Blog | 05/17/2021 10:29:54 | 4 min Czas czytania

Kierunek: różnorodność biologiczna

Satu Leppänen

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, UPM Raflatac

Jeśli użyję określenia „różnorodność biologiczna”, co ono oznacza? Zbyt często ludzie myślą, że chodzi o to, że miło jest mieć kwiaty wokół lub że zbyt wiele gatunków wymarło. W rzeczywistości różnorodność biologiczna dotyczy naszej przyszłości i tego, jaką przyszłość będziemy mieć.

Utrata różnorodności biologicznej nabiera rozpędu

Różnorodność biologiczna jest ściśle powiązana ze zmianami klimatycznymi, które są jednym z największych problemów naszej przyszłości.

Na Ziemi wcześniej zachodziły zmiany klimatyczne, gatunki pojawiały się i wymierały. Jednak róznica polega teraz na szybkości tych zmian. Ekosystemy i gatunki nie mają czasu na dostosowanie się, więc utrata różnorodności biologicznej nabiera rozpędu.
 
W końcu chodzi o to, czy możemy produkować wystarczającą ilość żywności dla całej populacji Ziemi, mieć wystarczającą ilość zasobów wodnych, czy nawet tlenu do oddychania. Dobrym przykładem są pszczoły. Mogą one być uciążliwe na pikniku, ale od nich zależą nasze uprawy. Bez zapylaczy, takich jak pszczoły, nie będziemy mieli jabłek do jedzenia. Zapylacze wspierają produkcję 87 wiodących upraw spożywczych na całym świecie, a ich rola i wpływ wykraczają poza produkcję żywności dla ludzi.

Biodiversity_1920x1080.jpg
 
Zgodnie z raportem Global Biodiversity Outlook 5 sporządzonym w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) sytuacja nie wygląda dobrze. Różnorodność biologiczna na świecie spada w niespotykanym dotąd tempie, a presja na jej spadek rośnie. Nadal jednak są pewne powody do umiarkowanego optymizmu. Mimo że cele nie zostały osiągnięte, poczyniono pewne postępy na wielu frontach.
 
Szczególnie zachęcam do tego, aby konsumenci zdali sobie sprawę ze znaczenia różnorodności biologicznej, nie tylko w walce ze zmianami klimatycznymi, ale także w naszym codziennym życiu. Spowoduje to wzrost presji na przedsiębiorstwa i rządy, aby podjąć bardziej zdecydowane działania. 

Skupiamy się na lasach

Co możemy zrobić w firmie UPM Raflatac, aby promować różnorodność biologiczną? Ponieważ znaczna część naszej działalności opiera się na papierze, który jest wytwarzany z drzew, skupiamy się na lasach.
 
Lasy są źródłem ponad 80% lądowej różnorodności biologicznej: wielu roślin, drzew, zwierząt, mikroorganizmów i związanej z nimi różnorodności genetycznej. Zagrożenie polega na ciągłym wylesianiu i niszczeniu lasów.
 
Naszym celem jest pozyskiwanie papieru i innych surowców leśnych wyłącznie z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, objętych certyfikatami FSC i PEFC, gdzie uwzględniane są różne funkcje lasów, takie jak węgiel, różnorodność biologiczna i zasoby wodne. Zachęca to również naszych dostawców do odpowiedzialnego leśnictwa.
 
Opracowujemy produkty, które wykorzystują jak najmniej surowców i jak najwięcej włókien z recyklingu. Szukamy rozwiązań, które pozwolą nam zastąpić surowce kopalne surowcami odnawialnymi.
 
Ale zawsze musimy spojrzeć na cały obraz. Jeśli zwiększymy wykorzystanie surowców odnawialnych, może to prowadzić do wycinki większej liczby drzew, co ponownie podkreśla znaczenie zrównoważonego leśnictwa i przemyślanego wykorzystania surowców. Musimy znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam zająć się naszymi lasami tak, aby korzystały z nich także przyszłe pokolenia.

forest-view-blog.jpg
 
Podsumowując, dobry projekt produktu zmniejsza presję na lasy w odniesieniu do włókien pierwotnych, a także przyczynia się do biogospodarki o obiegu zamkniętym. Zrównoważone praktyki leśne pozwolą utrzymać rozkwit naszych lasów, dzięki czemu będą one nadal wykorzystywane jako źródło surowców i dobrostanu.
 
Możemy również być czynnikiem zmian, promującym różnorodność biologiczną poprzez nasz łańcuch dostaw oraz prowadząc stały dialog z kluczowymi osobami wpływowymi i decydentami.

Znacznie więcej niż źródło materiałów

Wszyscy ‒ jako konsumenci, partnerzy, kupujący, sprzedający itp. ‒ możemy podejmować dobrze przemyślane decyzje, które są korzystne dla ekosystemów wokół nas i pomagają nam w walce ze zmianami klimatycznymi w dłuższej perspektywie.
 
Dla mnie osobiście lasy są nie tylko źródłem odnawialnych materiałów. Jako leśnik, mieszkający na fińskich terenach wiejskich, w pobliżu lasów i przyrody, wiem, że są źródłem egzystencji i rekreacji oraz stanowią istotną część historii rodziny ‒ mam nadzieję, że są one również częścią przyszłości.
 
W bliskiej czy dalekiej perspektywie musimy w sposób świadomy wykorzystywać zasoby naturalne i działać na rzecz ochrony oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. Pamiętajmy, że nie podejmujemy decyzji tylko dla nas, ale dla przyszłych pokoleń.
 

 

Author

Satu Leppänen

Satu Leppänen

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, UPM Raflatac | „Chciałbym, aby świat był dwa razy większy, a połowa z niego była jeszcze nieodkryta”. – Sir David Attenborough
Fauna Brewing: wybiera zrównoważone etykiety na piwa rzemieślnicze wspierając ochronę przyrody
Artykuł | 6 min

Fauna Brewing: wybiera zrównoważone etykiety na piwa rzemieślnicze wspierając ochronę przyrody

Dowiedz się więcej
Kompleksowa współpraca na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości
Artykuł | 3 min

Kompleksowa współpraca na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Dowiedz się więcej
Grupa Orthex stosuje Ocean Action, by zapobiegać zanieczyszcze­niom morskim
Artykuł | 7 min

Grupa Orthex stosuje Ocean Action, by zapobiegać zanieczyszcze­niom morskim

Dowiedz się więcej