Blog | 09/10/2021 09:32:02 | 3 min Czas czytania

Sprostanie wyzwaniom w zakresie obiegu odpadów poprzez dopasowane, realne usługi recyklingu

Izabela Antczak

Packaging Solutions Manager, UPM Raflatac

Gdy dopasowana usługa recyklingu sprawia, że usuwanie odpadów jest tańsze, łatwiejsze i bardziej wydajne, trudno jest znaleźć argumenty, dlaczego obieg zamknięty nie byłby rozwiązaniem dla Twojej firmy.

Czy to nie szokujące, jak odmienne było podejście do recyklingu w czasach, gdy zaczynaliśmy naszą karierę? Zaczęłam pracę w branży etykiet 15 lat temu i jeśli spojrzę wstecz na to, jak wyglądała wtedy branża, to jest ona niemal nie do poznania. W tamtych czasach firmy koncentrowały się na cenie, wydajności maszyn i wyglądzie etykiety. Mówiąc prościej, istniały trzy główne cele: wszystko musiało działać, być zrobione na czas i nie kosztować fortuny.

Wielkie przejście na zrównoważony rozwój

Ale potem świat obiegła wiadomość o zmianach klimatycznych, a pojęcie zrównoważonego rozwoju stało się silniejsze niż kiedykolwiek. Nowe informacje i zmieniające się potrzeby konsumentów zaczęły wywierać presję na polityczne organy decyzyjne, w wyniku czego wprowadzono nowe przepisy i umowy dla krajów i organizacji, w wyniku których wiodące firmy muszą działać z wyprzedzeniem.

Jednak zrównoważony rozwój nie zawsze jest łatwy. Informacje pochodzące z wielu różnych źródeł mogą być mylące i paraliżujące. Nawet jeśli firma ma jasną wizję swoich celów w zakresie ochrony środowiska, cele w zakresie redukcji odpadów i recyklingu mogą być trudne do osiągnięcia bez odpowiednich usług i materiałów.

Czy w końcu jesteśmy gotowi na zamknięty obieg?

Moje doświadczenie w branży etykiet mówi mi, że firmy są gotowe na gospodarkę cyrkulacyjną. Firmy dostosowały swoje cele zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji i cele te są realizowane we wszystkich działach. Zadaniem firmy UPM Raflatac jest wspieranie tych celów poprzez ich dostosowanie i maksymalne ułatwianie obiegu. Tworząc dopasowaną, wykonalną usługę recyklingu odpadów etykietowych i pozostałości materiałów, możemy zapewnić stały przepływ surowców i przyczynić się do rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej.

Ułatwienie recyklingu

Nasze rozwiązanie, RafCycle® by UPM Raflatac, stanowi zrównoważoną alternatywę w zakresie utylizacji odpadów. Po etykietowaniu produktów, zamiast wyrzucać odpady podkładów papierowych na wysypiska lub do spalarni, możemy je przetworzyć na surowiec wykorzystywany do produkcji nowych materiałów etykietowych lub papieru magazynowego. Korzystając z naszej usługi RafCycle i produktów z rodziny UPM Raflatac RAFNXT+ które wykorzystują materiały pochodzące z recyklingu, właściciel marki może zamknąć obieg i jednocześnie obniżyć koszty utylizacji odpadów. 

Dla mnie recykling to coś więcej niż tylko osiągnięcie celów i obniżenie kosztów. Zauważyłam to także u naszych partnerów w RafCycle. Poprzez proste wrzucenie odpadów do pojemnika A zamiast do pojemnika B, możemy stworzyć nowe surowce, zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach, zredukować emisję CO2 i zachować setki drzew do innych zrównoważonych celów. Skoro recykling jest tak łatwy, to dlaczego wciąż istnieją organizacje, które tego nie robią?

 

Dowiedz się więcej o RafCycle® by UPM Raflatac

Dowiedz się więcej o UPM Raflatac RAFNXT+

  

Author

Izabela Antczak

Izabela Antczak

Packaging Solutions Manager, UPM Raflatac | „Nie pytaj dlaczego, zapytaj dlaczego nie”.
Harper Hygienics S.A.: zamknięcie pętli recyklingu i podjęcie pozytywnych działań na rzecz klimatu
Artykuł | 7 min

Harper Hygienics S.A.: zamknięcie pętli recyklingu i podjęcie pozytywnych działań na rzecz klimatu

Dowiedz się więcej
Tarczyński: Lider w zamykaniu pętli recyklingu
Artykuł | 6 min

Tarczyński: Lider w zamykaniu pętli recyklingu

Dowiedz się więcej
Raben Logistics: obieg zamknięty w całym cyklu eksploatacji
Artykuł | 6 min

Raben Logistics: obieg zamknięty w całym cyklu eksploatacji

Dowiedz się więcej