Społeczność

Angażując się w budowanie zrównoważonej, opartej na innowacjach przyszłości, dzielimy się naszą wiedzą i zasobami ze społecznością. Dzięki programowi Biofore Share and Care, firmy UPM, oraz współpracy z organizacjami typu non-profit, możemy zaoferować coś od siebie. Jednocześnie ulepszamy kulturę zrównoważonego rozwoju i wydajność za pośrednictwem programu Biofore Site.

 

Program Biofore Share and Care

Jako część firmy UPM wspieramy, na różne sposoby, za pomocą programu Biofore Share and Care, otaczające nas społeczności. Chcemy być motorem pozytywnych zmian, budując długoterminowe partnerstwa z lokalnymi organizacjami typu non-profit. Nasze wsparcie może przejawiać się w formie lokalnego sponsoringu lub wolontariatu pracowniczego. Nasze wsparcie koncentruje się na czterech obszarach i jest powiązane z kilkoma celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które aktywnie promujemy.

 
 
 

Kluczowe obszary zainteresowania programu Biofore Share and Care

Czytanie i nauka

Współpraca ze społecznościami

Odpowiedzialne użycie wody

Pobudzanie innowacji