Pracownicy firmy UPM Raflatac w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna dzięki wspólnie podjętemu wysiłkowi wsparli miejscowy dom dzieckahttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-employees-from-jaguariuna-supported-a-local-orphanage-in-brazil-2019-2Pracownicy firmy UPM Raflatac w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna dzięki wspólnie podjętemu wysiłkowi wsparli miejscowy dom dziecka2019-01-02 12:00:00News;Sustainability in action<p><em><em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></em></p><p>Wsparcie społeczności lokalnych jest częścią koncepcji Biofore Site™ firmy UPM Raflatac.</p><p>Dom dziecka Lar Feliz w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna jest domem dla 45 dzieci w wieku od 0 do 17 lat. Dom dziecka ma długą tradycję i jest dobrze znany w społeczności lokalnej, mówi <strong>David Silva</strong>, organizator produkcji w terminalu Jaguariúna firmy UPM Raflatac w Brazylii.</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/orphanage%20570.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;" /><br><em>Nasi pracownicy z terminalu Jaguariúna w Brazylii podarowali ubrania, spodnie, t-shirty, buty, koce, mleko, detergenty, środki higieny osobistej i zabawki lokalnemu domowi dziecka Lar Feliz.</em></p><p>„Wierzę w wyrażanie solidarności, na przykład poprzez darowizny, aby okazać dzieciom nasze współczucie i wsparcie. Moja rodzina dość często przekazuje darowizny na szczytne cele, a tym razem pomyślałem, że to dobry pomysł na zaangażowanie moich współpracowników”, wyjaśnia Silva. Wspólnie z rodziną zorganizował zatem zbiórkę rzeczy wśród pracowników firmy UPM Raflatac. </p><p>Rzeczy dla dzieci były zbierane przez tydzień, a ofiarowane ubrania, spodnie, t-shirty, buty, koce, mleko, detergenty, środki higieny osobistej i zabawki zostały dostarczone do domu dziecka.´</p><h2>Pozytywne działania generują pozytywną energię</h2><p><strong>Henque Campioni</strong>, Dyrektor Generalny, UPM Raflatac Jaguariúna mówi, że ważne jest stworzenie lepszej społeczności i uczynienie świata lepszym miejscem dzięki pozytywnym działaniom.</p><p>„Szczególnie troska o dzieci poprzez zapewnienie edukacji, poszanowania i miłości jest ważna i ma długotrwały wpływ na wspólnotę. To taka prosta rzecz, którą każdy może zrobić, ale czasami tylko czekamy na inne osoby. Uważamy, że pozytywne działania generują jeszcze więcej pozytywnych działań, a my możemy coś zmienić”. </p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych pozostałych interesariuszy.</em></p><p>     </p><p>  </p>

 Więcej wiadomości

 

 

El Coto de Rioja: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwuhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/el-coto-de-rioja-reaching-sustainability-targets-with-partnership-2019-3El Coto de Rioja: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwu2019-07-08 10:00:00
Gezishan: historyczne i kulturowe dziedzictwo na etykiecie http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/gezishan-communicating-the-historical-and-cultural-heritage-with-labels-2019-5Gezishan: historyczne i kulturowe dziedzictwo na etykiecie 2019-07-01 07:00:00
Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/sonoco-display-and-packaging-proud-to-help-protect-the-environment-with-rafcycle-by-upm-raflatac-2019-4Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®2019-05-17 12:00:00
Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/malaysia-factory-makes-strides-in-water-management-2019-1Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodą2019-05-10 06:00:00
Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energiihttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-mexico-employees-pitch-winning-energy-saving-ideas-2019-1Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energii2019-04-02 06:00:00