Kalkulatory rolek i wzrostu wydajności

​​​Skorzystaj z naszych kalkulatorów, aby uzyskać informacje na temat konkretnych średnic rolek lub długości materiału, które są zgodne ze specyfikacjami danej maszyny lub w celu ustalenia obszarów, w których można zwiększyć wydajność, takich jak oszczędności na godzinę/tydzień/rok dzięki zastosowaniu cieńszych materiałów.

Kliknij odpowiednią zakładkę, wprowadź wymagane dane i kliknij opcję „OBLICZ”, aby wyświetlić wyniki w szarych polach poniżej.

​* Kalkulatory są przeznaczone wyłącznie do dokonywania obliczeń szacunkowych.​​​​​​​​

Language: Idioma: Język: язык: La langue Lingua: Sprache
Select units: Seleccione unidades: Wybór jednostek Выбрать единицы Sélectionner les unités Seleziona unità Einheiten auswählen
Core diameter: Diámetro del núcleo: Średnica gilzy Диаметр втулки Diamètre du mandrin Diametro interno Kerndurchmesser
Material thickness (milsmicrons): Espesor del material (milsmicrones): Grubość materiału (MilimetryMikrony): Толщина материала (Миллиметры Микроны): Épaisseur du matériau (Millimètresmicrons): Spessore del materiale ( Millimetrimicron): Materialdicke (MillimeterMikrometer):
Estimated Roll Length (feetmeters): Longitud estimada del rollo (PiesMetros): Szacunkowy nawój (StopyMetry): Расчетная длина рулона (ФутыМетры): Longueur estimée de la bobine (PiedsMètres): Lunghezza stimata della bobina (PiediMetri): Geschätzte Rollenlänge (FußMeter):
Estimated roll diameter (inchesmillimeters): Diámetro estimado del rollo (pulgadasmilímetros): Szacunkowa średnica rolki (CaleMilimetry): Расчетный диаметр рулона (ДюймыМиллиметры): Diamètre estimé de la bobine (PoucesMillimètres): Diametro stimato della bobina (PolliciMillimetri): Geschätzter Rollendurchmesser (InchMillimeter):
Select units: Seleccione unidades: Wybór jednostek Выбрать единицы Sélectionner les unités Seleziona unità Einheiten auswählen
Core diameter: Diámetro del núcleo: Średnica gilzy Диаметр втулки Diamètre du mandrin Diametro interno Kerndurchmesser
Roll outside diameter (inchesmillimeters): Diámetro rollo exterior (pulgadasmm): Zewnętrzna średnica rolki (CaleMilimetry): Наружный диаметр рулона (ДюймыМиллиметры): Diamètre extérieur de la bobine (PoucesMillimètres): Diametro esterno bobina (PolliciMillimetri)): Außendurchmesser Rolle (InchMillimeter):
Material thickness (milsmicrons): Espesor del material (milsmicrones): Grubość materiału (MilimetryMikrony): Толщина материала (Миллиметры Микроны): Épaisseur du matériau (Millimètresmicrons): Spessore del materiale ( Millimetrimicron): Materialdicke (MillimeterMikrometer):
Estimated roll length (feetmeters): Longitud estimada del rollo (piesmetros): Szacunkowy nawój (StopyMetry): Расчетная длина рулона (ФутыМетры): Longueur estimée de la bobine (PiedsMètres): Lunghezza stimata della bobina (PiediMetri): Geschätzte Rollenlänge (FußMeter):
Select units: Seleccione unidades: Wybór jednostek Выбрать единицы Sélectionner les unités Seleziona unità Einheiten auswählen
Total caliper existing (milsmicrons): Gramaje total actual (milsmicrones) Całkowita grubość — aktualna (MilimetryMikrony): Общая толщина, старая (Миллиметры Микроны): Épaisseur totale - existant (Millimètresmicrons): Spessore totale esistente ( Millimetrimicron): Gesamtdicke bestehend (MillimeterMikrometer):
Total caliper new (milsmicrons): Gramaje total nuevo (milsmicrones) Całkowita grubość — nowa (MilimetryMikrony): Общая толщина, новая (Миллиметры Микроны): Épaisseur totale - nouveau (Millimètresmicrons): Spessore totale nuovo ( Millimetrimicron): Gesamtdicke neu (MillimeterMikrometer):
Downtime cost (€/hr): Costes por tiempos de parada (€/hr) Koszty przestoju (€/godz.): Потери при простое (€/ч): Coûts associés (€/h): Costi legati ai tempi di fermo (€/ora): Ausfallkosten (EUR/Std.):
Downtime for roll changes (hours/week): Tiempo de parada por cambios de rollo (horas/semana): Czas przestoju na wymiany rolek (godziny/tydzień): Время простоя при замене рулонов (часы в неделю): Temps d'arrêt lié aux changements de bobines (heures/semaine) : Tempi di fermo per cambi bobina (ore/settimana): Ausfallzeit für Rollenwechsel (Stunden/Woche):
Downtime cost/week due to roll changes (€): Costes semanales debido a los tiempos de parada por cambio de rollo (€): Koszt przestoju/tydzień w związku z wymianami rolek (€): Потери в неделю при простое, вызванном заменой рулонов (€): Coûts hebdomadaires découlant du temps d'arrêt lié aux changements de bobines (€): Costi legati ai tempi di fermo/settimana dovuti ai cambi di bobina (€): Ausfallkosten/Woche durch Rollenwechsel (EUR)
Weekly savings: Ahorro semana: Oszczędności tygodniowe: Экономия за неделю: Économies hebdomadaires: Risparmio settimanale: Wöchentliche Einsparungen:
Annual savings: Ahorro anual: Oszczędności roczne: Экономия за год: Économies annuelles : Risparmio annuo: Jährliche Einsparungen:

 

Czy chcesz zwiększyć produktywność?​

Można znacznie obniżyć całkowite koszty (TOC) nakładania etykiet, wykorzystując przetworzone, cieńsze materiały drugiej generacji firmy UPM Raflatac.

Zmniejszenie całkowitej grubości laminatu etykietowego dzięki zmniejszeniu grubości podkładu lub materiału wierzchniego, lub obydwu tych warstw może przyczynić się do wzrostu wydajności i lepszej dbałości o środowisko w całym łańcuchu dostaw.

Skontaktuj się z nami » 

Dowiedz się, w jaki sposób tworzymy efektywne i ekologicznie zaprojektowane etykiety »