Etykietuj żywność bezpiecznie

Europejskie rozporządzenie WE nr 1935/2004 obejmuje podstawowe wymagania dla wszystkich materiałów mających kontakt z żywnością na tym obszarze. Zgodnie z tym rozporządzeniem materiały wchodzące w kontakt z żywnością nie mogą przenosić na nie substancji ze swojego składu w ilościach, które:

  • zagrażają zdrowiu człowieka;
  • powodują zmianę w składzie żywności;
  • zmieniają jej wygląd, smak lub zapach.
          

Asortyment materiałów etykietowych firmy UPM Raflatac do żywności spełnia normy tego rozporządzenia.

Przekazanie większej ilości informacji umożliwia podejmowanie bardziej świadomych wyborów

Rozporządzenie WE nr 1169/2011 określa informacje dotyczące żywności, które obowiązkowo muszą być podane na opakowaniach, ich poprawność i czytelność, a także wymagane informacje o składnikach odżywczych. To rozporządzenie pozwala konsumentom dokonywać bardziej świadomych wyborów.

  • Informacje o żywności na opakowaniu muszą być widoczne, czytelne i zrozumiałe. Istnieją zasady dotyczące wielkości tekstu i czytelnej prezentacji informacji.
  • Informacje o żywności na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd, muszą zawierać informacje dotyczące pochodzenia i metody produkcji żywności itd. oraz takie informacje jak skład, obecność alergenów i niektórych krytycznych składników żywności, warunki przechowywania i terminy przydatności.
  • Wymagane są dalsze informacje o wartościach odżywczych, takie jak wielkość porcji i liczba kalorii oraz procenty zalecanego dziennego spożycia.
          

Zgodność z normami określonymi dla opakowań zawierających tworzywa sztuczne

Rozporządzenie WE nr 10/2011 jest obowiązkiem prawnym, który minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia żywności substancjami zawartymi w elementach opakowania wykonanych z tworzyw sztucznych.

Bezpośrednie etykiety spożywcze z warstwą z tworzywa sztucznego i wszystkie etykiety foliowe naklejane na opakowania pierwotne muszą być opatrzone deklaracją zgodności (DoCs) określającą zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi, substancje kontrolowane przez UE 10/2011 oraz zalecane przeznaczenie produktu. Każda firma należąca do łańcucha dostaw opakowań ma obowiązek udostępniać deklaracje zgodności swoich produktów kluczowym partnerom. Odpowiedzialność za ostateczne sprawdzenie bezpieczeństwa opakowania ponosi firma pakująca / właściciel marki.

W asortymencie etykiet foliowych firmy UPM Raflatac znajdują się materiały wierzchnie, które są bezpieczne dla żywności, w tym folie z powłoką wierzchnią FTC do żywności i folie koronowane (PP/PE). Produkty te są stosowane w przypadku większości zastosowań obejmujących etykiety spożywcze, które wymagają materiałów wierzchnich folii etykietowych. Folie etykietowe FTC ułatwiają zachowanie zgodności z wymogami prawnymi, pozwalają skuteczniej zadbać o zrównoważony rozwój i wydajność oraz nadają atrakcyjny wygląd zgodny z trendami i popytem.

Kontrola bezpieczeństwa papierów i kartonów etykietowych

Obecnie nie ma żadnych wspólnych przepisów unijnych dotyczących w szczególności papierów lub kartonów. Papierowe i kartonowe materiały etykietowe muszą być jednak zgodne z rozporządzeniem ramowym WE 1935/2004, rozporządzeniem GMP, odpowiednimi przepisami krajowymi obowiązującymi w państwach członkowskich UE, na przykład z prawem niemieckim i odpowiednimi zaleceniami BfR (Niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka).

Inne składniki etykiety — takie jak kleje i powłoki — muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgodności i deklaracji zgodności dotyczących poszczególnych składników produktów papierowych i kartonowych do etykietowania żywności należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy UPM Raflatac.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów

W deklaracji zgodności (DoC) podajemy specyfikację zastosowania, określoną na podstawie testów migracji przeprowadzonych przez niezależne, akredytowane laboratorium. W celu uzyskania niezbędnych dokumentów, wskazówek lub wsparcia drukarnie i właściciele marek mogą kontaktować się z lokalnym działem technicznego wsparcia sprzedaży lub lokalnym biurem handlowym firmy UPM Raflatac.