Recykling etykiet i gospodarka cyrkulacyjna w praktyce: RafCycle

Recykling odpadów etykietowych RafCycle to gospodarka cyrkulacyjna w praktyce | UPM Raflatac

Firma UPM Raflatac jest liderem w branży etykietowania dzięki innowacyjnej koncepcji recyklingu RafCycle®, która zapewnia nowe życie odpadom etykietowym. Recykling etykiet zapewnia wiele korzyści drukarniom, firmom pakującym, właścicielom marek oraz oczywiście środowisku.

Przekształcanie odpadów w zasoby jest kluczową koncepcją gospodarki cyrkulacyjnej i ważnym elementem naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju. RafCycle umożliwia wytwarzanie nowych materiałów poprzez recykling odpadów z etykiet samoprzylepnych. 

Współpraca w programie RafCycle®

Ponieważ gospodarka cyrkulacyjna ma charakter ogólnosystemowy, musimy współpracować, aby rozwinąć koncepcje przywracania i regeneracji oraz zapewnić ich wdrożenie. Mamy już ponad 100 partnerów RafCycle w Europie, a kolejni ciągle dołączają. Właśnie uruchomiliśmy program RafCycle w Chinach i opracowujemy rozwiązania w Ameryce Północnej oraz Południowej.

Firma UPM Raflatac odbiera odpady etykietowe od partnerów i poddaje je recyklingowi przy użyciu różnych rozwiązań RafCycle. Nasi partnerzy otrzymują certyfikaty partnerów oraz prawo do wykorzystania marki RafCycle® w marketingu i komunikacji.

Każdy partner RafCycle otrzymuje specjalnie dopasowany program, który pomoże mu:

  • Ograniczać koszty utylizacji odpadów
  • Spełniać wymogi określone przepisami
  • Osiągać własne cele redukcji odpadów wysypiskowych
  • Usprawniać gospodarkę cyrkulacyjną
  • Zdobywać reputację odpowiedzialnej firmy

Więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela firmy UPM Raflatac.

Horizontal divider

​Koncepcja RafCycle w pigułce

W zależności od regionu typowymi rozwiązaniami dla odpadów etykietowych są składowanie na wysypisku i przetwarzanie odpadów na energię. Koncepcja RafCycle i gospodarka cyrkulacyjna umożliwiają zredukowanie ilości odpadów wysypiskowych — produkty uboczne etykiet samoprzylepnych zyskują nowe życie w formie podkładów papierowych, materiałów kompozytowych lub energii.

Zajmujemy się odpadami etykietowymi, które powstają we wszystkich trzech punktach łańcucha wartości:

  • Producenci laminatów etykietowych: odpady z powlekania i przycinania
  • Drukarnie etykiet: odpady ażurowe i rozruchowe
  • Właściciele marek: odpady Glassine/PP


Możemy zastosować wytwarzane odpady materiału etykietowego w trzech produktach końcowych:

1. Papierowy podkład
Papierowe pokłady można oczyścić z silikonu i przetworzyć wtórnie w pulpę oraz papier dzięki rozwiązaniu RafCycle i unikatowej technologii dostępnej tylko w firmie UPM. Obecnie na terenie Europy zbiera się i przetwarza 10 000 ton podkładów rocznie. Firma UPM, która wykorzystuje największą na świecie ilość makulatury do produkcji papieru graficznego, może skorzystać ze swojej rozbudowanej sieci gromadzenia odpadów, aby przetwarzanie podkładów papierowych było jeszcze bardziej opłacalne. Wtórne wykorzystanie odzyskanych włókien węglowych w produktach papierowych to rozwiązanie z obiegiem zamkniętym i wspaniały przykład gospodarki cyrkulacyjnej w praktyce.

2. Kompozyt UPM ProFi®
Produkty uboczne wytwarzania laminatów etykietowych i etykiet mogą być wtórnie wykorzystywane jako surowiec do wytwarzania produktów kompozytowych UPM ProFi® w Niemczech.

3. Ilości energii
Laminaty etykietowe mogą być wykorzystane jako paliwo w wysokowydajnych elektrociepłowniach funkcjonujących przy papierniach firmy UPM.

Studia przypadków dotyczące RafCycle

Naszym partnerom oferujemy usługi recyklingu odpadów etykietowych RafCycle, umożliwiające przekształcenie odpadów w surowce do ponownego wykorzystania.