UPMRaflatac

Fabryki UPM Raflatac Polska zasilane wyłącznie energią odnawialną

Wiadomości lokalne, Other news 15.3.2021 12:35 EET

Produkcja w obu podwrocławskich fabrykach UPM Raflatac, wiodącego producenta etykiet przyjaznych środowisku, zasilana jest w 100% energię odnawialną. Od początku 2021 roku w fabryce w Nowej Wsi Wrocławskiej nie zostały wykorzystane żadne kopalne źródła energii. Fabryka w Biskupicach Podgórnych wykorzystuje wyłącznie energię odnawialną już od 2016 r.

wind-power

Wykorzystywana w polskich fabrykach UPM Raflatac odnawialna energia elektryczna pochodzi z takich źródeł jak wiatr, energia słoneczna i wodna. Dzięki temu wytwarzane w obu zakładach materiały etykietowe mają mniejszy ślad węglowy.  Używane następnie na opakowaniach rozmaitych produktów, przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla także u klientów i użytkowników końcowych firmy UPM Raflatac – właścicieli marek produktów, pomagając im osiągnąć ich własne cele w zakresie redukcji emisji.

 „Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, przejście na energię odnawialną w fabrykach UPM Raflatac w Polsce to znaczący krok w przód. Firmy takie jak nasza mają do odegrania ważną rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości bez materiałów pochodzenia kopalnego”- mówi Krzysztof Minta, Dyrektor Generalny fabryki UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych.

„Firma UPM Raflatac obrała za cel 30% redukcję emisji CO2 do 2030 r. w globalnej skali swojej działalności. Pełne przejście na odnawialną energię elektryczną w obu polskich fabrykach to duże posunięcie, które znacząco zbliża nas do osiągnięcia tego celu” - podsumowuje Markku Havonen, dyrektor generalny fabryki UPM Raflatac w fabryce w Nowej Wsi w Polsce.

Wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej jest kluczowym elementem programu Biofore Site™ firmy UPM Raflatac, którego celem jest poprawa wyników zakładów produkcyjnych firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program zawiera kartę wyników Biofore Site z około 30 wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, w tym zużyciem energii, zgodnymi z celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez ONZ.  Cele zrównoważonego rozwoju ONZ to ramy, które rządy, biznes i społeczeństwo wykorzystują do realizacji swoich programów zrównoważonego rozwoju.

Trzy lata Biofore Site™: firma UPM Raflatac mierzy wyżej - w produkcję zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju

 

Kontakt dla mediów:
Anna Madetko-Kawałko, Marketing Communications, UPM Raflatac Polska,
anna.madetko-kawalko@upmraflatac.com lub kom.: +48 885 430 607.