Pracownicy firmy UPM Raflatac w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna dzięki wspólnie podjętemu wysiłkowi wsparli miejscowy dom dzieckahttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-employees-from-jaguariuna-supported-a-local-orphanage-in-brazil-2019-2Pracownicy firmy UPM Raflatac w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna dzięki wspólnie podjętemu wysiłkowi wsparli miejscowy dom dziecka2019-01-02 12:00:00News;Sustainability in action<p><em><em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></em></p><p>Wsparcie społeczności lokalnych jest częścią koncepcji Biofore Site™ firmy UPM Raflatac.</p><p>Dom dziecka Lar Feliz w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna jest domem dla 45 dzieci w wieku od 0 do 17 lat. Dom dziecka ma długą tradycję i jest dobrze znany w społeczności lokalnej, mówi <strong>David Silva</strong>, organizator produkcji w terminalu Jaguariúna firmy UPM Raflatac w Brazylii.</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/orphanage%20570.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;" /><br><em>Nasi pracownicy z terminalu Jaguariúna w Brazylii podarowali ubrania, spodnie, t-shirty, buty, koce, mleko, detergenty, środki higieny osobistej i zabawki lokalnemu domowi dziecka Lar Feliz.</em></p><p>„Wierzę w wyrażanie solidarności, na przykład poprzez darowizny, aby okazać dzieciom nasze współczucie i wsparcie. Moja rodzina dość często przekazuje darowizny na szczytne cele, a tym razem pomyślałem, że to dobry pomysł na zaangażowanie moich współpracowników”, wyjaśnia Silva. Wspólnie z rodziną zorganizował zatem zbiórkę rzeczy wśród pracowników firmy UPM Raflatac. </p><p>Rzeczy dla dzieci były zbierane przez tydzień, a ofiarowane ubrania, spodnie, t-shirty, buty, koce, mleko, detergenty, środki higieny osobistej i zabawki zostały dostarczone do domu dziecka.´</p><h2>Pozytywne działania generują pozytywną energię</h2><p><strong>Henque Campioni</strong>, Dyrektor Generalny, UPM Raflatac Jaguariúna mówi, że ważne jest stworzenie lepszej społeczności i uczynienie świata lepszym miejscem dzięki pozytywnym działaniom.</p><p>„Szczególnie troska o dzieci poprzez zapewnienie edukacji, poszanowania i miłości jest ważna i ma długotrwały wpływ na wspólnotę. To taka prosta rzecz, którą każdy może zrobić, ale czasami tylko czekamy na inne osoby. Uważamy, że pozytywne działania generują jeszcze więcej pozytywnych działań, a my możemy coś zmienić”. </p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych pozostałych interesariuszy.</em></p><p>     </p><p>  </p>

 Więcej wiadomości

 

 

Firma UPM Raflatac odpowiada na potrzebę przyjaznych środowisku rozwiązań poprzez ofertę materiałów etykietowych PE Lite http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-answers-the-call-for-sustainable-solutions-with-pe-lite-labeling-range-2019-4Firma UPM Raflatac odpowiada na potrzebę przyjaznych środowisku rozwiązań poprzez ofertę materiałów etykietowych PE Lite 2019-03-07 09:00:00
Firma UPM Raflatac walczy z podróbkami leków za pomocą nowych materiałów do etykiet farmaceutycznych o właściwościach zabezpieczających http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-fights-against-counterfeit-drugs-with-new-pharma-security-label-materials-2019-4Firma UPM Raflatac walczy z podróbkami leków za pomocą nowych materiałów do etykiet farmaceutycznych o właściwościach zabezpieczających 2019-02-27 09:00:00
Przedstawiamy Stephena Taylora, który wprowadza narzędzia Lean w naszym zakładzie w Scarborough w Wielkiej Brytaniihttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/meet-stephen-taylor-and-how-he-applies-lean-at-our-factory-in-scarborough-uk-2019-1Przedstawiamy Stephena Taylora, który wprowadza narzędzia Lean w naszym zakładzie w Scarborough w Wielkiej Brytanii2019-02-20 07:00:00
System gromadzenia wody deszczowej zmniejsza zużycie wody w terminalu UPM Raflatac w Kapsztadzie (RPA)http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/rainwater-harvesting-system-saves-water-at-cape-town-terminal-2018-2System gromadzenia wody deszczowej zmniejsza zużycie wody w terminalu UPM Raflatac w Kapsztadzie (RPA)2019-02-06 12:00:00
Nasz zespół w Dixon w Stanach Zjednoczonych pokonuje wyzwania w zakresie zmniejszania ilości składowanych odpadów http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-team-in-dixon-usa-beats-challenges-in-reducing-landfill-waste-2018-1Nasz zespół w Dixon w Stanach Zjednoczonych pokonuje wyzwania w zakresie zmniejszania ilości składowanych odpadów 2019-02-03 12:00:00