Przyjazne środowisku rozwiązania etykietowe

Przyjazne środowisku rozwiązania etykietowe | UPM Raflatac
Historia firmy UPM Raflatac sięga początku lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy zaprezentowany został pierwszy w branży klej bez rozpuszczalnika. Od tego czasu tworzymy produkty etykietowe i rozwiązania, które przynoszą prawdziwe korzyści dla środowiska. Dzisiaj nie tylko dostarczamy przyjazne środowisku produkty, ale także oferujemy całościowe i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązania etykietowe dla drukarni, właścicieli marek oraz firm pakujących. Chętnie pomożemy ograniczyć wpływ na środowisko w całym łańcuchu wartości etykiety, przy każdej podejmowanej decyzji.

​Ekologiczny projekt – punkt wyjścia dla rozwiązań przyjaznych środowisku

Tworzenie rozwiązań etykietowych przyjaznych środowisku zaczynamy zgodnie z koncepcją ekologicznego projektu. W ten sposób możemy podejmować decyzje uwzględniające każdy etap cyklu życia, w tym wybór surowców, produkcję etykiet, transport, druk, aplikację i utylizację.

Ściśle współpracujemy ze wszystkimi stronami łańcucha wartości, w tym dostawcami, producentami i właścicielami marek. Pozwala nam to zapewnić pełne, spójne zrozumienie całego cyklu życia etykiety i sposobu doskonalenia go. Na przykład nasze rozwiązania etykietowe oparte na ekologicznym projekcie pomagają partnerom w podejmowaniu decyzji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez: zwiększanie wykorzystania materiałów odnawialnych w projektach opakowań, podnoszenie współczynnika recyklingu opakowań i zmniejszanie ilości odpadów produkcyjnych w wyniku optymalizacji wykorzystania zasobów w etykietach, co ogranicza zapotrzebowanie na surowce.
Horizontal divider