Współpraca w przemyśle

Zrównoważony rozwój jest dla nas wspólnym wysiłkiem.

 

Sustainable Packaging Coalition

SPC to współpraca oparta na członkostwie, kierowana przez organizację typu non-profit, która wierzy w siłę przemysłu, aby uczynić opakowania bardziej przyjaznymi dla środowiska. Dzięki silnemu wsparciu ze strony członków, przemyślanej i opartej na nauce koncepcji, współpracy w łańcuchu dostaw i ciągłemu docieraniu do odbiorców, organizacja SPC stara się budować systemy pakowania, które sprzyjają dobrobytowi gospodarczemu i zrównoważonemu przepływowi materiałów. 

 

Jako członek tej grupy, w której działają podobnie myślący właściciele marek i producenci, firma UPM Raflatac może współpracować na rzecz bardziej zrównoważonych projektów opakowań. Współpracujemy na przykład z organizacją SPC nad jej inicjatywami, w tym How2Recycle i Designing for Recycled Content. Etykiety są ważne i mogą mieć znaczący wpływ na zgodność opakowań z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 

Association of Plastic Recyclers

Association of Plastic Recyclers (APR) jest międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym, reprezentującym przemysł recyklingu tworzyw sztucznych, w skład którego wchodzą niezależne firmy recyklingowe różnych wielkości, przetwarzające wiele żywic, a także firmy wytwarzające produkty konsumpcyjne, producenci sprzętu, laboratoria badawcze, organizacje i inne podmioty zaangażowane w recykling tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie APR działa na rzecz poprawy jakości i zwiększenia dostaw dzięki zasobom technicznym, programom testowym, rozwiązaniom projektowym, szkoleniom korporacyjnym, przywództwu w zakresie przepisów i programom edukacyjnym. Firma UPM Raflatac współpracuje ze stowarzyszeniem APR, aby zapewnić rozwiązania nadające się do recyklingu. 

 

U.S. Plastics Pact

U.S. Plastics Pact to ambitna inicjatywa, mająca na celu ujednolicenie różnych podmiotów publicznych i prywatnych w całym cyklu eksploatacji tworzyw sztucznych, w celu przemyślenia sposobu, w jaki projektujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy tworzywa sztuczne, aby stworzyć drogę do gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych w Stanach Zjednoczonych. Łączy ona przedsiębiorstwa, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, badaczy i inne zainteresowane strony, w ramach przedkonkurencyjnej platformy na rzecz innowacji realizowanych przez przemysł. U.S. Plastics Pact będzie stymulować współpracę i zapewni znaczącą zmianę systemu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, umożliwiając firmom i organizacjom rządowym w Stanach Zjednoczonych wspólne osiągnięcie do 2025 r. celów, których nie udałoby im się osiągnąć samodzielnie.

 

Petcore Europe

PET to najczęściej poddawane recyklingowi tworzywo sztuczne w Europie. Petcore Europe to stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, reprezentujące cały cykl eksploatacji PET w Europie, od produkcji PET po tworzenie opakowań i recykling oraz inne powiązane działania. Organizacja Petrocore współpracuje z wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju PET jako preferowanego materiału opakowaniowego, a także w celu dalszego zwiększenia zbiórki i recyklingu pokonsumpcyjnego materiału PET. 

Firma UPM Raflatac - jako użytkownik materiałów, dostawca i firma recyklingowa - pełni wiele funkcji w cyklu eksploatacji PET, co sprawia, że współpraca z innymi zainteresowanymi stronami w cyklu eksploatacji oraz wpływ na zbieranie i recykling tworzywa PET, są niezwykle ważne. 

 

INGEDE

Zwiększenie możliwości recyklingu było kluczowym celem, gdy firmy UPM Raflatac, UPM Communication Papers i centrum Central European Research Centre firmy UPM, połączyły siły z międzynarodowym stowarzyszeniem INGEDE. W ramach tej współpracy opracowaliśmy nowy, sprzyjający recyklingowi, klej, dzięki któremu etykiety nie będą już problemem w procesie recyklingu papieru.