System gromadzenia wody deszczowej zmniejsza zużycie wody w terminalu UPM Raflatac w Kapsztadzie (RPA)http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/rainwater-harvesting-system-saves-water-at-cape-town-terminal-2018-2System gromadzenia wody deszczowej zmniejsza zużycie wody w terminalu UPM Raflatac w Kapsztadzie (RPA)2019-02-06 12:00:00News;Sustainability;Sustainability in action<p> <em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań. ¨</em></p><p>Po trzech kolejnych latach suszy mieszkańcy Kapsztadu w Republice Południowej Afryki stanęli przed realnym zagrożeniem w postaci tzw. „Dnia Zerowego” — dnia ogłoszenia przez władze odcięcia dostaw wody i konieczności jej racjonowania dla ludności. Na szczęście czerwcowe deszcze oraz wysiłki mieszkańców oraz lokalnych firm na rzecz ograniczenia zużycia wody spowodowały przesunięcie „Dnia Zerowego” do co najmniej 2019 roku.</p><p>Pracownicy terminalu firmy UPM w Kapsztadzie brali udział w radzeniu sobie z tymi wymagającymi warunkami. W kwietniu zainstalowano system gromadzenia wody deszczowej, który umożliwia zbieranie deszczówki do zbiornika i wykorzystywanie jej do spłukiwania toalet. </p><p>Montaż był łatwy: zamknięcie zaworu kulowego, odłączenie toalety od lokalnej sieci kanalizacyjnej, a następnie podłączenie jej do zbiornika w terminalu. „Dzięki wdrożeniu tego systemu oszczędzamy wodę pitną i ograniczamy koszty”, mówi kierownik produkcji <strong>Shawn Van Wyk</strong>. </p><p>Każdorazowe spłukanie toalety to około 15 litrów wody. Van Wyk szacuje, że oszczędności wody mogą sięgać setek litrów dziennie. </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/rainwater%20570.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Po okresie poważnej suszy w Kapsztadzie (RPA) zespół naszego terminalu zamontował system gromadzenia wody deszczowej, który umożliwia zbieranie deszczówki do zbiornika i wykorzystywanie jej do spłukiwania toalet.</em></p><p> <em>Pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do nowego systemu. „Pracownicy uważają, że jest to wspaniały sposób dbania o dobry stan środowiska naturalnego. Zaangażowanie w ten projekt jest dla nich powodem do dumy. Niektórzy z nich montują podobne systemy we własnych domach”, podkreśla z radością Shawn.</em></p><p> <em>„Jako że ochrona wód stanowi kluczowy element koncepcji Biofore Site na rok 2018, inne zakłady Raflatac mogą podążać za przykładem zespołu z Kapsztadu. Systemy gromadzenia wody deszczowej do wykorzystywania w toaletach lub do innych celów, np. nawadniania, są obecnie powszechnie stosowane w nowo wznoszonych „zielonych” budynkach. Nawet na obszarach, których nie dotykają ekstremalne susze, warto rozważyć zmodernizowanie zakładów przy zastosowaniu tej opłacalnej i ułatwiającej konserwacje technologii, dzięki której możliwe będzie zarówno osiągnięcie oszczędności, jak i korzyści dla środowiska. Należy również wziąć pod uwagę korzyści płynące z zastosowania pomocniczych systemów zaopatrzenia w wodę na wypadek przyszłych ograniczeń w korzystaniu z wody w innych zakładach UPM Raflatac”, mówi<strong> Laura Cummings</strong>, Dyrektor dyrektor ds. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie UPM Raflatac.</em></p><p> <em>Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w terminalu w Kapsztadzie. Stale poszukujemy sposobów ograniczenia ilości wytwarzanych w nim odpadów i zużywanej energii. Pracownicy zaczęli ostatnio ponownie wykorzystywać palety pochodzące z dostaw surowców.</em></p><p> <em>„Przywiązujemy dużą wagę do recyklingu. Przetwarzamy wszystkie odpady, które mogą zostać poddane recyklingowi: mamy oznaczone kolorami pojemniki służące do gromadzenia i segregowania materiałów podlegających recyklingowi, np. białego papieru, metalowych puszek, plastikowych butelek i szkła. ”, wyjaśnia Shawn. </em></p><p> <em><em>Planujemy zachęcanie pracowników terminalu do wprowadzenia recyklingu w domu. „Byłoby korzystne dla społeczności, gdyby pracownicy przenieśli do własnych domów nawyki wyniesione z miejsca pracy. Naszym celem jest zwiększanie świadomości wpływu odpadów na stan naszych zasobów naturalnych i funkcjonowanie społeczności wśród naszych pracowników i innych osób”, podsumowuje Shawn.</em></em></p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/bioforesite_logo.jpg" alt="" style="margin:0px;" /> <br> <em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych zainteresowanych stron. </em></p><p> <em>   </em></p><p> <em>  </em></p><p> <em></em> </p><p> <em>      </em></p><p> <em></em> </p><p> <em>  </em></p>

 Więcej wiadomości

 

 

El Coto de Rioja: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwuhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/el-coto-de-rioja-reaching-sustainability-targets-with-partnership-2019-3El Coto de Rioja: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwu2019-07-08 10:00:00
Gezishan: historyczne i kulturowe dziedzictwo na etykiecie http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/gezishan-communicating-the-historical-and-cultural-heritage-with-labels-2019-5Gezishan: historyczne i kulturowe dziedzictwo na etykiecie 2019-07-01 07:00:00
Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/sonoco-display-and-packaging-proud-to-help-protect-the-environment-with-rafcycle-by-upm-raflatac-2019-4Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®2019-05-17 12:00:00
Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/malaysia-factory-makes-strides-in-water-management-2019-1Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodą2019-05-10 06:00:00
Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energiihttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-mexico-employees-pitch-winning-energy-saving-ideas-2019-1Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energii2019-04-02 06:00:00