UPMRaflatac
Artykuł | 01/20/2022 07:03:07 | 6 min Czas czytania

Tarczyński: Lider w zamykaniu pętli recyklingu

Tarczyński S.A., jako aktywna i odpowiedzialna społecznie marka, która dba o środowisko i lokalne społeczności, został pierwszą firmą spożywczą w Polsce, która zamknęła pętlę recyklingu razem z UPM Raflatac. Firma Tarczyński podjęła zdecydowane kroki w tym kierunku od momentu przystąpienia do usługi recyklingu RafCycle by UPM Raflatac w kwietniu 2021 roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

1. Tarczyński jest pierwszą w Polsce firmą spożywczą, która zamknęła pętlę dzięki usłudze recyklingu RafCycle firmy UPM Raflatac i koncepcji UPM Raflatac LabelLoop™.

2. Firma nieustannie poszukuje rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony naszej planety.

3. Przystąpienie do usługi RafCycle zapewniło firmie Tarczyński możliwość zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych poprzez przekształcanie odpadów etykietowych w nowe produkty, a także przyczyniło się do lepszej realizacji obietnic związanych ze społeczną odpowiedzialnością korporacji.

Tarczyński to innowacyjny polski producent wysokiej jakości kabanosów, parówek, wędlin i przekąsek białkowych, którego produkty dostępne są w blisko 30 krajach świata na 3 kontynentach. Jest najpopularniejszą marką i liderem pakowanych wędlin w Polsce oraz niekwestionowanym liderem w kategorii kabanosów i parówek najwyższej jakości.*

Firma od lat podejmuje liczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firmy Tarczyński jest silnie związana z hasłem przewodnim marki „Jesz lepiej, żyjesz lepiej”, a działania w zakresie CSR skupiają się na czterech kluczowych obszarach – Razem, Odpowiedzialnie, Mądrze i Aktywnie. Działania te są połączone przez spójną platformę komunikacyjną: tarczynskilepiej.pl.

Aby lepiej realizować założenia strategii CSR, zwłaszcza w obszarze odpowiedzialnego działania, firma Tarczyński dołączyła do usługi RafCycle firmy UPM Raflatac, która daje odpadom etykietowym nowe życie poprzez ich recykling.

„Zdecydowaliśmy się przystąpić do usługi RafCycle, ponieważ jest to okazja do zmniejszenia ilości wytwarzanych przez nas odpadów, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, w tym ochrony drzew” — mówi Dawid Tarczyński, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju i finansów.

tarczynski-veggie-sausages-pl-web.jpg

Rozwiązanie w prawdziwie zamkniętej pętli

Oprócz przystąpienia do usługi RafCycle firma Tarczyński wdrożyła koncepcję LabelLoop firmy UPM Raflatac.

LabelLoop to kompleksowe rozwiązanie działające w ramach pętli, które wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego. Koncepcja ta polega na wykorzystaniu odpadów etykietowych gromadzonych w ramach usługi RafCycle poprzez ich przetworzenie i przekształcenie we włókno w celu uzyskania nowego surowca. Materiały pochodzące z recyklingu (PCR) są następnie wykorzystywane do produkcji nowych podkładów etykiet RAFNXT+ firmy UPM Raflatac, które firma Tarczyński stosuje w swoich produktach.

„Oprócz korzyści płynących z zamkniętej pętli, etykiety RAFNXT+ oferują klientom naukowo poparte dane nt. tego, jak wybór bardziej zrównoważonego rozwiązania etykietowego prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększa zdolność lasów do jego usuwania. W porównaniu ze standardowymi etykietami produkty z tej serii zużywają mniej surowców i generują mniej odpadów w ciągu całego cyklu eksploatacji” — mówi Izabela Antczak, kierownik ds. rozwiązań w dziedzinie opakowań w firmie UPM Raflatac.

„Przystępując do usługi RafCycle i wybierając etykiety RAFNXT+, nasza firma mogła podjąć dodatkowe, pozytywne działania na rzecz klimatu. Dają nam one możliwość zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych poprzez przekształcanie odpadów etykietowych w nowe produkty” — mówi Tarczyński.

RAF-closing-the-recycling-loop-PL.png

Zamknięcie pętli recyklingu w ciągu kilku miesięcy  

Firma Tarczyński bardzo szybko wdrożyła rozwiązanie zamkniętej pętli. Od momentu dołączenia do usługi RafCycle w kwietniu 2021 roku odzyskała odpady podkładowe w liczbie odpowiadającej 1365 drzewom, z których teraz mogą cieszyć się inni. Uniknięto tym samym emisji 25 ton CO2e z paliw kopalnych, które w przeciwnym razie zostałyby wygenerowane podczas spalania. Dla porównania, taką ilość wygenerowałby samochód, który przejechał 167 365 km.**

Liczby te dowodzą, że przystąpienie do usługi RafCycle przynosi wymierne korzyści i ma konkretny wpływ na zrównoważony rozwój.

„Cały proces i współpraca przebiegały bardzo płynnie i pozwoliły nam osiągnąć nasz cel, jakim było zamknięcie pętli recyklingu w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Instrukcje firmy UPM Raflatac są bardzo jasne i zrozumiałe, a podjęte działania nie spowodowały wzrostu wydatków ani dodatkowych kosztów po naszej stronie” — podsumowuje Tarczyński.

 

*Tarczyński by Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Dyskonty w całej Polsce (żywność), Sprzedaż, segment kabanosów pakowanych, wyłączając marki własne sieci handlowych, łączny okres: maj 2019 – kwiecień 2020.

**Dowiedz się więcej na temat obliczeń na stronie internetowej usługi RafCycle

Tarczyński

Tarczyński S.A. to innowacyjny polski producent wysokiej jakości wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych, który od lat inspiruje ludzi do mądrego odżywiania, żeby zmieniać życie na lepsze, kierując się ideą – JESZ LEPIEJ, ŻYJESZ LEPIEJ. Produkty firmy Tarczyński eksportowane są do blisko 30 krajów świata na trzech kontynentach.

Odwiedź stronę internetową

RafCycle by UPM Raflatac 

UPM Raflatac jest pionierem w zakresie wprowadzania rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami etykietowymi. Nasza usługa recyklingu RafCycle umożliwia naszym partnerom przyłączenie się do gospodarki cyrkulacyjnej poprzez przekształcanie odpadów etykietowych w zasoby. Liczymy na rozwój nowych i istniejących relacji partnerskich z klientami oraz właścicielami marek, mających na celu wyeliminowanie wyrzucania odpadów na składowiska. 

Dowiedz się więcej o RafCycle  

UPM Raflatac LabelLoop 

Firma UPM Raflatac przyczynia się do rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej, zamykając pętlę etykiet. W ramach usługi RafCycle zbieramy zużyty podkład papierowy od naszych partnerów i wykorzystujemy go do produkcji nowych materiałów etykietowych w procesie recyklingu. LabelLoop to prawdziwe rozwiązanie dla pętli zamkniętej.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu LabelLoop 

UPM Raflatac RAFNXT+

UPM Raflatac RAFNXT+ to pierwszy na świecie materiał etykietowy zweryfikowany przez Carbon Trust, który pomaga łagodzić zmiany klimatyczne. Projekt produktu zapewnia najwyższą wydajność przetwarzania węgla, dzięki inteligentnym wyborom i wykorzystaniu materiałów. Aby wykazać ten wpływ, opracowaliśmy model przedstawiający zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększoną wydajność lasów w pochłanianiu węgla. Wybór materiału RAFNXT+ ma pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych. 

Dowiedz się więcej o gamie produktów RAFNXT+  

Raben Logistics: obieg zamknięty w całym cyklu eksploatacji
Artykuł | 6 min

Raben Logistics: obieg zamknięty w całym cyklu eksploatacji

Dowiedz się więcej
Harper Hygienics S.A.: zamknięcie pętli recyklingu i podjęcie pozytywnych działań na rzecz klimatu
Artykuł | 7 min

Harper Hygienics S.A.: zamknięcie pętli recyklingu i podjęcie pozytywnych działań na rzecz klimatu

Dowiedz się więcej
CORETi: podejmowanie pozytywnych działań na rzecz klimatu, dzięki zastosowaniu etykiet bezpiecznych dla środowiska
Artykuł | 5 min

CORETi: podejmowanie pozytywnych działań na rzecz klimatu, dzięki zastosowaniu etykiet bezpiecznych dla środowiska

Dowiedz się więcej