Nasz zespół w Dixon w Stanach Zjednoczonych pokonuje wyzwania w zakresie zmniejszania ilości składowanych odpadów http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-team-in-dixon-usa-beats-challenges-in-reducing-landfill-waste-2018-1Nasz zespół w Dixon w Stanach Zjednoczonych pokonuje wyzwania w zakresie zmniejszania ilości składowanych odpadów 2019-02-03 12:00:00News;Sustainability in action<p> <em>Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Mając je na uwadze, firma UPM Raflatac opracowała koncepcję Biofore Site™ i wyznaczyła cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030 w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Głównym celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju uwzględniającego kontrole, pomiary i ocenę postępów. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości działań.</em></p><p>Jednym z celów programu Biofore SiteTM oraz UPM jest zaprzestanie składowania odpadów na wysypiskach przez wszystkie zakłady produkcyjne do 2030 r. Cztery zakłady UPM Raflatac już spełniają ten wymóg: fabryka w Changshu w Chinach, fabryki w Nowej Wsi i Wrocławiu oraz fabryka w Tampere w Finlandii. Nasza fabryka w Nancy we Francji praktycznie nie korzysta z wysypisk — trafia tam niewielki ułamek wytwarzanych w niej odpadów. </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Dixon%20landfill%20570.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;" /> <br><em>Zespół z zakładu w Dixon wypatruje nowych możliwości uniknięcia składowania odpadów na wysypisku. Rock MeKeel (po prawej) i Mick Dolan (po lewej) zaczęli zbierać jednorazowe gumowe maty antypoślizgowe i wysyłać je do zakładu dostawcy w celu ponownego wykorzystania. </em></p><p>Możliwości zaprzestania składowania odpadów na wysypiskach różnią się w zależności od regionu. Wysypiska są najczęściej spotykanym i najbardziej ekonomicznym — a niekiedy jedynym — rozwiązaniem utylizacji odpadów w wielu regionach, w których działa UPM Raflatac. W takich sytuacjach znalezienie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie wykorzystania wysypisk wymaga kreatywnej i zaangażowanej pracy. Dixon jest jednym z miejsc stojących przed tym wyzwaniem.</p><h2>Znacząca redukcja w mniej niż dekadę</h2><p>Znalezienie odpowiednich rozwiązań i usługodawców do zarządzania odpadami nieskładowanymi na wysypiskach wymagało od zespołu z Dixon sprawdzenia i porównania różnych opcji oraz przeprowadzenia dokładnej oceny całego strumienia odpadów. Pomimo ograniczonych możliwości recyklingu w okolicy zespół Dixon znalazł usługodawców oferujących praktyczne rozwiązania. Obecnie tektura, papier biurowy i folia z tworzywa sztucznego są zbierane jako strumień mieszany, który jest sortowany przez usługodawcę i wykorzystywany do ponownego przetworzenia. Inny kontrahent przyjmuje złom do recyklingu, a jeszcze inny — ścinki produkcyjne celem spalenia z odzyskiwaniem energii.</p><p>„W wyniku współpracy z różnymi dostawcami i otwartości na nowe rozwiązania ilość odpadów składowanych pochodzących z zakładu w Dixon spadła o 91% od 2009 r. To najniższy wskaźnik składowanych odpadów, liczony w tonach na Mm2 wyprodukowanych laminatów etykietowych, spośród tych zakładów UPM Raflatac, które jeszcze korzystają z wysypisk” — mówi <strong>Elizabeth Owens</strong>, koordynator ds. bezpieczeństwa w firmie UPM Raflatac. Dzięki działaniom w zakresie redukcji składowania odpadów fabryka w Dixon była też w stanie zmniejszyć wielkość pojemników na odpady z 30,5 metrów sześciennych zbieranych raz na tydzień do 6 metrów sześciennych zbieranych dwa razy w tygodniu. Przyszłe wysiłki będą miały na celu zmniejszenie częstotliwości zbierania pojemników 6-metrowych.</p><h2>Zespół zakładu w Dixon jest otwarty na nowe rozwiązania</h2><p> <img class="ms-rtePosition-2" src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Dixon%20300jpg.jpg" alt="" style="margin:5px;width:175px;height:233px;" />Zespół z zakładu w Dixon wypatruje nowych rozwiązań w zakresie unikania składowania odpadów. Jednym z przykładów jest zbieranie jednorazowych gumowych mat antypoślizgowych towarzyszących każdej dostawie papieru. Fabryka w Dixon współpracuje z dostawcą, aby dostarczać te maty do jego zakładu w celu ponownego wykorzystania. Obecnie co miesiąc zwracane jest około 7 palet, a zakład w Dixon wykorzystuje część mat do własnych celów związanych z transportem.</p><p>„Zachęcamy wszystkie placówki do regularnych rozmów z usługodawcami, abyśmy mieli świadomość wszystkich dostępnych opcji zarządzania odpadami — w tym recyklingu, ponownego wykorzystania i odzyskiwania energii” — mówi <strong>Laura Cummings</strong>, dyrektor ds. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie UPM Raflatac. </p><p> </p><p> <img src="https://assets.upmraflatac.com/News%20images/2018/Biofore%20Site%20logo_300.jpg" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:60px;" /> </p><p> <em>Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma UPM Raflatac jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych kontrahentów.</em></p><p>    </p><p>   <br>  </p>

 Więcej wiadomości

 

 

El Coto de Rioja: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwuhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/el-coto-de-rioja-reaching-sustainability-targets-with-partnership-2019-3El Coto de Rioja: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju dzięki partnerstwu2019-07-08 10:00:00
Gezishan: historyczne i kulturowe dziedzictwo na etykiecie http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/gezishan-communicating-the-historical-and-cultural-heritage-with-labels-2019-5Gezishan: historyczne i kulturowe dziedzictwo na etykiecie 2019-07-01 07:00:00
Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/sonoco-display-and-packaging-proud-to-help-protect-the-environment-with-rafcycle-by-upm-raflatac-2019-4Firma Sonoco Display and Packaging: z dumą chronimy środowisko dzięki programowi RafCycle®2019-05-17 12:00:00
Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/malaysia-factory-makes-strides-in-water-management-2019-1Milowe kroki fabryki w Malezji w dziedzinie gospodarowania wodą2019-05-10 06:00:00
Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energiihttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/our-mexico-employees-pitch-winning-energy-saving-ideas-2019-1Nasi pracownicy w Meksyku przedstawiają pomysły na zaoszczędzenie energii2019-04-02 06:00:00