Artykuł | 09/16/2020 09:15:00 | 4 min Czas czytania

Helix Packaging Inc: obliczone korzyści ze zrównoważonego rozwoju, wynikające z recyklingu podkładów PET

Helix Packaging Inc. produkuje etykiety samoprzylepne oraz elastyczne rozwiązania opakowaniowe dla rynku globalnego. Ich działalność od zawsze koncentruje się na wysokiej jakości produktach, perfekcyjnej obsłudze i wartości, a teraz firma zwiększyła swoje zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym, stosując innowacyjne podejście do recyklingu podkładów PET.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. Jako pierwszy północnoamerykański uczestnik usługi RafCycle, firma Helix Packaging, jest w regionie liderem działań zmierzających w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

2. Od czasu przystąpienia do programu RafCycle, firma odzyskała ponad 90 000 kg odpadów z podkładów PET

3. W oparciu o obliczenia oceny cyklu życia produktu (LCA) firmy UPM Raflatac, firma Helix Packaging uzyskała oszczędności w zakresie zużycia energii i wody oraz redukcji emisji CO2

Od marca 2019 r. firma Helix Packaging prowadzi recykling podkładu PET w ramach programu RafCycle®, prowadzonego przez usługę UPM Raflatac. Byli pierwszą firmą w Ameryce Północnej, która do niego dołączyła i w ciągu pierwszych dwóch miesięcy zebrała swój pierwszy pełny ładunek odpadów do przetworzenia. Od tego czasu, w ramach usługi, firma poddała recyklingowi ponad 90 000 kg odpadów z podkładów PET.

W stronę gospodarki cyrkulacyjnej

Usługa RafCycle zbiera odpady z samoprzylepnych etykiet PET bezpośrednio od partnerów programu RafCycle. Następnie transportuje je do przetworzenia i recyklingu, dając nowe życie odpadom, które w przeciwnym razie byłyby składowane na wysypisku lub spalane. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skutecznie przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Kiedy zobaczyliśmy, w jaki sposób usługa RafCycle uzupełnia nasze wymagania w zakresie recyklingu oraz naszą politykę odpowiedzialności za środowisko, bardzo chętnie dołączyliśmy” - wyjaśnia Daniel Tran, kierownik operacyjny w Helix Packaging. „To dla nas prosty sposób na recykling odpadów z podkładów PET i osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Ładunek korzyści ze zrównoważonego rozwoju

Przystąpienie do usługi RafCycle przyniosło firmie Helix Packaging znaczne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na podstawie obliczeń oceny cyklu życia produktu (LCA) firmy UPM Raflatac, firma zaoszczędziła ponad 757 000 litrów wody i 1 605 555 kWh energii, dzięki recyklingowi materiałów podkładowych PET zamiast wysłania ich na wysypisko. Ponadto firma zmniejszyła emisję CO2 o około 195 044 kg, co odpowiada emisji spalin samochodu przejeżdżającego 1 185 137 km, czyli okrążającego Ziemię prawie 30 razy!

„Od czasu przystąpienia do programu zaobserwowaliśmy bardzo duże korzyści, w tym obniżenie kosztów gospodarki odpadami” - podkreśla John Corcoran, dyrektor ds. opakowań wielokrotnie zamykanych w Helix Packaging. „Co ważniejsze, skorzystaliśmy również z większej świadomości pracowników i większego zaangażowania w odpowiedzialność za ochronę środowiska w całej firmie. Każdy odegrał swoją rolę w prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu”.

„Nasza współpraca z firmą UPM Raflatac jest bardzo dobra i z niecierpliwością czekamy na jej w przyszłości” - podsumowuje Aretas Chin, kierownik ds. zapewniania jakości w Helix Packaging.

„Dzięki dołączeniu jako partner RafCycle, pomagamy naszym klientom i właścicielom marek tworzyć dziedzictwo jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko” - mówi Tyler Matusevich, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w obu Amerykach, UPM Raflatac. „Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zrobić kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.”

upm-raflatac-label-liner-release-collection.jpg

Firma Helix Packaging od momentu przystąpienia do usługi RafCycle w marcu 2019 r. przetwarza odpady podkładowe PET

 

* Na podstawie opracowania oceny cyklu życia przeprowadzonego przez firmę UPM Raflatac zgodnie ze scenariuszem oceny cyklu życia produktu Cradle-to-Grave norm ISO 14040/44 i PAS2050

 

Program RafCycle® firmy UPM Raflatac

Nasza koncepcja zarządzania odpadami RafCycle jest doskonałym przykładem myślenia i działania cyrkulacyjnego. Nasze działania to nie tylko recykling własnych odpadów produkcyjnych, ale także oferowanie klientom i użytkownikom końcowym rozwiązania do recyklingu, które zapewni ich odpadom etykietowym nowe życie.

Więcej informacji 

Harper Hygienics S.A.: zamknięcie pętli recyklingu i podjęcie pozytywnych działań na rzecz klimatu
Artykuł | 7 min

Harper Hygienics S.A.: zamknięcie pętli recyklingu i podjęcie pozytywnych działań na rzecz klimatu

Dowiedz się więcej
Tarczyński: Lider w zamykaniu pętli recyklingu
Artykuł | 6 min

Tarczyński: Lider w zamykaniu pętli recyklingu

Dowiedz się więcej
Raben Logistics: obieg zamknięty w całym cyklu eksploatacji
Artykuł | 6 min

Raben Logistics: obieg zamknięty w całym cyklu eksploatacji

Dowiedz się więcej