Zobacz nasze deklaracje

W poniższej deklaracji łącznej znajdziesz informacje dotyczące zgodności surowców, półproduktów i gotowych produktów etykietowych z europejskimi wymaganiami dla tej branży. Skorzystaj z poniższego linku, aby przeczytać nasze deklaracje w formie jednego dokumentu: 

 UPM Raflatac combined statements

Deklaracja łączna obejmuje następujące tematy:

 • Rozporządzenie (UE) Nr 1169/2011 dotyczące alergenów
 • Aminy aromatyczne
 • Azbest
 • Rozporządzenie (UE) Nr 528/2012 dotyczące biocydów
 • Bisfenol A (BPA) i Bisphenol S (BPS)
 • Rozporządzenie (UE) 2017/821 dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami
 • Fumaran dimetylu (DMF)
 • Rozporządzenie UE (WE) 1895/2005 dotyczące pochodnych epoksydowych
 • Formaldehyd
 • Zawartość ciężkich metali 94/62/WE
 • Substancje niszczące warstwę ozonową
 • Europejskie normy EN 13427–13432 dotyczące odpadów po opakowaniach
 • Ftalany
 • PVC
 • Rozporządzenie UE Nr 1272/2013 dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
 • Materiały pochodzące z recyklingu
 • Dyrektywa ROHS nr 2011/65/WE (w tym Dyrektywa delegowana (UE) 2015/863)
 • Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów