Ekologiczne projektowanie

Wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym, bardziej pozytywny wpływ na środowisko naturalne i bardziej inteligentne produkty dla naszych klientów i marek. Ekologiczne projekty prowadzą do produkowania rozwiązań etykietowych przyjaznych środowisku i wspierają gospodarkę cyrkulacyjną.

 

Projekt to punkt wyjścia do tworzenia opakowań przyjaznych środowisku. Strategia ekologicznego projektowania pomaga nam wybrać materiały, które zmniejszają zapotrzebowanie na surowce, umożliwiają recykling i zapewniają odnawialne alternatywy dla paliw kopalnych oraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne, w całym cyklu eksploatacji. Głównym celem ekologicznego projektowania jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także minimalizacja negatywnego i maksymalizacja pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, poprzez takie czynności, jak pozyskiwanie surowców, produkcja, logistyka i używanie oraz utylizacja produktów.

 
 
 

Umożliwienie gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu materiałów

Wraz z naszymi klientami i właścicielami marek wprowadzamy innowacje w celu: 

  • Zwiększenia wykorzystania materiałów odnawialnych w projektowaniu opakowań 
  • Poprawienia możliwości recyklingu opakowań 
  • Zmniejszenia ilości odpadów produkcyjnych poprzez wybieranie odpowiednich etykiet, które również zmniejszają zapotrzebowanie na surowce 
  • Znalezienia nowych rozwiązań etykietowych, sprzyjających inteligentnemu wykorzystaniu opakowań 

Współpraca jest kluczem do skutecznego ekologicznego projektowania. Chcemy, aby nasi partnerzy dążyli do inteligentniejszej przyszłości. Ściśle współpracujemy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w cykl eksploatacji, w tym z dostawcami, drukarniami, przetwórcami i właścicielami marek, aby zapewnić kompleksowe i zintegrowane zrozumienie możliwości poprawy cyklu życia opakowań. 

 

Przyjazne środowisku materiały UPM Raflatac SmartChoice

 

Opakowania nadające się do recyklingu, dzięki materiałom SmartCircle firmy UPM Raflatac