UPMRaflatac

Fundacja Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation (EMF) jest światowym liderem myśli, aktywnym promotorem i czynnikiem umożliwiającym przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. UPM Raflatac bierze udział w inicjatywie New Plastics Economy kierowanej przez fundację.

 

Inicjatywa The New Plastics Economy

New Plastics Economy to inicjatywa, która skupia kluczowych partnerów z branży, w celu stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, począwszy od opakowań. Firma UPM Raflatac przyłączyła się do światowej inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment obejmującej setki organizacji, w tym wielu z największych na świecie producentów opakowań, sprzedawców detalicznych, przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, marek, a także rządów i organizacji pozarządowych. Wśród sygnatariuszy są firmy reprezentujące 20% wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych produkowanych na całym świecie. 

Nasze zobowiązania

100% ekologiczne opakowanie z tworzywa sztucznego
Dążymy do tego, aby do 2025 roku plastikowe opakowania naszych klientów nadawały się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.
100% recyklingu odpadów z podkładów
Umożliwiamy użytkownikom końcowym, będącym partnerami programu RafCycle®, zwrot wszystkich podkładów PET i papierowych.
100% zrównoważone tworzywa sztuczne
Dokładamy wszelkich starań, aby do 2025 roku wszystkie plastikowe opakowania wykorzystywane w naszych zakładach produkcyjnych nadawały się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.
Zero odpadów produkcyjnych na składowiskach
Zmierzamy do zerowej ilości odpadów przeznaczonych na wysypiska we wszystkich jednostkach produkcyjnych, zgodnie z celami firmy UPM na rok 2030.
 
Ograniczenie opakowań z tworzyw sztucznych
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać materiały, które pomogą naszym klientom zmniejszyć ilość niepotrzebnych opakowań z tworzyw sztucznych.
Bardziej ekologiczne etykiety
Opracowujemy etykiety z materiałów pochodzących z recyklingu, które są odpowiednie i bezpieczne do różnych zastosowań końcowych.
Promowanie opakowań wielokrotnego użytku
Rozwijamy rozwiązania etykietowe promujące opakowania wielokrotnego użytku.
Opracowanie etykiet odnawialnych
Angażujemy się w eliminację użycia paliw kopalnych, opracowując alternatywne odnawialne rozwiązania etykietowe, zgodne z zasadą pozytywnego wyniku netto.
 

Etykiety mają znaczenie, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój opakowań i odgrywają wyjątkową rolę w umożliwianiu wdrożenia gospodarki cyrkulacyjnej. Dzięki tym zobowiązaniom, firma UPM Raflatac, chce zmniejszyć ilość niepotrzebnych opakowań z tworzyw sztucznych i wyznaczyć konkretne cele w zakresie tworzenia innowacyjnych materiałów, wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym w przyszłości. Ponieważ współpraca ma kluczowe znaczenie, zapraszamy klientów, właścicieli marek i innych podobnie myślących interesariuszy z własnymi celami, aby przyłączyli się do nas w zakresie tworzenia rozwiązań etykietowych przyszłości eliminujących użycie paliw kopalnych.

 
 

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)

 
 

Dowiedz się więcej o inicjatywie New Plastics Economy

Chcesz dowiedzieć się więcej o globalnym zaangażowaniu w inicjatywę New Plastics Economy fundacji Ellen MacArthur Foundation? Zobacz zobowiązania każdej z ponad 450 organizacji.