Zrównoważony rozwój w praktyce

Firma UPM Raflatac dąży do tego, by etykiety stały się widocznym i przyjaznym dla środowiska elementem cyklu życia wszystkich produktów. Etykiety mają ogromne znaczenie i za ich sprawą możesz zobaczyć zrównoważony rozwój w praktyce.

Horizontal divider

 

 

Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/sonoco-display-and-packaging-proud-to-help-protect-the-environment-with-rafcycle-by-upm-raflatac-2019-4Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®<p>Oddział firmy Sonoco Display and Packaging w Polsce pomaga markom konsumenckim w zdobywaniu udziału w rynku dzięki wyjątkowym, funkcjonalnym i atrakcyjnym wizualnie rozwiązaniom opakowaniowym. Firma chce opracować własne zasady zrównoważonego rozwoju i praktyki w zakresie ochrony środowiska, aby zapewnić korzyści społeczeństwu — teraz i w przyszłości. </p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/Sonoco%20web.jpg" alt="" style="margin:0px;" /></p><p><em>Jakub Jaskulski, specjalista ds. BHP i ochrony środowiska (po prawej) i Izabela Jędrzejczyk-Beck, koordynator ds. jakości, BHP i ochrony środowiska (w środku), pracujący w firmie Sonoco Display and Packaging, z dumą prezentują certyfikat RafCycle firmy UPM Raflatac wręczony przez Izabelę Antczak, kierownika ds. sprzedaży technicznej, UPM Raflatac Polska (po lewej)</em></p><p style="text-align:center;"><strong>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>1. Firma Sonoco Display and Packaging dołączyła do programu RafCycle, aby zmniejszyć ilość produkowanych odpadów i zwiększyć świadomość pracowników w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>2. Program RafCycle polega na przetwarzaniu zużytych etykiet samoprzylepnych, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko śmieci lub do spalarni.</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>3. Program RafCycle został z powodzeniem przyjęty przez firmę Sonoco Display and Packaging, a teraz zostanie wdrożony w innych placówkach firmy w Polsce. </strong></p><p>Firma Sonoco Display and Packaging pomaga markom w zdobywaniu udziału w rynku dzięki wyjątkowym, funkcjonalnym i atrakcyjnym wizualnie rozwiązaniom oraz usługom opakowaniowym przy zachowaniu wysokich standardów wydajności produkcji.</p><p><img class="ms-rtePosition-2" src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/Sonoco_RafCycle-web.jpg" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:323px;" /></p><h2>Zmiana sposobu myślenia pracowników</h2><p>Innowacyjna usługa RafCycle firmy UPM Raflatac polega na odbieraniu odpadów etykietowych, które w przeciwnym razie byłyby składowane na wysypiskach lub spalane, a następnie ich transporcie w celu dalszego przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów. Odpady są odbierane bezpośrednio od partnerów programu RafCycle,np. Sonoco Display and Packaging, dzięki czemu firmy mogą skutecznie pracować nad wdrażaniem gospodarki cyrkulacyjnej.</p><p>„Przystąpiliśmy do programu RafCycle, aby zmniejszyć ilość odpadów produkowanych przez naszą firmę i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska” — wyjaśnia <strong>Izabela Jędrzejczyk-Beck</strong>, koordynator ds. jakości, BHP i ochrony środowiska w firmie Sonoco Display and Packaging. „Chcieliśmy również zwiększyć świadomość pracowników w kwestiach związanych z odpadami i poprawić ich zaangażowanie w segregację śmieci w obszarze produkcji. To była najtrudniejsza część projektu: zwiększenie świadomości, opracowanie procesu segregacji odpadów i szkolenie pracowników”.</p><h2>Współpraca przynosi wyniki</h2><p>„Pracownicy zaangażowani w segregację odpadów wspierali ten projekt” — mówi<strong> Jakub Jaskulski</strong>, specjalista ds. BHP i ochrony środowiska w firmie Sonoco Display and Packaging, który zagospodarował obszar przeznaczony do przechowywania posegregowanych odpadów i codziennie zajmował się nadzorowaniem go, aby mieć pewność, że segregacja jest prowadzona w prawidłowy sposób. „W związku z tym, że inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem, do programu RafCycle dołączy pozostałe pięć zakładów firmy w Polsce. Chcemy promować zasady dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dlatego program RafCycle doskonale wpisuje się w szerszą wizję i wartości naszej firmy”. </p><p>„Nasza współpraca z UPM Raflatac od samego początku była udana, a wszelkie zgłoszone problemy zostały natychmiast rozwiązane” — mówi Izabela Jędrzejczyk-Beck. „Firma UPM Raflatac wprowadza istotne innowacje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego z dumą nosimy miano partnera programu RafCycle — oraz, oczywiście, chronimy środowisko i naszą planetę!”</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/Sonoco%20logo.jpg" alt="" style="margin:5px;width:100px;height:105px;" /></p><p><strong>Sonoco Display and Packaging
</strong><br>Firma Sonoco, założona w 1899 roku, jest światowym dostawcą różnorodnych opakowań konsumenckich, produktów przemysłowych, opakowań ochronnych oraz usług związanych z łańcuchem dostaw opakowań. Firma Sonoco Display and Packaging projektuje, produkuje, składa i dostarcza rozwiązania opakowaniowe oraz stojaki promocyjne do punktów sprzedaży. <a href="https://www.sonoco.com/product/point-purchase-displays" target="_blank">Odwiedź witrynę internetową firmy Sonoco »</a></p><p><strong>RafCycle
</strong><br>Our RafCycle waste management concept is a good example of thinking and acting circular. Nasze działania to nie tylko recykling własnych odpadów produkcyjnych, ale także oferowanie klientom i użytkownikom końcowym rozwiązania do recyklingu, które zapewni ich odpadom etykietowym nowe życie.<br>     </p><p>    </p>
Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/malaysia-factory-makes-strides-in-water-management-2019-1Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodą<p><em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Głównym celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></p><p>Zminimalizowanie wpływu branży na społeczności i środowisko to jeden z celów koncepcji Biofore Site™. Jednym ze sposobów, w jaki firma UPM Raflatac stara się ograniczyć skutki swojej działalności, jest zmniejszenie ilości zużywanej wody i ścieków wytwarzanych w fabrykach na całym świecie.</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/Malaysia%20team.jpg" alt="" style="margin:0px;width:570px;" /> <br><em>Zespół z Malezji znalazł sposoby na ograniczenie zużycia wody</em></p><p>Projekt Lean Six Sigma rozpoczęty rok temu w fabryce UPM Raflatac w Malezji pozwolił znacznie zmniejszyć ilość wody zużywanej w zakładzie.</p><p>„Musieliśmy poradzić sobie z problemami związanymi z rozlewaniem i wyciekami, aby zmniejszyć zużycie wody. Musieliśmy także pogodzić się z faktem, że niektóre ścieki wytwarzane w trakcie procesu powlekania nie nadają się do recyklingu i nie jest możliwe ograniczenie ich produkcji. Tak więc pracowaliśmy nad jak największym zmniejszeniem ogólnej ilości ścieków” — mówi <strong>Wan Adlan</strong>, kierownik ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska w UPM Raflatac Malaysia.</p><p>Pomimo tych wyzwań firmie UPM Raflatac Malaysia udało się ograniczyć zużycie wody o około 16% w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. (na poziomie znormalizowanym do produkcji).</p><p>Wan podkreśla, że dzięki szkoleniom, wiedzy i lepszemu planowaniu można wiele osiągnąć. </p><p>„Podjęliśmy zdecydowane kroki, które pomogły nam ograniczyć zużycie wody do minimum. Dokonaliśmy modyfikacji maszyn, które pozwalają na optymalne wykorzystanie kleju i minimalizują konieczność użycia wody do płukania. Odkryliśmy również, że planowanie prac według typu kleju umożliwia zmniejszenie zużycia wody w przypadku zmian materiałów” — wyjaśnia Wan. </p><p>Koordynator projektu <strong>Norifa Nordin </strong>pozytywnie zapatruje się na przyszły rozwój. „Marnowanie wody jest łatwe. Gdyby nasz zespół nie był świadomy negatywnego wpływu nieodpowiedniej gospodarki wodnej na środowisko, nie ma wątpliwości, że zużycie wody i produkcja ścieków zwiększyłyby się. Koszty utylizacji ścieków rosną, więc projekt ten pozwala nam również zaoszczędzić pieniądze. Mamy nadzieję, że dzięki ciągłemu doskonaleniu w tym zakresie ilość zużywanej wody będzie nadal spadać, a UPM Raflatac Malaysia osiągnie cel programu Biofore Site dotyczący wody do końca 2030 roku”. </p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/UPM_BioforeSite.png" alt="" style="margin:0px 5px;width:200px;height:60px;" /></p><p><em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych zainteresowanych stron.</em><br> ​       </p><p>    </p>
Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energiihttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-mexico-employees-pitch-winning-energy-saving-ideas-2019-1Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energii<p><em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Głównym celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></p><p>W ramach strategii Biofore Site™ firma UPM Raflatac México zorganizowała konkurs wśród pracowników, którego celem było szukanie pomysłów na zaoszczędzenie energii zarówno w domu, jak i w pracy. </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/mexico_energy_saving.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> </p><p><em>Nasi pracownicy z Meksyku chętnie uczestniczyli w dyskusjach, których celem było znalezienie pomysłów na ograniczenie zużycia energii. </em></p><p>„Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz usprawnienia funkcjonowania zakładu i ściśle angażują się w ich wprowadzanie. Chętnie stają przed wyzwaniami. Burze mózgów w zespołach pomagają w opracowywaniu wspaniałych pomysłów. W wyniku naszego konkursu otrzymaliśmy ciekawe propozycje dotyczące zmniejszenia zużycia energii w terminalach, biurach, a nawet w domu” — mówi <strong>Luz Jiménez</strong>, inżynier ds. jakości w firmie UPM Raflatac México.</p><h2>Dobre nawyki pozwalają w wymierny sposób zaoszczędzić energię</h2><p>Zgłoszone pomysły obejmowały na przykład zastąpienie tradycyjnych żarówek oświetleniem LED, zainstalowanie czujników obecności w celu włączania oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, zmianę procesu zatwierdzania w dziale finansów i HR z użyciem dokumentacji papierowej na systemy elektroniczne oraz użycie regulatora czasowego w celu wyłączania wentylatorów po zamknięciu zakładu.</p><p>Wybrano jeden zwycięski pomysł. Zespół ds. konserwacji z terminalu Tultitlán zlokalizowanego w pobliżu Mexico City przedstawił koncepcję instalacji automatycznego zaworu zamykającego dopływ powietrza w każdej z maszyn. Obliczono, że oszczędności energii wyniosłyby 544 kWh miesięcznie, przy 1,7-letnim zwrocie z inwestycji. (544 kWh to ilość energii elektrycznej, która wystarcza do zasilania 544 100-watowych żarówek przez 10 godzin).</p><p>„Doceniamy ogromny wpływ zgłoszonych pomysłów na zużycie energii w naszej firmie i chcemy podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Przemyślana propozycja zwycięskiej drużyny zostanie wprowadzona w życie. Gdy ludzie widzą, jak urzeczywistniają się ich pomysły, motywuje ich to do udziału w inicjatywach takich jak Biofore Site w przyszłości” — mówi Jiménez.</p><p>Oczekiwania i nadzieje związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko dzięki koncepcji Biofore Site w Meksyku pozostają duże. Zaplanowano więcej działań na rok 2019.</p><p>„Będziemy nadal ciężko pracować, aby poprawić nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska. Dzięki gotowości naszych pracowników do uczestnictwa we wszystkich inicjatywach UPM oczekujemy, że nadal będziemy otrzymywać propozycje ulepszeń. Bardzo cieszymy się, gdy nasi pracownicy chcą dzielić się z nami swoimi obawami i pomysłami. To dla nas ważne!” — podsumowuje Jiménez.</p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2019/UPM_BioforeSite.png" alt="" style="margin:0px;width:200px;height:60px;" /> </p><p><em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych kontrahentów.</em></p><p>      </p>
System gromadzenia wody deszczowej zmniejsza zużycie wody w terminalu UPM Raflatac w Kapsztadzie (RPA)http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/rainwater-harvesting-system-saves-water-at-cape-town-terminal-2018-2System gromadzenia wody deszczowej zmniejsza zużycie wody w terminalu UPM Raflatac w Kapsztadzie (RPA)<p> <em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań. ¨</em></p><p>Po trzech kolejnych latach suszy mieszkańcy Kapsztadu w Republice Południowej Afryki stanęli przed realnym zagrożeniem w postaci tzw. „Dnia Zerowego” — dnia ogłoszenia przez władze odcięcia dostaw wody i konieczności jej racjonowania dla ludności. Na szczęście czerwcowe deszcze oraz wysiłki mieszkańców oraz lokalnych firm na rzecz ograniczenia zużycia wody spowodowały przesunięcie „Dnia Zerowego” do co najmniej 2019 roku.</p><p>Pracownicy terminalu firmy UPM w Kapsztadzie brali udział w radzeniu sobie z tymi wymagającymi warunkami. W kwietniu zainstalowano system gromadzenia wody deszczowej, który umożliwia zbieranie deszczówki do zbiornika i wykorzystywanie jej do spłukiwania toalet. </p><p>Montaż był łatwy: zamknięcie zaworu kulowego, odłączenie toalety od lokalnej sieci kanalizacyjnej, a następnie podłączenie jej do zbiornika w terminalu. „Dzięki wdrożeniu tego systemu oszczędzamy wodę pitną i ograniczamy koszty”, mówi kierownik produkcji <strong>Shawn Van Wyk</strong>. </p><p>Każdorazowe spłukanie toalety to około 15 litrów wody. Van Wyk szacuje, że oszczędności wody mogą sięgać setek litrów dziennie. </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/rainwater%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Po okresie poważnej suszy w Kapsztadzie (RPA) zespół naszego terminalu zamontował system gromadzenia wody deszczowej, który umożliwia zbieranie deszczówki do zbiornika i wykorzystywanie jej do spłukiwania toalet.</em></p><p> <em>Pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do nowego systemu. „Pracownicy uważają, że jest to wspaniały sposób dbania o dobry stan środowiska naturalnego. Zaangażowanie w ten projekt jest dla nich powodem do dumy. Niektórzy z nich montują podobne systemy we własnych domach”, podkreśla z radością Shawn.</em></p><p> <em>„Jako że ochrona wód stanowi kluczowy element koncepcji Biofore Site na rok 2018, inne zakłady Raflatac mogą podążać za przykładem zespołu z Kapsztadu. Systemy gromadzenia wody deszczowej do wykorzystywania w toaletach lub do innych celów, np. nawadniania, są obecnie powszechnie stosowane w nowo wznoszonych „zielonych” budynkach. Nawet na obszarach, których nie dotykają ekstremalne susze, warto rozważyć zmodernizowanie zakładów przy zastosowaniu tej opłacalnej i ułatwiającej konserwacje technologii, dzięki której możliwe będzie zarówno osiągnięcie oszczędności, jak i korzyści dla środowiska. Należy również wziąć pod uwagę korzyści płynące z zastosowania pomocniczych systemów zaopatrzenia w wodę na wypadek przyszłych ograniczeń w korzystaniu z wody w innych zakładach UPM Raflatac”, mówi<strong> Laura Cummings</strong>, Dyrektor dyrektor ds. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie UPM Raflatac.</em></p><p> <em>Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w terminalu w Kapsztadzie. Stale poszukujemy sposobów ograniczenia ilości wytwarzanych w nim odpadów i zużywanej energii. Pracownicy zaczęli ostatnio ponownie wykorzystywać palety pochodzące z dostaw surowców.</em></p><p> <em>„Przywiązujemy dużą wagę do recyklingu. Przetwarzamy wszystkie odpady, które mogą zostać poddane recyklingowi: mamy oznaczone kolorami pojemniki służące do gromadzenia i segregowania materiałów podlegających recyklingowi, np. białego papieru, metalowych puszek, plastikowych butelek i szkła. ”, wyjaśnia Shawn. </em></p><p> <em><em>Planujemy zachęcanie pracowników terminalu do wprowadzenia recyklingu w domu. „Byłoby korzystne dla społeczności, gdyby pracownicy przenieśli do własnych domów nawyki wyniesione z miejsca pracy. Naszym celem jest zwiększanie świadomości wpływu odpadów na stan naszych zasobów naturalnych i funkcjonowanie społeczności wśród naszych pracowników i innych osób”, podsumowuje Shawn.</em></em></p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych zainteresowanych stron. </em></p><p> <em>   </em></p><p> <em>  </em></p><p> <em></em> </p><p> <em>      </em></p><p> <em></em> </p><p> <em>  </em></p>
Nasz zespół w Dixon w Stanach Zjednoczonych pokonuje wyzwania w zakresie zmniejszania ilości składowanych odpadów http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-team-in-dixon-usa-beats-challenges-in-reducing-landfill-waste-2018-1Nasz zespół w Dixon w Stanach Zjednoczonych pokonuje wyzwania w zakresie zmniejszania ilości składowanych odpadów <p> <em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Głównym celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></p><p>Jednym z celów programu Biofore SiteTM oraz UPM jest zaprzestanie składowania odpadów na wysypiskach przez wszystkie zakłady produkcyjne do 2030 r. Cztery zakłady UPM Raflatac już spełniają ten wymóg: fabryka w Changshu w Chinach, fabryki w Nowej Wsi i Wrocławiu oraz fabryka w Tampere w Finlandii. Nasza fabryka w Nancy we Francji praktycznie nie korzysta z wysypisk — trafia tam niewielki ułamek wytwarzanych w niej odpadów. </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Dixon%20landfill%20570.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;" /> <br><em>Zespół z zakładu w Dixon wypatruje nowych możliwości uniknięcia składowania odpadów na wysypisku. Rock MeKeel (po prawej) i Mick Dolan (po lewej) zaczęli zbierać jednorazowe gumowe maty antypoślizgowe i wysyłać je do zakładu dostawcy w celu ponownego wykorzystania. </em></p><p>Możliwości zaprzestania składowania odpadów na wysypiskach różnią się w zależności od regionu. Wysypiska są najczęściej spotykanym i najbardziej ekonomicznym — a niekiedy jedynym — rozwiązaniem utylizacji odpadów w wielu regionach, w których działa UPM Raflatac. W takich sytuacjach znalezienie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie wykorzystania wysypisk wymaga kreatywnej i zaangażowanej pracy. Dixon jest jednym z miejsc stojących przed tym wyzwaniem.</p><h2>Znacząca redukcja w mniej niż dekadę</h2><p>Znalezienie odpowiednich rozwiązań i usługodawców do zarządzania odpadami nieskładowanymi na wysypiskach wymagało od zespołu z Dixon sprawdzenia i porównania różnych opcji oraz przeprowadzenia dokładnej oceny całego strumienia odpadów. Pomimo ograniczonych możliwości recyklingu w okolicy zespół Dixon znalazł usługodawców oferujących praktyczne rozwiązania. Obecnie tektura, papier biurowy i folia z tworzywa sztucznego są zbierane jako strumień mieszany, który jest sortowany przez usługodawcę i wykorzystywany do ponownego przetworzenia. Inny kontrahent przyjmuje złom do recyklingu, a jeszcze inny — ścinki produkcyjne celem spalenia z odzyskiwaniem energii.</p><p>„W wyniku współpracy z różnymi dostawcami i otwartości na nowe rozwiązania ilość odpadów składowanych pochodzących z zakładu w Dixon spadła o 91% od 2009 r. To najniższy wskaźnik składowanych odpadów, liczony w tonach na Mm2 wyprodukowanych laminatów etykietowych, spośród tych zakładów UPM Raflatac, które jeszcze korzystają z wysypisk” — mówi <strong>Elizabeth Owens</strong>, koordynator ds. bezpieczeństwa w firmie UPM Raflatac. Dzięki działaniom w zakresie redukcji składowania odpadów fabryka w Dixon była też w stanie zmniejszyć wielkość pojemników na odpady z 30,5 metrów sześciennych zbieranych raz na tydzień do 6 metrów sześciennych zbieranych dwa razy w tygodniu. Przyszłe wysiłki będą miały na celu zmniejszenie częstotliwości zbierania pojemników 6-metrowych.</p><h2>Zespół zakładu w Dixon jest otwarty na nowe rozwiązania</h2><p> <img class="ms-rtePosition-2" src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Dixon%20300jpg.jpg" alt="" style="margin:5px;width:175px;height:233px;" />Zespół z zakładu w Dixon wypatruje nowych rozwiązań w zakresie unikania składowania odpadów. Jednym z przykładów jest zbieranie jednorazowych gumowych mat antypoślizgowych towarzyszących każdej dostawie papieru. Fabryka w Dixon współpracuje z dostawcą, aby dostarczać te maty do jego zakładu w celu ponownego wykorzystania. Obecnie co miesiąc zwracane jest około 7 palet, a zakład w Dixon wykorzystuje część mat do własnych celów związanych z transportem.</p><p>„Zachęcamy wszystkie placówki do regularnych rozmów z usługodawcami, abyśmy mieli świadomość wszystkich dostępnych opcji zarządzania odpadami — w tym recyklingu, ponownego wykorzystania i odzyskiwania energii” — mówi <strong>Laura Cummings</strong>, dyrektor ds. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie UPM Raflatac. </p><p> </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Biofore%20Site%20logo_300.jpg" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:60px;" /> </p><p> <em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych kontrahentów.</em></p><p>    </p><p>   <br>  </p>
Pracownicy firmy UPM Raflatac w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna dzięki wspólnie podjętemu wysiłkowi wsparli miejscowy dom dzieckahttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-employees-from-jaguariuna-supported-a-local-orphanage-in-brazil-2019-2Pracownicy firmy UPM Raflatac w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna dzięki wspólnie podjętemu wysiłkowi wsparli miejscowy dom dziecka<p><em><em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></em></p><p>Wsparcie społeczności lokalnych jest częścią koncepcji Biofore Site™ firmy UPM Raflatac.</p><p>Dom dziecka Lar Feliz w brazylijskiej miejscowości Jaguariúna jest domem dla 45 dzieci w wieku od 0 do 17 lat. Dom dziecka ma długą tradycję i jest dobrze znany w społeczności lokalnej, mówi <strong>David Silva</strong>, organizator produkcji w terminalu Jaguariúna firmy UPM Raflatac w Brazylii.</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/orphanage%20570.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;" /><br><em>Nasi pracownicy z terminalu Jaguariúna w Brazylii podarowali ubrania, spodnie, t-shirty, buty, koce, mleko, detergenty, środki higieny osobistej i zabawki lokalnemu domowi dziecka Lar Feliz.</em></p><p>„Wierzę w wyrażanie solidarności, na przykład poprzez darowizny, aby okazać dzieciom nasze współczucie i wsparcie. Moja rodzina dość często przekazuje darowizny na szczytne cele, a tym razem pomyślałem, że to dobry pomysł na zaangażowanie moich współpracowników”, wyjaśnia Silva. Wspólnie z rodziną zorganizował zatem zbiórkę rzeczy wśród pracowników firmy UPM Raflatac. </p><p>Rzeczy dla dzieci były zbierane przez tydzień, a ofiarowane ubrania, spodnie, t-shirty, buty, koce, mleko, detergenty, środki higieny osobistej i zabawki zostały dostarczone do domu dziecka.´</p><h2>Pozytywne działania generują pozytywną energię</h2><p><strong>Henque Campioni</strong>, Dyrektor Generalny, UPM Raflatac Jaguariúna mówi, że ważne jest stworzenie lepszej społeczności i uczynienie świata lepszym miejscem dzięki pozytywnym działaniom.</p><p>„Szczególnie troska o dzieci poprzez zapewnienie edukacji, poszanowania i miłości jest ważna i ma długotrwały wpływ na wspólnotę. To taka prosta rzecz, którą każdy może zrobić, ale czasami tylko czekamy na inne osoby. Uważamy, że pozytywne działania generują jeszcze więcej pozytywnych działań, a my możemy coś zmienić”. </p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych pozostałych interesariuszy.</em></p><p>     </p><p>  </p>
FruitMasters: korzyści dla środowiska dzięki innowacyjnej serii rozwiązań etykietowych RAFNXT+ http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/fruitmasters-gaining-sustainability-benefits-of-rafnxt-label-innovation-2018-4FruitMasters: korzyści dla środowiska dzięki innowacyjnej serii rozwiązań etykietowych RAFNXT+ <p>Grupa FruitMasters znalazła w ofercie firmy UPM Raflatac przyjazne środowisku rozwiązanie etykietowe — produkty z serii RAFNXT+.</p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/fruitmasters-570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>W procesie produkcji etykiet RAFNXT+ zużywane jest mniej papieru, co przekłada się na mniejsze zużycie surowca.</em></p><div style="text-align:center;"> </div><p style="text-align:center;"> <strong>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>1. Grupa FruitMasters udoskonaliła swoje opakowania, aby były bardziej przyjazne dla środowiska, dzięki etykietom z serii RAFNXT+.</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>2. Rozwiązanie etykietowe RAFNXT+ umożliwia grupie FruitMasters wykorzystywanie przyjaznych środowisku surowców bez negatywnego wpływu na dotychczas używane metody produkcji etykiet.</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>3. Ograniczona ilość odpadów i zmniejszona emisja dwutlenku węgla to tylko niektóre z korzyści dla środowiska wynikające z przejścia przez grupę FruitMasters na etykiety RAFNXT+.</strong></p><h3>Pozytywny wkład w zrównoważony rozwój bez negatywnego wpływu na proces produkcji</h3><p>Grupa FruitMasters, spółdzielnia skupiająca producentów owoców, nieustannie szuka możliwości ulepszenia opakowań, tak aby były bardziej przyjazne dla środowiska. Firma postanowiła przetestować RAFNXT+, przyjazne środowisku rozwiązanie etykietowe. Testy wypadły pomyślnie. </p><p>„Ten typ materiału nie ma negatywnego wpływu na dotychczas używane metody produkcji etykiet i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju” — mówi Jochem Kuipers, koordynator ds. zakupów opakowań w firmie FruitMasters.</p><p>Grupa FruitMasters magazynuje, sortuje i sprzedaje jabłka, gruszki, truskawki i inne owoce wyhodowane przez należących do spółdzielni 400 rolników, głównie z terenu Holandii.</p><p>„Cieszymy się również, że wykorzystywane surowce pochodzą z certyfikowanych lasów” — dodaje Kuipers. </p><p>Etykiety RAFNXT+ są o 20 % bardziej przyjazne dla środowiska pod kątem produkcji dwutlenku węgla niż standardowa etykieta firmy UPM Raflatac. Ponadto etykiety te są opatrzone certyfikatem Forest Stewardship Council<sup>®</sup> (FSC<sup>®</sup>) lub certyfikatem Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™), co oznacza, że surowiec, z którego zostały wykonane, pochodzi ze źródeł certyfikowanych i kontrolowanych przez organizację FSC lub PEFC. </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/fruit%20storage-%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Grupa FruitMasters magazynuje, sortuje i sprzedaje jabłka, gruszki, truskawki i inne owoce wyhodowane przez należących do spółdzielni 400 rolników.</em></p><h3>Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii</h3><p>Grupa FruitMasters poznała wiele korzyści wynikających z korzystania z etykiet RAFNXT+. Jedną z nich jest mniejsze zużycie papieru w procesie produkcji etykiet RAFNXT, co przekłada się na mniejsze zużycie surowca.</p><p>„Poza tym możemy produkować więcej etykiet w każdej rolce bez jej powiększania, co pozwala zmniejszyć wykorzystanie maszyn, zaoszczędzić czas na zmianę rolek i ograniczyć transport” — mówi Kuipers.</p><p>Oznacza to zmniejszone emisje dwutlenku węgla z transportu. Ponadto etykiety RAFNXT+ umożliwiają ograniczenie zużycia energii.</p><p>Kuipers daje praktyczne rady firmom, które chciałyby przejść na etykiety RAFNXT+: „Trzeba przetestować materiał. Przeprowadzić analizę całego łańcucha i zaangażować pracowników z produkcji. Zapytać ich, jakie mają doświadczenia w zastosowaniu tego materiału”.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=85bAL5YOUTk" target="_blank">Zobacz produkty RAFNXT+ oczami naszych partnerów »</a></p><p> <a href="/emea/pl/solutions-and-services/product-ranges/rafnxt-plus-range" target="_blank">Dowiedz się więcej o etykietach RAFNXT+ » </a></p><p> </p><p> <strong> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/FruitMasters%20logo-200.jpg" alt="" style="margin:5px;width:115px;" /></strong></p><p> <strong>FruitMasters</strong><br>Grupa FruitMasters to spółdzielnia skupiająca producentów owoców pochodzących głównie z Holandii. Firma magazynuje, pakuje i sprzedaje owoce wyhodowane przez należących do spółdzielni rolników. Celem grupy FruitMasters jest zaoferowanie klientom najlepszych dostępnych produktów, jednocześnie mając na uwadze tak ważne kwestie, jak bezpieczeństwo żywności, zrównoważony rozwój i dobre środowisko pracy. Firma spełnia różne standardy, w tym BRC, IFS, ISO14001 i SMETA.</p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/UPM_Logo_2008_150.png" alt="" style="margin:0px;width:105px;" /> <br> <strong>Produkt firmy UPM Raflatac </strong> <br>Seria RAFNXT+ to bezpieczne dla środowiska rozwiązania etykietowe, które zapewniają oszczędności energii, wody i odpadów w całym cyklu eksploatacji w porównaniu ze standardowymi etykietami papierowymi. Wszystkie produkty należące do serii opierają się na kompleksowym podejściu Forest Positive. Mniejsza częstotliwość zmian rolki to krótsze przestoje i mniejsza ilość odpadów, niższe koszty opakowań i transportu oraz zwiększona powierzchnia magazynowa dla surowców i gotowych produktów.<br>FSC<sup>®</sup>-C012530<br><strong>     </strong></p><p>   </p>
Bardziej efektywny i przyjazny środowisku system logistyczny UPM Raflatac http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatacs-more-effective-and-sustainable-logistics-system-2018-4Bardziej efektywny i przyjazny środowisku system logistyczny UPM Raflatac <p>​Zrównoważony rozwój jest podstawową wartością biznesową UPM Raflatac, dlatego skupiamy się na poszukiwaniu przyjaznych środowisku rozwiązań na wszystkich etapach łańcucha wartości etykiet. UPM wdraża obecnie nowe rozwiązania w zakresie bezpiecznego dla środowiska systemu logistyki na dwóch głównych trasach dostaw w Europie.</p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/new%20truck%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Dzięki zaplanowaniu na nowo tras dostaw firma UPM zmniejszyła liczbę użytkowanych pojazdów ciężarowych. </em></p><div style="text-align:center;"> </div><p style="text-align:center;"> <strong>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>1. Logistyka i transport mają duży wpływ na globalne środowisko</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>2. Firma UPM Raflatac zrealizowała dwa projekty logistyczne mające na celu uzyskanie korzyści w zakresie ochrony środowiska</strong></p><p style="text-align:center;"> <strong>3. Dzięki zmianie sprzętu transportowego i wytyczeniu nowych tras firma zdołała obniżyć poziom emisji CO2</strong></p><h3>Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym dzięki optymalizacji w dziedzinie logistyki</h3><p>UPM Raflatac podejmuje wiele działań na rzecz zmniejszenia codziennych kosztów transportu. Ponieważ firma zdaje sobie sprawę z globalnych wyzwań związanych z transportem, takich jak zmiany klimatyczne, podejmuje również zakrojone szerzej działania w zakresie wdrożenia bardziej efektywnego — i przyjaznego środowisku — systemu logistyki. </p><p>W 2017 roku firma skupiła się na wdrażaniu bezpiecznego dla środowiska systemu logistyki na trasach przebiegających przez pięć europejskich państw. Projekty te zrealizowano wraz z wieloletnim partnerem UPM Raflatac, firmą Kuehne + Nagel — globalnym dostawcą rozwiązań w dziedzinie łańcucha dostaw. <img class="ms-rtePosition-2" src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/icons%202%20web.jpg" alt="" style="margin:5px;width:150px;height:102px;" /></p><p>„Opracowując procesy dla obu przedsiębiorstw, byliśmy w stanie podnieść jakość świadczonych usług, zmniejszyć emisję CO2 i obniżyć koszty transportu”, twierdzi <strong>Craig England</strong>, kierownik działu logistyki w regionie EMEIA, odpowiedzialny za sieć dystrybucji UPM Raflatac.</p><p>England dostrzega również inne korzyści obejmujące m.in. zwiększoną elastyczność i terminowość dostaw. </p><p>W jaki sposób udało się to osiągnąć? W projektach tych zastosowano dwa efektywne rozwiązania. Po pierwsze, przyczepy jednopokładowe zastąpiono dwupokładowymi. Po drugie, wytyczono na nowo dwie główne trasy dostaw na obszarze Europy, aby usprawnić system transportu i ograniczyć liczbę użytkowanych pojazdów ciężarowych. Dzięki tym rozwiązaniom zmniejszeniu w skali rocznej uległy zużycie paliwa i związana z nim emisja CO2.</p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/rolls%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br><em>Zmiana przyczep jednopokładowych na dwupokładowe była jednym z najskuteczniejszych rozwiązań mających na celu uczynienie systemu logistyki bardziej przyjaznym środowisku.</em></p><h3>Znaczące ograniczenia emisji CO2 na trasach dostaw</h3><p>Firma UPM Raflatac zdołała dzięki efektywności logistycznej osiągnąć znaczne ograniczenia emisji CO2 na obu trasach. W przypadku pierwszej trasy, rozpoczynającej się w Polsce, przechodzącej przez Niemcy i Francję, a kończącej się w Szwajcarii, emisję CO2 udało się zmniejszyć o 23% rocznie. </p><p>W przypadku drugiej trasy oszczędności wynoszą 31% rocznie. Trasa rozpoczyna się w Polsce, biegnie następnie przez Niemcy i Francję, a kończy się w Hiszpanii.</p><p>England udziela też praktycznych rad innym rozważającym realizację podobnych projektów. </p><p>„Należy zadbać o zaangażowanie partnerów od początku realizacji projektu, a także dowiedzieć się, czy możliwe jest zastosowanie przyczep dwupokładowych”. </p><p>Uważa on, że istotne jest również dokonanie przeglądu planów transportowych dotyczących dostaw towaru w celu wykorzystania maksymalnej ładowności ciężarówek.</p><p>Dzięki wdrożeniu tych projektów system logistyczny UPM Raflatac na obszarze Europy jest teraz jeszcze staranniej zaplanowany i zoptymalizowany. Podsumowując, firma stale monitoruje i dostosowuje sieć transportu, aby logistyka była bezpieczniejsza dla środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 i kosztów transportu. </p><p> <a href="http://www.upm.com/Responsibility/Supply-chain/Logistics/Pages/default.aspx" target="_blank">Dowiedz się więcej na temat optymalizacji firmy UPM w dziedzinie logistyki »</a></p><p> <a href="https://www.upmbiofore.com/responsibility/make-the-right-choices-along-the-way/" target="_blank">Dowiedz się więcej na temat ekonomicznych i przyjaznych środowisku dostaw realizowanych przez firmę UPM »</a></p><p> <a href="http://www.upmraflatac.com/emea/pl/sustainability/sustainable-value-chain/sustainable-label-manufacturing">Dowiedz się więcej na temat rozwiązań firmy UPM Raflatac z zakresu przyjaznej środowisku produkcji etykiet »</a></p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/UPM%20logo-200.jpg" alt="" style="margin:0px;width:80px;" /> <br>Firma UPM Raflatac wprowadza rozwiązania etykietowe przyszłości, które są innowacyjne i bezpieczne dla środowiska, a ich dopełnieniem jest światowej klasy obsługa. Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do produktów powszechnego użytku oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych i biur sprzedaży.</p><p>       </p><p>    </p>
Historia sukcesu programu Biofore Site™: fabryka UPM Raflatac w Changshu otrzymała status Zielonej Fabryki (Green Factory) od rządu Changshu.http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatacs-changshu-factory-recognized-as-a-green-company-by-the-changshu-government-in-china-2018-2Historia sukcesu programu Biofore Site™: fabryka UPM Raflatac w Changshu otrzymała status Zielonej Fabryki (Green Factory) od rządu Changshu.<p>​</p><p>Fabryka UPM Raflatac w Changshu otrzymała od rządu Changshu status Zielonej Fabryki (Green Factory) w ramach rankingu Environment Credit. Fabryka otrzymała najwyższe wyróżnienie na 5 poziomach (zielonym/ niebieskim / żółtym / czerwonym / czarnym). Odzwierciedla to zaangażowanie fabryki w trzech obszarach: zarządzenia środowiskowego i emisji, zgodności z przepisami i wpływu na społeczeństwo.</p><p> <img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Jukka%20and%20Yifan%20in%20CS%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> </p><p>„Włożyliśmy wiele wysiłku, aby spełnić oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju, więc jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia. W 2017 roku w prowincji Changshu ocenie podlegało 582 firm, z czego tylko 30 otrzymało status zielony”, mówi <strong>Jukka Piitulainen</strong>, dyrektor generalny UPM Raflatac w regionie Azji i Pacyfiku. „Wysiłek naszego całego zespołu sprawił, że staliśmy się firmą wyznaczającą standardy w regionie”.</p><p>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Koncepcja ta jest powiązana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i wyznacza ramy dla celów firmy UPM do roku 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej.</p><p> <strong>Yifan Qian</strong>, kierownik ds. ochrony środowiska w fabryce w Changshu factory mówi: „W ramach koncepcji Biofore Site wprowadziliśmy w życie kilka inicjatyw mających na celu poprawę naszej efektywności środowiskowej. Są to m.in. zmniejszenie zanieczyszczeń dzięki programowi Clean Run, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dzięki systemom filtrującym węgiel, zmniejszenie zużycia energii i wody oraz odpowiednie segregowanie odpadów”.</p><p>Działamy również na rzecz rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska społeczności za sprawą naszych inicjatyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, wydarzeń, takich jak Dzień rodziny, stypendiów dla studentów oraz współpracy z Organizacją China Women’s Development Foundation (CWDF).</p><p>Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Chinach i na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych pozostałych interesariuszy.</p><p> <img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> </p><p> <em> Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. </em></p><p> <em></em> </p><p> <em>  </em></p><p> </p><p>  </p><p>       </p><p>       <br> </p>
Leading the way in sustainable labeling of wine, spirits, and craft beveragehttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/leading-the-way-in-sustainable-labeling-of-wine-spirits-and-craft-beverageLeading the way in sustainable labeling of wine, spirits, and craft beverage<p>In recent years the wine, spirits, and craft beverage sector has continued its push for improved sustainability by increasingly adopting certified label stock sourced from responsibly managed forests. Certified label papers are fast becoming the norm rather than the exception, and UPM Raflatac is supporting the industry by continuously expanding its range of eco-designed products to serve this growing need.</p><p><img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/sustainable-wsc-labeling.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p>Using sustainably sourced raw materials is always the first step in our sustainable-by-design process. At UPM Raflatac we have been expanding our range of certified label faces for the wine, spirits, and craft beverage segment to make it even easier for our customers – label converters and brand owners – to make sustainable choices for a smarter future. <br> <br>Currently, over 75% of European label materials used for wine, spirits, and craft beverage applications are made from PEFC™ or FSC™ certified papers. This means we are close to achieving our ambitious goal of having all our label products for this segment certified. These certifications ensure that the wood raw material used in our products is legally sourced and originates from sustainably managed forests. In just nine years we have increased the number of UPM Raflatac certified label products from zero to over 850. By expanding our label material range with the goal of achieving 100% certified products, we are helping to make it as easy as possible for customers and brand owners to make sustainable choices. ​</p><h2><em style="color:#76b82a;">"Currently, over 75% of European label materials used for wine, spirits, and craft beverage applications are made from PEFC™ or FSC™ certified papers."</em></h2><p>     <br>The label material is just one part of the story, though. Using our Label Life tool – based on the Life Cycle Assessment (LCA) method – we evaluate the environmental impacts associated with our products over their entire lifecycle, from raw material sourcing to end of life. What’s more, we also offer resource-optimized paper products to lighten the environmental load, while our release liners can be recycled through the RafCycle waste management concept.<br> <br>Find out more about how our sustainable labeling solutions for wine, spirits, and craft beverage <a href="/emea/en/solutions-and-services/labeling-solutions/wine-and-spirits/sustainable-wine-labels" target="_blank">help you reach your environmental targets</a>, and <a href="/emea/en/solutions-and-services/labeling-solutions/wine-and-spirits" target="_blank">discover our full range of labeling solutions for this segment</a>.<br> <br>You can also read about how we cooperated with leading Italian wine producer Cielo e Terra to better understand <a href="/emea/en/news/details/cielo-e-terra-and-upm-raflatac-cooperate-on-lifecycle-assesment" target="_blank">the environmental impact of wine bottles</a>.</p>
MUS Verpakkingen: testowanie biorozwiązań foliowych do etykietowania puszekhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/mus-verpakkingen-testing-a-biobased-film-solution-for-can-labeling-2017-5MUS Verpakkingen: testowanie biorozwiązań foliowych do etykietowania puszek<p>​Firma MUS, dostawca metalowych opakowań i zamknięć, nawiązała współpracę z firmą UPM Raflatac w celu znalezienia odpowiedniejszej alternatywy dla aktualnie używanego materiału etykietowego. Dawniej produkty firmy MUS były używane przede wszystkim na rynku farb i środków chemicznych, lecz obecnie MUS dostarcza różnego rodzaju puszki, zamknięcia i aerozole również dla branży kosmetycznej i spożywczej. </p><p> <img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2017/RafBio2-570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> </p><p>Razem z UPM Raflatac firma MUS przetestowała nowy materiał RafBio PE. RafBio PE to przyjazna środowisku alternatywa dla standardowej folii poliuretanowej, wytwarzana z etanolu uzyskiwanego z trzciny cukrowej, która zawiera ponad 80% odnawialnych materiałów roślinnych w stanie surowym. Ten proekologiczny materiał foliowy zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i może być poddawany recyklingowi w tym samym strumieniu, co folie poliuretanowe, których produkcja opiera się na paliwach kopalnych. </p><p>W ramach serii testów firma MUS umieściła na okrągłych puszkach o pojemności 1 litra etykiety wykonane z folii RafBio PE Clear FTC 85. W planach jest wykorzystanie materiału etykietowego RafBio również do etykietowania puszek o innych rozmiarach — od 125 mm do 5 litrów. </p><p>W UE współczynnik recyklingu metalowych puszek wynosi 70%. Metalowe puszki można poddawać recyklingowi w nieskończoność, dzięki czemu stają się one częścią gospodarki cyrkulacyjnej. Ekologiczne rozwiązania etykietowe do metalowych puszek są korzystne nie tylko dla klientów, lecz również środowiska. </p><p>RafBio PE Clear FTC 85, jako materiał odnawialny, zastępuje surowce, których produkcja opiera się na paliwach kopalnych, i zmniejsza emisję CO2 w procesie etykietowania dekoracyjnego i identyfikacyjnego produktów, co skutkuje bardziej ekologicznymi opakowaniami. </p><p>„Współczynnik recyklingu puszek w Holandii wynosi 95%. Zastosowanie etykiet z materiału RafBio PE dodatkowo wzmacnia naszą ofertę i pomaga nam stworzyć bardzo przyjazny środowisku produkt — to coś, co ma dla coraz większej liczby naszych klientów duże znaczenie”, mówi Willem Mus, dyrektor generalny firmy MUS Verpakkingen.</p><p>Oprócz tego nowego, przyjaznego środowisku materiału etykietowego firma MUS dołączyła również do programu RafCycle® firmy UPM Raflatac w celu poddania recyklingowi swojego podkładu typu glassine. Po odbiorze podkład ten został przerobiony na papier do czasopism w papierni firmy UPM w niemieckim Plattling. </p><p> <a href="http://assets.upmraflatac.com/PDF/News%20and%20Publications/UPM_Raflatac_SuccessStory_Mus%20Verpakkingen.pdf" target="_blank"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Pobierz studium przypadku » </a></p><p> <strong></strong> <img src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2017/RafBio-ladder.jpg" alt="" style="margin:0px;" /></p><p> <strong>Klient:</strong> <a href="http://www.musverpakkingen.nl/en/" target="_blank">MUS Verpakkingen </a> <br> <strong>Materiał etykietowy:</strong> RafBio PE Clear FTC 85 firmy UPM Raflatac</p><p>    </p><p>   </p>
Marsalkka: piwo rzemieślnicze w puszce do recyklingu i z etykietąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac’s-vanish-fit-for-labelling-recyclable-aluminium-beverage-cans-2016-6Marsalkka: piwo rzemieślnicze w puszce do recyklingu i z etykietą<p>Od teraz w Europie puszki po napojach z etykietami z folii VANISH™ firmy UPM Raflatac mogą być poddawane recyklingowi. Novelis, największa na świecie firma zajmująca się recyklingiem aluminiowych puszek, potwierdza, że etykieta VANISH™ o grubości zaledwie 23 mikronów jest tak cienka, że nie wpływa na jakość odzyskiwanego aluminium.</p><p>Zastosowanie niezwykle cienkiej folii PET VANISH™ firmy UPM Raflatac pozwoliło osiągnąć trzy cele: możliwość używania etykiet samoprzylepnych na puszkach na napoje, możliwość recyklingu puszek aluminiowych z etykietami oraz możliwość wprowadzania na rynek małych partii napojów w ekonomiczny sposób.</p><p> <img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2016/Marsalkka-recyclable-label-570px.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><h2>Ekonomiczność i elastyczność przy produkcji małych partii</h2><p>Browar Saimaan Juomatehdas w Finlandii jest pierwszą firmą w Europie, która zastosowała VANISH™ przy wprowadzaniu na rynek piwa rzemieślniczego w aluminiowych puszkach z kaucją zwrotną, umożliwiających efektywny recykling. Fiński system recyklingu opakowań na napoje jest uważany za najskuteczniejszy na świecie. Zwrotne refundowane puszki to najczęściej poddawana recyklingowi kategoria opakowań. Ich współczynnik recyklingu sięga 95%.</p><p>Ponieważ puszki z nadrukiem nie są produkowane w małych ilościach, do puszkowania małych partii niskim kosztem są niezbędne samoprzylepne etykiety. Etykiety samoprzylepne mogą być produkowane szybciej od puszek z nadrukiem, co pozwala producentom napojów na szybkie dostosowanie się do potrzeb konsumenta i tworzenie nowych kampanii promocyjnych bez obaw o zalegające puszki z nieaktualnym nadrukiem.</p><p>„Browar Saimaan Juomatehdas kładzie duży nacisk na kwestię zrównoważonego rozwoju. Dlatego stworzenie rozwiązania pozwalającego na recykling puszek po mniejszych partiach napojów było bardzo ważne. Przeanalizowaliśmy różne możliwości, w tym materiał etykietowy VANISH™. Wspólnie z firmą UPM Raflatac i z Auraprint, drukarnią specjalizującą się w rozwiązaniach etykietowych, podjęliśmy próbę zastosowania tego materiału w puszkach do recyklingu. Udało nam się dopasować wszystkie elementy układanki” — komentuje <strong>Jussi Laukkanen</strong>, dyrektor generalny browaru Saimaan Juomatehdas.</p><p> </p><h2> <img class="ms-rtePosition-2" src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2016/Marsalkka-Vanish-label-150px.jpg" alt="" style="margin:5px;" />Niesamowicie duża różnorodność</h2><p>VANISH™ przenosi na rynek napojów w puszkach wszystkie zalety technologii druku etykiet samoprzylepnych, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnym drukiem bezpośrednim. Cienkie etykiety są niemal niewidoczne, co pozwala na niezwykłą różnorodność produktów i oferuje najwyższej jakości wyjątkowe możliwości dekorowania i wykańczania, takie jak wysoki połysk, żywe kolory, wyraziste szczegóły czy wstawianie zdjęć.</p><p>„Nasi klienci w branży napojów przykładają dużą wagę do opakowań produktów. VANISH™ to atrakcyjny i niezwykle wszechstronny materiał etykietowy stanowiący idealny wybór dla firm, które, podobnie jak browar Saimaan Juomatehdas, starają się tworzyć wysokiej jakości, atrakcyjne produkty” — ocenia Tuomo Wall, dyrektor ds. produktów foliowych w firmie UPM Raflatac.</p><p>“VANISH™ to również rozwiązanie, które pozwala na dekorację mniejszych partii piwa i innych napojów w ekonomiczny i zarazem przyjazny środowisku sposób. Właściciele marek w Europie dysponują teraz zgodną z zasadami recyklingu opcją znacznie ulepszonej prezentacji produktów, która jednocześnie pozwala spełnić ich własne zobowiązania oraz zobowiązania firmy UPM Raflatac w zakresie zrównoważonego rozwoju”.</p><p> <img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2016/Arrow.JPG" alt="" style="margin:5px;" /> <a href="http://www.upmraflatac.com/emea/pl/solutions-and-services/labeling-solutions/beverage">Zapoznaj się z ofertą produktów etykietowych UPM Raflatac dla branży napojów</a></p><p> <strong></strong> <strong>W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: </strong> <br>Tuomo Wall, dyrektor ds. produktów foliowych w firmie UPM Raflatac</p><p> </p><p> </p>
Cielo e Terra: ocena wpływu butelek do wina na środowisko naturalnehttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/cielo-e-terra-and-upm-raflatac-cooperate-on-lifecycle-assesment-2016-7Cielo e Terra: ocena wpływu butelek do wina na środowisko naturalne<p>Firma UPM Raflatac we współpracy z głównym producentem win we Włoszech, firmą Cielo e Terra, przeprowadziła badania dotyczące cyklu życia produktu w celu określenia wpływu butelek wina na środowisko naturalne. Wykonano je zgodnie z normą ISO 14040/44 i wzięto w nich pod uwagę pełny cykl życia butelki wina i jej opakowania. Wyniki zostaną przedstawione na kongresie podczas międzynarodowej wystawy win i alkoholi wysokoprocentowych Vinitaly, która odbędzie się12 kwietnia 2016 roku.</p><p> <img class="ms-rtePosition-4" alt="Wspólne badania firm UPM Raflatac i Cielo e Terra dotyczące wpływu butelek wina na środowisko" src="http://assets.upmraflatac.com/News%20images/2016/UPM-Raflatac-Cielo-e-Terra-Freschello-Rosso-Vivo-w570px.jpg" style="margin:5px;" /> </p><p>„Celem badania jest lepsze zrozumienie wpływu naszych produktów na środowisko naturalne, co pozwoli nam i naszym dostawcom na jego zmniejszenie. Efekty naszych ostatnich inwestycji w energię odnawialną można zaobserwować w wynikach badania LCA” — mówi <strong>Giampietro Povolo</strong>, dyrektor operacyjny i finansowy firmy Cielo e Terra. „Porównując ubiegłe lata i okres po dokonaniu tych inwestycji można zauważyć, że w cyklu życia butelki wina wystąpiło obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 10% i redukcja zużycia wody rzędu 24%”.</p><p>Badanie LCA wykazało, że największy wpływ na środowisko naturalne ma tu produkcja szkła. Energia i paliwa stosowane w zakładzie oraz opakowania wtórne, takie jak paczki, palety czy folia z tworzywa sztucznego, również wpływają na wyniki uzyskane w określonych kategoriach oddziaływania na środowisko naturalne. </p><p>Odpowiedzialność społeczna od długiego czasu znajduje się w centrum zainteresowania firmy Cielo e Terra — do tej pory firma drukuje większość etykiet a materiałach firmy UPM Raflatac z certyfikatami FSC i PEFC, które są pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma Cielo e Terra bierze również udział w programie RafCycle firmy UPM Raflatac, który umożliwia zbieranie papieru podkładowego typu Glassine stosowanego w procesie nakładania etykiet i przetwarzanie go w nowy papier w specjalistycznym zakładzie UPM Raflatac w niemieckim Plattling.</p><p>„Nasza współpraca z firmą Cielo e Terra w zakresie zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się wraz z jej udziałem w programie RafCycle w 2013 roku” — mówi <strong>Stefano Pistoni</strong>, dyrektor ds. zastosowań końcowych działu etykietowania win i alkoholi wysokoprocentowych w firmie UPM Raflatac EMEIA. „Łączone badanie LCA jest naturalną kontynuacją tej współpracy i wyjątkowym przykładem tego, w jaki sposób producent win i wytwórca etykiet mogą razem działać na rzecz zrównoważonego rozwoju”.</p><p> </p><p> <strong>W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt::</strong><br>Stefano Pistoni, dyrektor ds. zastosowań końcowych działu etykietowania win i alkoholi wysokoprocentowych w firmie UPM Raflatac EMEIA</p><p> </p><p> <strong>Więcej informacji:</strong></p><ul><li> <a href="http://www.upmraflatac.com/emea/pl/solutions-and-services/product-ranges-and-services/labellife" target="_blank">Dokonywanie ekologicznych wyborów na podstawie najbardziej wszechstronnej w branży oceny cyklu życia produktu (LCA)</a></li></ul><p> </p>