Gwarancja zarządzania zmianami etykiet farmaceutycznych

Bezpieczna, długoterminowa dostawa, światowej klasy wiedza i kompleksowa obsługa klienta.

 

Zapewnienie stabilności poprzez zarządzanie zmianami

Zarządzanie zmianami jest niezbędne w przemyśle farmaceutycznym. Nieprzewidziane zmiany w zakresie surowców lub opakowań produktów farmaceutycznych, mogą potencjalnie wpływać na czystość lub stabilność produktu, co stanowi poważne ryzyko dla zdrowia pacjenta i bezpieczeństwa marki. Dzięki solidnym procesom zarządzania zmianami można uniknąć tych problemów. 

 
 

Nasza obietnica

  • Gwarantujemy minimalny, 36-miesięczny, okres dostępności niezmienionych materiałów. Składa się on z dwuletniego okresu trwałości dla laminatów etykietowych oraz co najmniej 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który umożliwia testowanie, walidację i kwalifikowanie nowego materiału zgodnie z wymogami prawnymi.

  • Jeśli konieczna jest zmiana istniejącego produktu, zapewniamy usługę globalnego powiadamiania o zmianach na poziomie komponentów dla naszych produktów etykietowych branży farmaceutycznej i medycznej.

  • W celu zagwarantowania dostawy, oferujemy usługę informowania klientów przed planowanym zakończeniem produkcji, by umożliwić im złożenie ostatniego zamówienia w ilościach hurtowych. 

 
 

Dzięki współpracy, pozostajemy spokojni

 

Specyfikacja materiałów etykietowych