Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna | UPM Raflatac

W firmie UPM Raflatac odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią koncepcji zrównoważonego rozwoju. Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i wpływ na społeczeństwo, gdziekolwiek działamy. Dbałość o bezpieczne środowisko pracy dla naszych pracowników i podwykonawców oraz szacunek i zaangażowanie wobec wszystkich partnerów, niezależnie od tego, czy są globalnymi klientami czy społecznościami lokalnymi, jest jednym z kluczowych elementów pozwalających zachować odpowiedzialność, konkurencyjność i innowacyjność. Oznacza to także, że szanujemy środowisko życia społeczności lokalnych, ponieważ odpowiedzialność społeczna jest ważna dla zrównoważonego rozwoju i lepszej przyszłości.

Bezpieczeństwo konsumenta w branży etykiet

Bezpieczeństwo konsumenta jest jednym z priorytetów firmy UPM Raflatac. Podobnie jak nasi klienci i właściciele marek, pracujemy w objętych ścisłymi zasadami obszarach działalności, w których ochrona bezpieczeństwa konsumentów ma kluczowe znaczenie. Projektujemy etykiety z myślą o ich konkretnych potrzebach i zapewniamy, że oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne oraz branżowe. Uwzględniamy bezpieczeństwo produktów w całym cyklu życia etykiet, od pozyskiwania surowców, poprzez dostawę produktów końcowych do ich utylizacji.

Władze ustawodawcze uznają etykiety za integralną część opakowania artykułów spożywczych. Nasza oferta produktów dla przemysłu spożywczego umożliwia klientom bezpieczne i zgodne z przepisami regionalnymi etykietowanie. Na przykład w UE nasze etykiety samoprzylepne muszą spełniać wymagania rozporządzenia ramowego WE 1935/2004, a w Stanach Zjednoczonych — być zgodne z rozporządzeniem Food and Drug Administration 21 CFR 175.105 (Kleje). Oferujemy szeroki wybór materiałów etykietowych i klejów, które spełniają te wymagania. Czytaj więcej »

Klientom z branży farmaceutycznej dostarczamy etykiety, które spełniają wysokie standardy weryfikacji braku ingerencji, zapobiegania fałszerstwom i ochrony bezpieczeństwa pacjentów. Nasza szeroka gama etykiet przeznaczonych do umieszczania na opakowaniach leków na receptę oraz leków wysokiego ryzyka dostępnych bez recepty jest zgodna z dyrektywą o zapobieganiu wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego obrotu (2011/62/UE).  Czytaj więcej »
 
Klientom z branży olejów i chemii przemysłowej dostarczamy etykiety spełniające wymagania dotyczące wytrzymałości oraz zgodności z najtrudniejszymi środowiskami. W tych branżach etykiety muszą pozostawać czytelne, aby zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom nawet w przypadku wysokiej temperatury, utleniania, działania wody i światła ultrafioletowego, a także po narażeniu na działanie oleju lub substancji chemicznych. Oferujemy wiele produktów zgodnych z normą brytyjską BS5609. Jest to norma ustanowiona dla etykiet samoprzylepnych przeznaczonych do zastosowań morskich, np. na beczkach z chemikaliami. Czytaj więcej »

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania firmy UPM wyznacza ramy wszystkich działań firmy i wyraźnie określa standardy zachowania wymagane od wszystkich pracowników firmy UPM Raflatac i UPM. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i wybór właściwego postępowania.

Dlatego główne przesłanie naszego Kodeksu Postępowania brzmi: Każdy wybór ma znaczenie.

Stosuje się ono do każdej kwestii opisanej w naszym Kodeksie Postępowania, od zgodności z prawem i jawności działania, poprzez konflikty interesów, podarunki, przeciwdziałanie łapówkarstwu, praktyki HR i prawa człowieka, po kwestię ochrony środowiska. Oznacza to, że respektujemy prawa lokalne i umowy międzynarodowe dotyczące praw człowieka, takie jak Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ i międzynarodowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Biofore Share and Care

Program Biofore Share and Care firmy UPM jest elementem naszego zaangażowania na rzecz odpowiedzialności społecznej. W ramach tego programu dzielimy się wiedzą i zasobami w sprawach, które są dla nas ważne, aby budować zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju przyszłość opartą na innowacjach. Poświęcamy wiele uwagi czytaniu i nauce, a także angażujemy się w życie społeczności lokalnych, odpowiedzialną gospodarkę wodną i poprawę bioinnowacyjności.

Działania w ramach programu Biofore Share and Care firmy UPM Raflatac obejmują m.in.:

 Zrównoważony rozwój - wiadomości

 

 

Nowe zmywalne rozwiązania etykietowe UPM Raflatac SmartCircle™ umożliwiające recyklinghttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/new-upm-raflatac-smartcircle-wash-off-labeling-solutions-enable-recyclability-2019-4Nowe zmywalne rozwiązania etykietowe UPM Raflatac SmartCircle™ umożliwiające recykling2019-10-02 07:00:00
Firmy UPM Raflatac i UPM Biofuels łączą siły, aby stworzyć nowe, innowacyjne materiały etykietowe wolne od paliw kopalnych http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-and-upm-biofuels-join-forces-to-create-innovative-new-fossilfree-labeling-materials-2019-2Firmy UPM Raflatac i UPM Biofuels łączą siły, aby stworzyć nowe, innowacyjne materiały etykietowe wolne od paliw kopalnych 2019-09-16 07:00:00
Firma UPM Raflatac prezentuje na targach Labelexpo Europe 2019 przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie etykietowania, które wspomagają ograniczanie wytwarzania odpadów, ich recykling i odnawianie.http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-showcases-sustainable-labeling-solutions-that-help-reduce-recycle-and-renew-at-labelexpo-europe-2019-2Firma UPM Raflatac prezentuje na targach Labelexpo Europe 2019 przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie etykietowania, które wspomagają ograniczanie wytwarzania odpadów, ich recykling i odnawianie.2019-09-11 07:00:00