Narzędzie Label Life

Label Life – narzędzie do oceny cyklu życia etykiet | UPM Raflatac

Celem firmy UPM Raflatac jest sprawić, by etykiety stały się widocznym i przyjaznym środowisku elementem cyklu życia wszystkich produktów. Podkreślamy, że mają one znaczenie, aby zachęcić klientów, właścicieli marek oraz konsumentów do poważnego traktowania tej kwestii i podejmowania działań w kierunku bardziej przyjaznych środowisku wyborów.

Dzięki takim koncepcjom jak Label Life, klienci mogą w pełni zrozumieć wpływ etykiet na ich procesy, a także skorzystać z narzędzi do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. 

Decyzje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju dzięki ocenie cyklu życia

Narzędzie Label Life firmy UPM Raflatac opiera się na ocenie cyklu życia (LCA). Jest to naukowa metoda analizy wpływu produktów na środowisko. Nasza ocena cyklu życia produktu (LCA) jest najbardziej kompleksowa w branży i obejmuje każdy etap cyklu życia etykiety, od pozyskiwania surowców do utylizacji. Ponadto jest zgodna z międzynarodowymi standardami oceny cyklu życia ISO 14040/44.

Narzędzie Label Life zapewnia wiarygodne informacje o trzech fundamentalnych czynnikach wpływu na środowisko: emisji gazów cieplarnianych, zużyciu energii i zużyciu wody. Ponadto umożliwia użytkownikom porównanie dwóch produktów Raflatac i wybranie odpowiedniego scenariusza utylizacji podkładu.

Narzędzie to pomaga drukarniom etykiet oraz właścicielom marek zrozumieć wpływ cyklu życia różnych laminatów etykietowych i dostarcza wiarygodnych informacji o wskaźnikach środowiskowych ich etykiet. Informacje te umożliwiają podejmowanie bardziej przyjaznych środowisku decyzji. 

Wspólnie możemy rozwinąć bardziej przyjazną środowisku działalność, koncentrując się na wyborze surowców, projektowaniu produktów, pozyskiwaniu surowców w sposób odpowiedzialny, wydajności produktów i rozwiązaniach utylizacji, które oferujemy.

 Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o koncepcji Label Life i możliwości analizy wpływu na środowisko.
Horizontal divider
UPM Raflatac Label life