Program
Biofore Site

Zrównoważony rozwój zaczyna się w naszych zakładach produkcyjnych materiałów etykietowych. Program Biofore Site mierzy wydajność fabryczną w oparciu o prawie 40 wskaźników.

 

Bardziej ekologiczna produkcja materiałów etykietowych

Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele, dotyczące zrównoważonego rozwoju, stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając na uwadze te cele, firma UPM Raflatac opracowała program Biofore Site, którego zadaniem jest zwiększenie skuteczności naszych zakładów produkcyjnych w zakresie ochrony środowiska. Aby to osiągnąć, nasze zespoły produkcyjne tworzą plany działania dostosowane do konkretnego zakładu, które umożliwiają osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i śledzenie postępów na karcie wyników Biofore Site. 

 
 
 
 

40

wskaźników wydajności

 

Zmierzone wyniki w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Karta wyników zawiera około 40 wskaźników wydajności dla działalności firmy UPM Raflatac. Jest ona wypełniana corocznie przez poszczególne placówki i dotyczy popularnych obszarów pomiarów w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak wytwarzanie odpadów, zużycie energii i skuteczność zabezpieczeń, jak również niektórych mniej konwencjonalnych pomiarów, takich jak wydajność dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, możliwości rozwoju dla pracowników, zaangażowanie społeczności i środki różnorodności.