Wyszukiwanie produktów

Niestandardowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony marki

Rozwiązania firmy UPM Raflatac w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony marki

​Materiały wierzchnie etykiet zapobiegających fałszerstwu mają specyficzne właściwości potwierdzające autentyczność produktu. Trudno jest skopiować takie etykiety, a w zależności od poziomu stosowanych zabezpieczeń właściciele marek, agencje rządowe, a także konsumenci mogą sprawdzać ich autentyczność.

Można korzystać z wielu różnych technologii, jednak ich wspólną cechą jest możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb. Zaczynamy od platform technologicznych opisanych powyżej, a następnie modyfikujemy je aby stworzyć materiały dostosowane do właściciela marki lub indywidualnego produktu. Najmocniejsze, ochronne materiały etykietowe stanowią połączenie różnych właściwości, umożliwiających stworzenie jednej, bardziej ekonomicznej etykiety o większej skuteczności niż połączone, jednostkowe rozwiązania.

Papierowe materiały zabezpieczające

Oprócz podatności na uszkodzenia papierowe materiały wierzchnie zapewniają szeroką gamę opcji dostosowanych do wymagań klienta. Użyte mogą zostać różne kolory i długości widzialnych oraz niewidzialnych włókien ochronnych lub plansze tworzące niestandardowe napisy lub obrazy. Prawdziwe i symulowane znaki wodne są kolejną opcją, tak jak przeciwmgielna obróbka chemiczna, zapobiegająca fałszowaniu danych zawartych na etykiecie. Powyższe opcje można dowolnie łączyć w celu uzyskania rozwiązania dostosowanego do unikalnych wymogów klienta.

Hologramy

Typowe hologramy służą przede wszystkim do zdobienia, jednak odpowiednio dostosowane doskonale nadają się do etykiet zabezpieczających. Oferujemy niestandardowe wzory hologramów oparte na technologii 2D lub 3D.

Wszystkie hologramy mogą mieć właściwości zabezpieczające, takie jak mikro- czy nanotekst, informacje widoczne w świetle laserowym bądź inne ukryte cechy. Niestandardowe wzory można zarejestrować w bazie Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Hologramów (IHMA) w celu ich zabezpieczenia i ochrony praw autorskich.

Optycznie zmienne materiały wierzchnie

Folie tego typu optycznie zmienne zmieniają swój wygląd w zależności od warunków. Etykieta może uzyskać inny kolor po ułożeniu jej pod innym kątem lub wystawieniu jej na działanie odpowiedniego rodzaju światła.

Markery

Do papierowych lub foliowych materiałów etykietowych można dodawać różnego rodzaju markery. Ich wybór jest bardzo szeroki: od standardowych, ukrytych markerów, które można odczytać za pomocą zwykłego czytnika ręcznego, do specjalistycznych markerów, których wykrycie wymaga analizy laboratoryjnej.

Poddruk

Na spodniej stronie materiału wierzchniego można wykonać nadruk, jeszcze zanim zostanie nałożony klej. Ta właściwość zwiększa ochronę będąc integralną i niemożliwą do oddzielenia częścią etykiety. Tekst lub obraz można dostosować z użyciem różnych farb ochronnych. Druk pod klejem jest trudny do powielenia, niemożliwy do usunięcia bez śladów ingerencji i nieskończenie bardziej pewny niż drukowanie na warstwie kleju.

Metody monitorowania i śledzenia dla producentów

Metody monitorowania i śledzenia produktów dostępne producentom obejmują również druk informacji zmiennych, które są niepowtarzalnym identyfikatorem na standardowych etykietach lub na papierze uniemożliwiającym fałszerstwo. Do metod tych zalicza się także elektroniczne zapisywanie informacji na znacznikach i etykietach RFID. Może to zostać wykonane przez drukarnię na większości z naszych folii i materiałów papierowych.

Już same informacje zmienne stanowią skuteczne zabezpieczenie, ponieważ poszczególni uczestnicy łańcucha dostaw – w tym także konsumenci – mogą sprawdzić autentyczność produktów. Informacje te pozwalają również monitorować ewentualne przenikanie produktów do szarej strefy, a także śledzić przesyłki zaginione lub wysłane na niewłaściwy adres, co zwiększa ogólną precyzję działania łańcucha dostaw.

Produkty etykietowe zapewniające bezpieczeństwo i ochronę marki

Aby poznać pełną ofertę produktową, użyj wyszukiwania produktu lub skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem UPM Raflatac.

 Wiadomości o materiałach zabezpieczających

 

 

Nowa gama etykiet zabezpieczających z gwarancją stabilności dostawhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/new-security-label-range-with-guaranteed-supply-stability-2017-4Nowa gama etykiet zabezpieczających z gwarancją stabilności dostaw2017-06-05 10:00:00

 Broszury o materiałach do ochrony marki i zabezpieczeń

 Powiązane materiały