Przyjazny środowisku łańcuch wartości etykiet

Przyjazny środowisku łańcuch wartości etykiet | UPM Raflatac
Firma UPM Raflatac dąży do tego, by etykiety stały się widocznym i przyjaznym dla środowiska elementem cyklu życia wszystkich produktów. Aby to osiągnąć, musimy zaangażować rozległą sieć osób i organizacji z różnych obszarów, od pozyskiwania surowców, poprzez pakowanie, aż po projektowanie.
Horizontal divider

Bardziej przystępne rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju stawiają nas w roli preferowanego partnera

Klienci, użytkownicy końcowi, dostawcy surowców, organizacje ekologiczne i stowarzyszenia odgrywają strategiczną rolę w naszej działalności, od etapu projektowania po utylizację produktów, a także w urzeczywistnianiu naszych celów zrównoważonego rozwoju.

Udostępniamy łatwe w użyciu narzędzia, aby pomóc naszym partnerom w całościowym zrozumieniu znaczenia etykiet dla ich procesów i ograniczaniu ich wpływu na środowisko poprzez podejmowanie przyjaznych środowisku decyzji.

Zapraszamy Was do partnerskiej podróży z nami ku bardziej przyjaznej środowisku i lepszej przyszłości.

Horizontal divider

Etykiety mają znaczenie — od pozyskania surowców do utylizacji

Dążymy do rozwoju bardziej przyjaznej środowisku firmy dzięki myśleniu w kategoriach cyklu życia. Stosujemy tę zasadę, skupiając się na odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców, efektywności procesów, wydajności produktów oraz rozwiązaniach utylizacji, które oferujemy klientom i właścicielom marek. Naszym celem na każdym etapie łańcucha wartości etykiet jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i maksymalizacja pozytywnego wpływu na społeczeństwo. 

Gdy mówimy o pozyskiwaniu surowców w sposób odpowiedzialny, mamy na myśli to, że nasz łańcuch wartości, w tym wszystkie kategorie surowców, jest objęty naszą strukturą pozyskiwania surowców w sposób odpowiedzialny, i uwzględnia pracowników, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska.

Produkcja etykiet odbywa się w naszych fabrykach z certyfikatem ISO 14001. Firma UPM Raflatac korzysta z zastrzeżonej struktury Biofore Site™, aby tworzyć kulturę zrównoważonego rozwoju w zakładach produkcyjnych. Nasze dążenia są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Wyznaczamy swoje własne cele i rejestrujemy wskaźniki, takie jak zużycie energii, zużycie wody i produkcja odpadów. 

​Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i wpływ na społeczeństwo, gdziekolwiek działamy. Nasze działania kierujemy do pracowników, podwykonawców, dostawców, społeczności lokalnych, klientów i konsumentów. Społeczna odpowiedzialność ma kluczowe znaczenie dla lepszej przyszłości.

Horizontal divider
Horizontal divider