Sprawdź nasze certyfikaty

Certyfikacja systemów zarządzania

Firma UPM Raflatac posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 obejmujące wiele jej placówek na świecie. Grupowy certyfikat jest dowodem na to, że stosowane w nich systemy, procesy oraz narzędzia zarządzania jakością i ochroną środowiska naturalnego są zgodne z wymienionymi standardami.

Wszystkie zakłady w Europie działają zgodnie ze standardem bezpieczeństwa żywności ISO 22000:2005. Oznacza to, że materiały do etykietowania żywności produkowane w wyżej wymienionych zakładach spełniają wszystkie wymogi prawne związane z kontaktem z żywnością.

Systemy zarządzania uzyskały certyfikat od organizacji Lloyds Register, która przeprowadza ich regularne kontrole.

Horizontal divider

Dowiedz się więcej o naszych certyfikatach FSC™ i PEFC™

Firma UPM promuje odpowiedzialne praktyki w zakresie gospodarki leśnej przez uczestnictwo w programie certyfikacji. Certyfikatami obejmowane są lasy ocenione jako zarządzane w zrównoważony sposób. Oznacza to, że zostały uwzględnione środowiskowe, społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania zasobami leśnymi.

Firma UPM uznaje i stosuje wszystkie wiarygodne formy certyfikacji, w tym dwa najważniejsze międzynarodowe systemy – FSC (Forest Stewardship Council™) i PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Na ich podstawie opracowano standardy weryfikacji zrównoważonego zarządzania obszarami leśnymi.

Dzięki zapewnieniu zgodności ze standardami i możliwości monitorowania obróbki drewna w ramach kontroli pochodzenia – od etapu ścinania drzew po gotowy produkt – firma może używać logo FSC lub PEFC.

Posiadanie certyfikatów kontroli pochodzenia produktu FSC i PEFC gwarantuje, że drewno użyte w produkcie:

  • pochodzi z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny;
  • zostało legalnie pozyskane;
  • zostało skontrolowane i nie pochodzi ze źródeł budzących wątpliwości.

Dotychczas takimi certyfikatami objęto około 9% lasów na świecie. Dostępność certyfikowanego papieru używanego do produkcji UPM Raflatac zależy od tego, ile certyfikowanego drewna i masy papierowej oraz jakie ich rodzaje mogą pozyskać papiernie, które nas zaopatrują.