UPMRaflatac

Eliminacja użycia paliw kopalnych

Oferujemy przyjazne środowisku rozwiązania z myślą o inteligentniejszej przyszłości bez paliw kopalnych. Nasza nowatorska oferta i nieustanna praca na rzecz realizacji ambitnych celów, zapewniają zrównoważony rozwój i odpowiedzialność naszej firmy.

 

Współpraca na rzecz lepszych produktów etykietowych

Firma UPM Raflatac, jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych, dąży do stworzenia bardziej ekologicznej przyszłości w dziedzinie etykietowania. Wyznaczamy kierunek branży i dzielimy się wizją z partnerami. Wspólnie tworzymy innowacyjne, przyszłościowe rozwiązania, a jednocześnie poprawiamy wydajność produktów końcowych i zawsze postępujemy odpowiedzialnie w obszarach, w których działamy. 

 
 

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Jako część firmy UPM, The Biofore Company, firma UPM Raflatac jest zaangażowana w tworzenie wartości na podstawie bioinnowacji przyjaznych środowisku. Działamy na rzecz inteligentniejszej przyszłości marek i firm, zapewniając przyjazne środowisku rozwiązania i najwyższej jakości obsługę. Jesteśmy liderem w branży, tworząc nowe produkty etykietowe, które zmniejszają zużycie materiałów nieodnawialnych i traktują odpady jako cenne źródło surowców. 

 

Cele firmy UPM Raflatac w zakresie ochrony środowiska obejmują

 
100%
certyfikowane włókna do 2030 r.
-30%
CO₂ i energia
0
odpadów na wysypiska
 
100%
odpadów z podkładów partnerów RafCycle® z możliwością poddania recyklingowi RafCycle
100%
naszych plastikowych opakowań ma nadawać się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania do 2025 roku
 

Działalność fundacji Ellen MacArthur Foundation