Etykietuj żywność bezpiecznie

 

Wszystkie materiały wykorzystywane do pakowania żywności, w tym także etykiety samoprzylepne nakładane na opakowania z żywnością, muszą spełniać wymogi ramowego rozporządzenia Komisji (WE) 1935/2004. Materiały przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby

  • nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić   zagrożenie dla zdrowia człowieka, oraz
  • nie powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie takiej żywności lub pogorszenia jej wyglądu, smaku czy zapachu.

Rozporządzenie komisji (WE) nr 10/2011 dotyczy wszystkich materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością. To rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich warstw folii do pakowania żywności, w tym również do konstrukcji wielowarstwowych i wielomateriałowych. Etykieta przeznaczona do umieszczenia na opakowaniu mającym kontakt z żywnością jest uważana za nieodłączną część tego opakowania. Foliowy materiał wierzchni musi być w pełni zgodny z rozporządzeniem. Klej i inne powłoki muszą być zgodne z odpowiednimi częściami rozporządzenia. Zarówno etykiety zawierające warstwę tworzywa sztucznego oraz mające bezpośredni kontakt z żywnością, jak i wszystkie etykiety nakładane na opakowania bezpośrednie wykonane z tworzyw sztucznych muszą być objęte deklaracją zgodności.

Materiały papierowe muszą być zgodne z ramowym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1935/2004, przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz odpowiednimi rekomendacjami instytutu BfR. Obecnie na terenie UE nie obowiązują jednolite przepisy dotyczące materiałów papierowych.

Rozporządzenia Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz rekomendacje instytutu BfR nie są w Europie prawnie wiążące. Natomiast w Stanach Zjednoczonych stosowanie się do rozporządzeń FDA jest obowiązkowe.

 

Rozporządzenie dotyczące dobrej praktyki produkcyjnej w przypadku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006) określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej w przypadku grup materiałów i wyrobów wymienionych w aneksie I rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Zaliczają się do nich kleje, materiały papierowe i tekturowe, tworzywa sztuczne, farby drukarskie, silikony, lakiery oraz powłoki. To rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich sektorach i na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dobra praktyka produkcyjna dotyczy głównie systemu zapewnienia jakości oraz jego dokumentacji i jest częścią systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Najważniejsze dokumenty

Deklaracja zgodności (DoC) jest formalnym dokumentem, który producenci materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością muszą dostarczyć razem ze swoimi produktami. Jeśli etykieta jest umieszczona bezpośrednio na opakowaniu mającym kontakt z żywnością oraz jeśli między żywnością a etykietą nie ma bariery funkcjonalnej uniemożliwiającej przenikanie substancji, w takich wypadkach etykieta musi być objęta deklaracją zgodności. Firma UPM Raflatac udostępnia kompleksowe deklaracje zgodności szerokiej oferty foliowych materiałów wierzchnich i w takiej formie dostarcza też informacji dotyczących klejów i papierowych materiałów wierzchnich.

W deklaracji zgodności podajemy specyfikację zastosowania, określoną na podstawie testów migracji przeprowadzonych przez niezależne, akredytowane laboratorium. W celu uzyskania niezbędnych dokumentów, wskazówek lub wsparcia drukarnie mogą kontaktować się z lokalnym działem technicznego wsparcia sprzedaży lub lokalnym biurem handlowym firmy UPM Raflatac.