beverage <a href="/emea/en/solutions-and-services/labeling-solutions/wine-and-spirits/sustainable-wine-labels" target="_blank">help you reach your environmental targets</a>, and <a href="/emea/en/solutions-and-services/labeling-solutions/wine-and-spirits" target="_blank">discover our full range of labeling solutions for this segment</a>.<br> <br>You can also read about how we cooperated with leading Italian wine producer Cielo e Terra to better understand <a href="/emea/en/news/details/cielo-e-terra-and-upm-raflatac-cooperate-on-lifecycle-assesment" target="_blank">the environmental impact of wine bottles</a>.</p>
MUS Verpakkingen: testowanie biorozwiązań foliowych do etykietowania puszekhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/mus-verpakkingen-testing-a-biobased-film-solution-for-can-labeling-2017-5MUS Verpakkingen: testowanie biorozwiązań foliowych do etykietowania puszek<p>​Firma MUS, dostawca metalowych opakowań i zamknięć, nawiązała współpracę z firmą UPM Raflatac w celu znalezienia odpowiedniejszej alternatywy dla aktualnie używanego materiału etykietowego. Dawniej produkty firmy MUS były używane przede wszystkim na rynku farb i środków chemicznych, lecz obecnie MUS dostarcza różnego rodzaju puszki, zamknięcia i aerozole również dla branży kosmetycznej i spożywczej. </p><p><img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2017/RafBio2-570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /></p><p>Razem z UPM Raflatac firma MUS przetestowała nowy materiał RafBio PE. RafBio PE to przyjazna środowisku alternatywa dla standardowej folii poliuretanowej, wytwarzana z etanolu uzyskiwanego z trzciny cukrowej, która zawiera ponad 80% odnawialnych materiałów roślinnych w stanie surowym. Ten proekologiczny materiał foliowy zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i może być poddawany recyklingowi w tym samym strumieniu, co folie poliuretanowe, których produkcja opiera się na paliwach kopalnych. </p><p>W ramach serii testów firma MUS umieściła na okrągłych puszkach o pojemności 1 litra etykiety wykonane z folii RafBio PE Clear FTC 85. W planach jest wykorzystanie materiału etykietowego RafBio również do etykietowania puszek o innych rozmiarach — od 125 mm do 5 litrów. </p><p>W UE współczynnik recyklingu metalowych puszek wynosi 70%. Metalowe puszki można poddawać recyklingowi w nieskończoność, dzięki czemu stają się one częścią gospodarki cyrkulacyjnej. Ekologiczne rozwiązania etykietowe do metalowych puszek są korzystne nie tylko dla klientów, lecz również środowiska. </p><p>RafBio PE Clear FTC 85, jako materiał odnawialny, zastępuje surowce, których produkcja opiera się na paliwach kopalnych, i zmniejsza emisję CO2 w procesie etykietowania dekoracyjnego i identyfikacyjnego produktów, co skutkuje bardziej ekologicznymi opakowaniami. </p><p>„Współczynnik recyklingu puszek w Holandii wynosi 95%. Zastosowanie etykiet z materiału RafBio PE dodatkowo wzmacnia naszą ofertę i pomaga nam stworzyć bardzo przyjazny środowisku produkt — to coś, co ma dla coraz większej liczby naszych klientów duże znaczenie”, mówi Willem Mus, dyrektor generalny firmy MUS Verpakkingen.</p><p>Oprócz tego nowego, przyjaznego środowisku materiału etykietowego firma MUS dołączyła również do programu RafCycle® firmy UPM Raflatac w celu poddania recyklingowi swojego podkładu typu glassine. Po odbiorze podkład ten został przerobiony na papier do czasopism w papierni firmy UPM w niemieckim Plattling. </p><p><a href="http://assets.upmraflatac.com/PDF/News%20and%20Publications/UPM_Raflatac_SuccessStory_Mus%20Verpakkingen.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Pobierz studium przypadku » </a></p><p><strong></strong> <img src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2017/RafBio-ladder.jpg" alt="" style="margin:0px;" /></p><p><strong>Klient:</strong> <a href="http://www.musverpakkingen.nl/en/" target="_blank">MUS Verpakkingen </a><br><strong>Materiał etykietowy:</strong> RafBio PE Clear FTC 85 firmy UPM Raflatac</p><p>    </p><p>   </p>
Marsalkka: piwo rzemieślnicze w puszce do recyklingu i z etykietąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac’s-vanish-fit-for-labelling-recyclable-aluminium-beverage-cans-2016-6Marsalkka: piwo rzemieślnicze w puszce do recyklingu i z etykietą<p>Od teraz w Europie puszki po napojach z etykietami z folii VANISH™ firmy UPM Raflatac mogą być poddawane recyklingowi. Novelis, największa na świecie firma zajmująca się recyklingiem aluminiowych puszek, potwierdza, że etykieta VANISH™ o grubości zaledwie 23 mikronów jest tak cienka, że nie wpływa na jakość odzyskiwanego aluminium.</p><p>Zastosowanie niezwykle cienkiej folii PET VANISH™ firmy UPM Raflatac pozwoliło osiągnąć trzy cele: możliwość używania etykiet samoprzylepnych na puszkach na napoje, możliwość recyklingu puszek aluminiowych z etykietami oraz możliwość wprowadzania na rynek małych partii napojów w ekonomiczny sposób.</p><p> <img class="ms-rtePosition-4" src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2016/Marsalkka-recyclable-label-570px.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><h2>Ekonomiczność i elastyczność przy produkcji małych partii</h2><p>Browar Saimaan Juomatehdas w Finlandii jest pierwszą firmą w Europie, która zastosowała VANISH™ przy wprowadzaniu na rynek piwa rzemieślniczego w aluminiowych puszkach z kaucją zwrotną, umożliwiających efektywny recykling. Fiński system recyklingu opakowań na napoje jest uważany za najskuteczniejszy na świecie. Zwrotne refundowane puszki to najczęściej poddawana recyklingowi kategoria opakowań. Ich współczynnik recyklingu sięga 95%.</p><p>Ponieważ puszki z nadrukiem nie są produkowane w małych ilościach, do puszkowania małych partii niskim kosztem są niezbędne samoprzylepne etykiety. Etykiety samoprzylepne mogą być produkowane szybciej od puszek z nadrukiem, co pozwala producentom napojów na szybkie dostosowanie się do potrzeb konsumenta i tworzenie nowych kampanii promocyjnych bez obaw o zalegające puszki z nieaktualnym nadrukiem.</p><p>„Browar Saimaan Juomatehdas kładzie duży nacisk na kwestię zrównoważonego rozwoju. Dlatego stworzenie rozwiązania pozwalającego na recykling puszek po mniejszych partiach napojów było bardzo ważne. Przeanalizowaliśmy różne możliwości, w tym materiał etykietowy VANISH™. Wspólnie z firmą UPM Raflatac i z Auraprint, drukarnią specjalizującą się w rozwiązaniach etykietowych, podjęliśmy próbę zastosowania tego materiału w puszkach do recyklingu. Udało nam się dopasować wszystkie elementy układanki” — komentuje <strong>Jussi Laukkanen</strong>, dyrektor generalny browaru Saimaan Juomatehdas.</p><p> </p><h2> <img class="ms-rtePosition-2" src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2016/Marsalkka-Vanish-label-150px.jpg" alt="" style="margin:5px;" />Niesamowicie duża różnorodność</h2><p>VANISH™ przenosi na rynek napojów w puszkach wszystkie zalety technologii druku etykiet samoprzylepnych, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnym drukiem bezpośrednim. Cienkie etykiety są niemal niewidoczne, co pozwala na niezwykłą różnorodność produktów i oferuje najwyższej jakości wyjątkowe możliwości dekorowania i wykańczania, takie jak wysoki połysk, żywe kolory, wyraziste szczegóły czy wstawianie zdjęć.</p><p>„Nasi klienci w branży napojów przykładają dużą wagę do opakowań produktów. VANISH™ to atrakcyjny i niezwykle wszechstronny materiał etykietowy stanowiący idealny wybór dla firm, które, podobnie jak browar Saimaan Juomatehdas, starają się tworzyć wysokiej jakości, atrakcyjne produkty” — ocenia Tuomo Wall, dyrektor ds. produktów foliowych w firmie UPM Raflatac.</p><p>“VANISH™ to również rozwiązanie, które pozwala na dekorację mniejszych partii piwa i innych napojów w ekonomiczny i zarazem przyjazny środowisku sposób. Właściciele marek w Europie dysponują teraz zgodną z zasadami recyklingu opcją znacznie ulepszonej prezentacji produktów, która jednocześnie pozwala spełnić ich własne zobowiązania oraz zobowiązania firmy UPM Raflatac w zakresie zrównoważonego rozwoju”.</p><p> <img class="ms-rtePosition-4" src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2016/Arrow.JPG" alt="" style="margin:5px;" /> <a href="http://www.upmraflatac.com/emea/pl/solutions-and-services/labeling-solutions/beverage">Zapoznaj się z ofertą produktów etykietowych UPM Raflatac dla branży napojów</a></p><p> <strong></strong><strong>W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: </strong> <br>Tuomo Wall, dyrektor ds. produktów foliowych w firmie UPM Raflatac</p><p> </p><p> </p>
Cielo e Terra: ocena wpływu butelek do wina na środowisko naturalnehttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/cielo-e-terra-and-upm-raflatac-cooperate-on-lifecycle-assesment-2016-7Cielo e Terra: ocena wpływu butelek do wina na środowisko naturalne<p>Firma UPM Raflatac we współpracy z głównym producentem win we Włoszech, firmą Cielo e Terra, przeprowadziła badania dotyczące cyklu życia produktu w celu określenia wpływu butelek wina na środowisko naturalne. Wykonano je zgodnie z normą ISO 14040/44 i wzięto w nich pod uwagę pełny cykl życia butelki wina i jej opakowania. Wyniki zostaną przedstawione na kongresie podczas międzynarodowej wystawy win i alkoholi wysokoprocentowych Vinitaly, która odbędzie się12 kwietnia 2016 roku.</p><p> <img class="ms-rtePosition-4" alt="Wspólne badania firm UPM Raflatac i Cielo e Terra dotyczące wpływu butelek wina na środowisko" src="http://internet-assets.upmraflatac.group.upm.com/News%20images/2016/UPM-Raflatac-Cielo-e-Terra-Freschello-Rosso-Vivo-w570px.jpg" style="margin:5px;" /> </p><p>„Celem badania jest lepsze zrozumienie wpływu naszych produktów na środowisko naturalne, co pozwoli nam i naszym dostawcom na jego zmniejszenie. Efekty naszych ostatnich inwestycji w energię odnawialną można zaobserwować w wynikach badania LCA” — mówi <strong>Giampietro Povolo</strong>, dyrektor operacyjny i finansowy firmy Cielo e Terra. „Porównując ubiegłe lata i okres po dokonaniu tych inwestycji można zauważyć, że w cyklu życia butelki wina wystąpiło obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 10% i redukcja zużycia wody rzędu 24%”.</p><p>Badanie LCA wykazało, że największy wpływ na środowisko naturalne ma tu produkcja szkła. Energia i paliwa stosowane w zakładzie oraz opakowania wtórne, takie jak paczki, palety czy folia z tworzywa sztucznego, również wpływają na wyniki uzyskane w określonych kategoriach oddziaływania na środowisko naturalne. </p><p>Odpowiedzialność społeczna od długiego czasu znajduje się w centrum zainteresowania firmy Cielo e Terra — do tej pory firma drukuje większość etykiet a materiałach firmy UPM Raflatac z certyfikatami FSC i PEFC, które są pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma Cielo e Terra bierze również udział w programie RafCycle firmy UPM Raflatac, który umożliwia zbieranie papieru podkładowego typu Glassine stosowanego w procesie nakładania etykiet i przetwarzanie go w nowy papier w specjalistycznym zakładzie UPM Raflatac w niemieckim Plattling.</p><p>„Nasza współpraca z firmą Cielo e Terra w zakresie zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się wraz z jej udziałem w programie RafCycle w 2013 roku” — mówi <strong>Stefano Pistoni</strong>, dyrektor ds. zastosowań końcowych działu etykietowania win i alkoholi wysokoprocentowych w firmie UPM Raflatac EMEIA. „Łączone badanie LCA jest naturalną kontynuacją tej współpracy i wyjątkowym przykładem tego, w jaki sposób producent win i wytwórca etykiet mogą razem działać na rzecz zrównoważonego rozwoju”.</p><p> </p><p> <strong>W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt::</strong><br>Stefano Pistoni, dyrektor ds. zastosowań końcowych działu etykietowania win i alkoholi wysokoprocentowych w firmie UPM Raflatac EMEIA</p><p> </p><p> <strong>Więcej informacji:</strong></p><ul><li> <a href="http://www.upmraflatac.com/emea/pl/solutions-and-services/product-ranges-and-services/labellife" target="_blank">Dokonywanie ekologicznych wyborów na podstawie najbardziej wszechstronnej w branży oceny cyklu życia produktu (LCA)</a></li></ul><p> </p>