Usługa FastWeb - materiały bez kleju

Szybkie dostawy i minimalne wielkości zamówień. Usługa dostarczania etykiet FastWeb, firmy UPM Raflatac, zapewnia elastyczność w produkcji etykiet nieprzylepnych, dzięki rolkom o mniejszej długości i średnicy.

 

Rozwijaj swoją firmę, dzięki szybkim dostawom etykiet

Niewielkie zamówienia FastWeb zapewniają łatwy dostęp do szerokiej gamy najwyższej jakości nieprzylepnych materiałów etykietowych, prosto z naszych magazynów. Nasze produkty FastWeb o małej szerokości rolki można przetwarzać przy użyciu tych samych maszyn, które są używane do przetwarzania materiałów samoprzylepnych. Możesz też wykorzystywać maszyny wąskowstęgowe do poszerzenia swojej gamy produktów. 

Użyj usługi FastWeb w przypadku: